התחבר לפורום בעזרת רשתות חברתיות:

מפניני הרב ארוש שלום שליט"א - פינוקים וממתקים או

פורום חסידות ברסלב - רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה שמחה ואמונה רבנו נחמן בן פיגא בן שמחה מברסלב זיע"א.

המנהלים: breslav, אלזם

הודעה שלא נקראהעל ידי רות וידאל » 12 ספטמבר 2009, 22:26

בס"ד בזרה"ק

השם יתברך רק אחד טוב ומטיב.

אבל האדם בשכל המצומצם שלו מבין לכאורה שתיים, שיש טוב אבל גם שכאילו לא טוב.

הצדיק מבלעז היה בשואה, את כל משפחתו רצחו וטבחו ולא נשאר אף אחד ממשפחתו, והוא בחסדי השם יתברך ניצל והגיע לא"י. האדמו"ר מבלעז היה מקבל גברים ונשים שניצלו מהשואה והיו באים להתייעצויות, ובוכים ומתלוננים, האדמו"ר היה עונה להם – "לי אף פעם השם לא עשה רע." דבריו היו כ"כ אמיתיים, והוא התכוון באמת לכל מילה , הם התביישו, ומיד הדבר היה משפיע עליהם והיו מביני ם ששום דבר לא רע. היו נרגעים ומתמלאים באמונה.


בחור אחד בן 35 הגיע השבוע לרב שלום שליט"א לייעוץ בדבר זיווג, טען בפני הרב שאין לו זיווג, וכבר 6 שנים הוא נוסע לאומן ראש השנה ברציפות, הוא מתבודד כל יום, וגם אומר את כל התהילים. הרב אמר לו שחסרה לו אמונה ושמחה. הרב הציע לו להתפלל על אמונה. לבקש מהשם יתברך "תן לי אמונה שאתה טוב ומטיב, תן לי אמונה שאתה תמיד אוהב איתי, שאתה תמיד איתי ואני לא לבד אף פעם..."


איזה מצב עדיף?

☼ להתקרב אל השם יתברך, לתכלית ולייעוד שלנו עם ממתקים ופינוקים טובים או

☼ לקרב את האדם ע"י צרות, ייסורים, מכות ובעיות
אם בורא עולם נותן לאדם ייסורים/קשיים/בעיות סימן שהוא לא יכול לקרב אותו בעזרת הממתקים והפינוקים.

הקדוש ברוך הוא ברב חסדיו ורחמיו האינסופיים רוצה לתת לאדם ממתקים, פינוקים ודברים טובים, אך דעו לכם שאם שלח לכם ייסורים, או חיסרון או קושי, כי אין לו ברירה.

בורא עולם כל יכול; יכול לקרב את האדם עם ממתקים ופינוקים, אבל אז ייקח את הבחירה של האדם, כפשוטו, לא תהיה לו בחירה. בנוסף, אם יקבל פינוקים, מה האדם יעשה? באופן אוטומטי, לא יהיה מרוצה בכלל ויהיו לו טענות, וגם יירדם ולא יתקרב (שהרי קיבל מתנות, אז בשביל מה להתעורר?? להיפך, המצב הזה יגרום לו להתרחקות והוא ילך ויתרחק לכיוון התאוות.


כל זמן שיש לאדם בחירה, כשבורא עולם רואה שלאדם אין חוכמה להבין דרך יפה נעימה ומתוקה, אזי מתקיים "לא מבינים דרך הראש, אלא דרך הרגליים.."

לכן, לבורא עולם אין ברירה כביכול, והוא נותן לאדם את הייסורים, דעו לכם, שבורא עולם אוהב אותנו, אוהב מאוד את ילדיו. כשבורא עולם שולח לאדם צער, הוא מצטער ראשון, בורא עולם מוכן להצטער כדי שהבן/ת יגיעו לשלמות ולייעוד ולתכלית. יעשה הכול שיגיעו לתכלית. דעו לכם פרט חשוב, לאבא יותר כואב מהבן, לאבא`לה בשמיים כואב עלינו יותר מאשר לנו עצמנו עלינו..

