התחבר לפורום בעזרת רשתות חברתיות:

מפניני הרב- הילולת רבינו תשע"א

פורום חסידות ברסלב - רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה שמחה ואמונה רבנו נחמן בן פיגא בן שמחה מברסלב זיע"א.

המנהלים: breslav, אלזם

הודעה שלא נקראהעל ידי רות וידאל » 28 ספטמבר 2010, 19:08

בס"ד וברה"ק.
כפי שאמרתי בהודעה אחרת, שהעלה בעז"ה נקודים נקודים משיחתו ושיעורו של מו"ר ראש הישיבה הרב שלום ארוש שליט"א שהעביר ואמר במוצ"ש האחרון בהילולא לרגל 200 שנה לפטירתו של אור האורות רבינו רבי נחמן מברסלב זי"ע.
מחמת שלא היה בידי עט ודף לכתוב ולסכם את השיעור
אומר את הדברים מתוך פרי זכרוני, וכבר מחילה מראש אם הקדמתי את המאוחר בסדר הדברים שהרב שליט"א אמר, או שכחתי כמה דברים, ומקווה שתדונו אותי לכף זכות.
פטירתו של רבנו ז"ל
מו"ר הרב שליט"א אמר בקצרה את מהלך פטירתו של מוהר"ן מברסלב מלמחרת יוה"כ של שנת תקע"א ועד פטירתו בח"י בתשרי בשעות הצהרים בערך בשעה 3 ואת כל הדו-שיח בין רבינו ז"ל לתלמידיו (כמדומני אפשר לראות את מהלך הפטירה של רבינו ז"ל בספר "חיי מוהר"ן" וכן בספר "שיח שרפי קודש")
ובמהלך הימים האלה, רבינו ז"ל ידע שהוא יפטר והוא הכין את עצמו לפטירה, והוא ביקש מתלמידיו הנאמנים רבי נתן ורבי נפתלי שבדיוק שאחרי שהוא יפטר, בעוד שמטתו תהיה מונחת על רצפת ביתו, שיקחו את המפתח שנתן להם, ויפתחו את החדר וישרפו את כל ערימת הכתבים של רבינו ז"ל, ושלא יזהר מזה שום זכר.
האמנם שאין דאגה?
רבינו ז"ל אמר לתלמידיו בסמוך לפטירתו, כל חיי מסרתי את נפשי ובעקבות זאת גברה עליי המחלוקת והייתי מתקן נשמות של נפטרים, ועכשיו הנשמות שקבורים באומן מבקשים ממני כבר זמן רב שגם אתקן אותם וכו', אולם מה אעשה שהם נשמות קשות שרק ע"י שאסתלק מן העולם אוכל לתקן את אותם נשמות, אולם אתם שמכירים אותי "מאחר שאני הולך לפניכם מה לכם לדאוג?"
ובזה רבינו ז"ל רצה להדגיש לנו שהוא איתנו תמיד, והצדיק אין מושג כזה אצלו פטירה, וכל מי שילך עם דעתו הקדושה של רבינו ז"ל עם ספריו הקדושים וספרי תלמידיו, אין לו מה לדאוג, שבוודאי יזכה לתיקון שלו בשלמות.
מהו "חטא העגל"?
מורנו רבי נתן מסביר בספרו "ליקוטי הלכות" שחטא העגל שחטאו אבותינו במדבר, היה מכיוון שלא האמינו בצדיק, לא האמינו שהוא חי והוא איתנו תמיד.
שהרי כתוב במדרש שהשטן הראה להם את גופתו של משה רבינו ע"ה, ולכן הם חשבו שמשה מת, וממילא הם הגיעו למצב לעשות את העגל.
אולם אם היו מאמינים שמשה חי וקיים, הצדיק חי וקיים והוא נמצא איתם, ואין אצלו מושג של פטירה ומוות, אז בוודאי שלא היו חוטאים בחטא העגל.
וזה אנו צריכים להחדיר טוב טוב, רבינו ז"ל חי וקיים ונמצא איתנו תמיד, רבינו ז"ל אמר "האש שלי תוקד עד ביאת משיח"
בקי ברצוא
מורנו רבי נתן כותב: שישנם צדיקים שהם התעלו והתעלו עד שהגיעו לדרגה מסויימת ועמדו בה ולא התקדמו יותר, אולם צדיק האמת תמיד מתעלה עוד ועוד, ותמיד חושב שהוא חושב וכאילו עדיין לא השיג כלום בעבודת ה', וכל פעם מתחיל להתעלות ולהמשיך להתעלות.
וזה היה רבינו ז"ל שתמיד היה מתחדש ולא מסתפק במדרגה שעומד בה, וכמו שפעם אמר רבינו ז"ל: "אם אני יהיה במדרגה שהייתי עומד בה אתמול, אני לא מוצא את עצמי בעולם הזה"
ותמיד היה מרגיש וחושב שעדיין לא התחיל אפילו כחוט השערה בעבודת ה' אע"פ שהיה בעל השגה ענק והיה עצום ובקי בתורה הקדושה, בעיניו היה כאילו לא זכה לכלום, ותמיד היה מתחדש להתחיל עוד ועוד פעם ולא נח ולא שקט כלל והמשיך לעלות עוד ועוד, ולא פלא בסוף נהיה רבינו ז"ל.