כשבן/ת הולכים בדרך לא טובה רח"ל, זה שיא הייסורים עבור ההורים, אין ייסורים יותר קשים מאלו, ההורים יוצאים מדעתם, ומוכנים לעשות ולקבל הכול על מנת שילדם יעלה על הדרך הנכונה, על המסלול הנכון של החיים. על אותו משקל, כך גם בורא עולם, רוצה שנשיג את התכלית והייעוד.מכאן נבין ונדע, שעלינו להבין באופן ברור, שהשם טוב ומטיב תמיד.

האמונה = להאמין בשם יתברך טוב ומטיב תמיד, ושאין שום רע בעולם.

יש לשבור את משקפי הכפירה ולהרכיב משקפי אמונה, שפירושם השם רק טוב. רק טוב ומטיב. ועל זה הדרך להתפלל ולהודות.


מה שחסר לנו זה רק האמונה. (כפי הדוגמא שהוצגה עם הבחור וחוסר הזיווג, אע"פ שהתבודד וקרא כל יום תהילים, עדיין הייתה חסרה לו האמונה).

ברגע שהאדם מגיע לאמונה הפשוטה, שהשם הוא טוב ומטיב, באמונה תמימה, בשמחה אמיתית מכל הלב, ומודה על החיסרון שיש, על החולי, על הבעיות, על הקשיים, על החוסר, וכל אחד ואחת לפי קשייו וחסרונותיו הוא, אפילו אם לא יעשה תשובה ולא יחפש מה השם רוצה ממנו, הוא כבר נקרא עובד השם, כי יש לו אמונה שהכול לטובה, ושהשהם יתברך רק טוב ומטיב.

לעומתו, אם האדם ילך עם תודות והודאות על הכול, וגם יחפש מה השם רוצה ממנו ומה עליו לתקן (למה שלח את הקושי, החיסרון, הבעיה) זוהי נקראת העבודה בשלמותה, עבודת השם בשלמותה. גם מאמין שהשם טוב ומטיב והכול טוב ואין שום רע, וגם מחפש ובודק מה השם רוצה ממנו, כלומר על מה שלחו לו את הקושי והחיסרון.

להבין, כשאדם לא רוצה שכר עולם הזה ושכר עולם הבא, אלא רק להודות לקדוש ברוך הוא , שהוא טוב ומטיב, להודות מכל הלב על כל הייסורים זוהי אמונה שלמה.

כלומר, לא רק לומר תודה על מנת שהדינים יומתקו, אלא להודות מכל הלב באמונה ובשמחה.

יש להבין, שכל עוד יש ייסורים זה הכי טוב בשבילי.התוצאה היחידה שהאדם צריך לשאוף אליה – האמונה בקדוש ברוך הוא בשלמות. (לפי מה שהוסבר לעיל). אני לא רוצה שום מתנות ממך בורא עולם, רק להאמין בך, שאתה טוב ומטיב וזוהי ה-מתנה. ואין שום רע בעולם.


להגיד כל הזמן תודה על הייסורים, הקשיים, הבעיות, החסרונות.

התבוננות חשובה, כשיש ייסורים לאדם, קיימת מידת דין שמקטרגת עליו ותכליתו להעמידו בניסיון. כלומר, האם מחמת הייסורים התבטל מעבודת השם או מחמת הייסורים לא התבטל מעבודת השם.

אם לאדם יש ייסורים ומודה להשם יתברך, וממשיך בעבודת השם כרגיל, לא נסוג ו/או מתרשל, ← אזי לא זו בלבד שזוכה במדרגה גבוהה בעבודת השם באהבה, זו עלה גדולה בפני עצמה, אלא ובנוסף, מכאן והלאה גם המקטרג מפסיק לקטרג עליו.


בפרשת השבוע יש קללות נוראיות ומזעזעות, מפחיד ממש. בדר"כ אף אחד לא רוצה להעלות לעלייה הזו. ברם, היה צדיק גדול, האדמו"ר מקוזניץ`, שהיה מבקש דייקא לעלות. שאלו אותו חסדיו, "כבוד הרב, אף אחד לא רוצה לעלות, וכובדו כל שנה עולה לעלייה של הקללות?" ענה להם, "אני מאמין שאין שום רע בעולם, ואם השם רוצה אז זה וודאי טוב. אם בורא עולם הביא את הדברים האלה אז זה וודאי טוב."


יש להבחין הבחנה חשובה בנוגע לרצון האדם בדבר הגאולה;

אם האדם רוצה שהמשיח יבוא כדי לכסות את המינוס או בשביל בעיה קטנטונת אחרת, כל זה חוסר אמונה.

☼ עם ישראל סובל כי חסרה לו אמונה. לא מודה להשם, ולא חי באמונה שהכול טוב.

רוצים גאולה, משיח? אז להאמין ולרצות משיח בשביל למען שמו באהבה, שהוא טוב ומטיב. שיבוא משיח בשביל שיתגלה שמו בעולם.


☼ למה באים הקללות?

בגלל שהאדם לא עבד את השם בשמחה וטוב לבב

מכאן,

נתחזק שהאדם צריך לחיות באמונה, להודות, לשיר מזמורים, לרקוד, להיות טוב לבב.

☼ האדם צריך לתקן את הסיבה שנכנס לצרה.

☼ לדעת שנכנס לצרה כי לא הודה.

☼ אם מלכתחילה היה מודה לא היה נכנס לצרה.


אתה צריך להיות שמיייייח J

ולהגיד על כל צרה מזמור תודה ונשמת כל חי. להודות! השם לא חייב לי כלום, תודה לך בורא עולם. לא להיות נבל, כופר,אפיקורס. כשאדם כופר בקדוש ברוך הוא זה כשאינו מאמין שהכול לטובה.

דעו לכם, העולם מתנהל מדויק- מידה כנגד מידה. אם תתבונן על חייך תראה שהכול מדויק. אתה נבל, כי אתה לא מודה ואתה כפוי טובה.מסקנות :

1. לכן כפיות הטובה היא שורש כל הרע בעולם

2. לכן הכרת הטובה היא שורש כל הבריאה


"בכל עת ובכל שעה, מודה אני לפניך..."

וכל אחד ואחת ישלים כראות עיניו.. על רבנו נחמן מברסלב, ועל תלמידו נתן מודים אנו לפנייך. על ראש השנה ויום הכיפורים.. בכל עת ובכל שעה מודים אנחנו לפנייך ועל זה המשקל להודות ולשיר לשם יתברך.


פדיון נפש


כדאי להיות שותף עם מו"ר הרב שלום ולעשות פידיון נפש.

"משתלם להיות מאוד שותף שלי" ציטוט מדבריו של הרב שלום.

ניתן לשלם את פידיון הנפש במזומן או באשראי

בס"ד בזרה"ק

זכות גדולה ועצומה - פידיון נפש מאת מו"ר הרב שלום שליט"א בראש השנה באומן, עולה 26 ש"ח לאדם, כל החס על נפשו.. מומלץ ביותר :))

http://www.breslev.co.il/articles/פדיון_נפש_אצל_רבי_נחמן_מבר סלב/חדשות/חדשות_ועידכונים.aspx?id=9990&language=hebrew
ובכן, הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זיע"א!
תזכו למצוות. רות וידאל.
רות וידאל
צדיק/ה
 
הודעות: 1022
הצטרף: 13 ספטמבר 2006, 00:55
מיקום: הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך

חזור אל חסידות ברסלב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־20 אורחים

cron