וזה נקודה שאנו צריכים להחדיר טוב בנו, שלא נרמה את עצמו כאילו השגנו משהו בעבודת ה', אלא לדעת שצריכים עוד ועוד להתעלות, ולא התחלנו בכלום כמעט, ולהמשיך להתעלות עוד ועוד
"לא תסור מן הדבר"
מורנו רבי נתן כותב: "שבוודאי מי שיציית לדברי הצדיק בתמימות ובפשיטות בוודאי שגם הוא יהיה צדיק"
לכן אנו צריכים לציית לצדיק, ללמוד את עצותיו ולקיימם.
וכמו שהרב עדס שליט"א אמר: שרבי נחמן מלא בעצות להתעלות רוחנית וכו'.
אולם שתי העצות העיקריות שרבינו ז"ל ציווה אותנו
1) שעה התבודדות כל יום, שאפילו אם אדם ילמד כל היום תורה ויקיים מצוות, אם לא יהיה לו שעה התבודדות, לא יזכה לתיקון (עיין בליקוטי מוהר"ן חלק שני תורה ק', באריכות בספר "בשדי יער")
2) לימוד שו"ע כל יום, שלא יעבור עליו מלימוד זה שלכתחילה ילמד בשו"ע עצמו, ואם קשה לו, יוכל ללמוד בספרי הקיצורים (כגון קיצוש"ע, ילקוט יוסף, הבית היהודי וכו') שרבינו ז"ל אמר: "ביום שאדם לא למד שו"ע אין לו באותו היום תיקון לנשמתו" (עיין בספר "בשדי יער" פרק רביעי, ועיין בשיחות הר"ן שיחה כט בחיוב לימוד ההלכה)
לרקוד ולשמוח
הרבה אנשים רוצים לנשק את הידיים שלי וכו' ולקבל ברכות, עזבו את כל זה, במקום זה תרקדו ותמחאו כפיים בלי סוף, ואז ממילא יומשכו לכם כל הישועות.
רבינו ז"ל מבאר בליקוטי מוהר"ן (ח"א תורה י') שע"י ריקודים ומחיאת כפיים נמתקים כל הדינים"
ועוד רבינו ז"ל כותב (שם): שע"י הריקודים ומחיאת כפיים, האדם ממשיך על עצמו את רוחו של הצדיק עליו, ואת דעתו הקדושה עליו וכו'. כמו שמבואר שם בתורה הנזכרת. (עיין בספר "שלום מלכות" על תורה י')
להאמין בצדיק
רבינו ז"ל בשבת האחרונה שלו לפני פטירתו, לימד ואמר את תורה ח' חלק שני בליקוטי מוהר"ן, וזה התורה האחרונה שהוא גילה ומאז עד פטירתו לא גילה תורה, ואנ"ש אמרו שהתורה הזאת זאת צוואה מרבינו ז"ל
ובתורה הזאת רבינו ז"ל כותב על חיפוש הצדיק וזה מעט מלשונו הקדושה בתורה הנ"ל:
"ועל כן צריכין לחפש ולבקש מאוד אחרי מנהיג אמיתי להתקרב אליו"....
"כי כל מי שזוכה להתקרב למנהיג האמיתי, ע"י התקרבותו אליו נתתקן ונתברר אצלו בחינת המדמה" (הכוונה יצר הרע שכל כולו דמיון, כי כל התאוות והחטאים זה רק דמיון)
"אבל באמת צריכין לחפש ולבקש מאוד מאוד אחר מנהיג אמיתי כזה וצריך לבקש מאוד מהשם יתברך שיזכה להתקרב למנהיג אמיתי, כדי שיזכה לאמונה אמתית בשלמות"
לכן האדם צריך ללמוד את דעתו הקדושה של הצדיק ואת ספריו, וע"י זה יזכה להכל לאמונה לביטול ותיקון יצר הרע וכו'
להחזיר חובות?
אומר מורנו רבי נתן זי"ע, שכל השפע וכל הברכות והשפעות נמשכות מהצדיק, והצדיק הוא כמו מלווה שמלווה לנו שפע וכו'.
ואיך מחזירים לצדיק את ההלוואה שהלוואה לנו, ע"י התפילות, ע"י כל תפלה ותפלה שאנו מתפללים לה' יתברך אנו מחזירים לצדיק את הלוואה שלווינו ממנו.
יש תיקון על הכל
כתוב בזוהר הקדוש שעל כל חטאים תשובה מועילה, אולם על עוון "זרע לבטלה" אין תשובה מועילה.
וכותב רבי נתן: שהכוונה תשובתו לבד אינה מועילה, אולם ע"י הצדיק גם על זה מועילה תשובה לאדם
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקובץ המצורף להודעה זאת.
ובכן, הרני מקשר את עצמי בכל דיבור מחשב של היום הזה לכל הצדיקים האמייתים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ובפרט להצדיק האמת נחל נובע מקור חכמה ושמחה ואמונה צדיק יסוד עולם רבי נחמן בן פייגא בן שמחה זיע"א!
תזכו למצוות. רות וידאל.
רות וידאל
צדיק/ה
 
הודעות: 1022
הצטרף: 13 ספטמבר 2006, 00:55
מיקום: הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך

חזור אל חסידות ברסלב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־3 אורחים

cron