עמוד 2 מתוך 2

הודעה שלא נקראהפורסם: 30 מאי 2006, 17:46
על ידי alia1
אומר הרב מנחם אזולאי הי"ו-
"זהו כוחה של שמועה וחוש השמיעה...."
אומר רש"י: מה שמועה שמע ובא? קריעת ים סוף ומלחמת עמלק.
ויש מי שמוסיף מתן תורה שמע ובא.
והרי שלושת הדברים שמעו כל העמים ולא רק יתרו.

בקריעת ים סוף נאמר – ויבקעו המים,
וחז"ל אמרו: נבקעו כל מימות שבעולם וראו כולם.
במלחמת עמלק נאמר – "העמיד משה את החמה ולא שקעה (יהי ידיו אמונה עד בוא השמש) – וראו כולם.
גם במתן תורה כל העולם שמע, כאומרם שכאשר ה' נתן את התורה לעמו ,
שור לא געה, ציפור לא צייץ, והיה העולם דומם,
ושמעו את קול ה', שהיה הולך מסוף העולם ועד סופו.

אם כן, כל העולם שמעו את מה ששמע יתרו,
כפי שאומר הזוהר הקדוש: "שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת".
אלא, שכל העולם שמע ולא נכנע וזה שמע ונכנע, ונכפף לפני הקב"ה ונתקרב ליראתו.
וכשבא אדם שהיה כל כך רחוק – שהיה חכם וכומר גדול לעבודה זרה,
ועוזב את כל האלילים ומשתחווה להקב"ה
ואומר: "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלוקים",
אז נתכבד כבוד שמו של הקב"ה בכל העולמות
ולכן נכתבה פרשה זו על שמו (עם מתן תורה שבה).

"וישמע יתרו". הרי כולם שמעו, אלא יתרו שמע ובא!
אם כן, שלא די בשמיעה חיצונית, אלא צריך שמיעה פנימית של הדברים
והחלטה נחושה לבצע את הדברים הנשמעים.

הרב אליהו לופיאן זצ"ל אמר על כך ("לב אליהו)-
"מכאן שהרשעים הם ברשות ליבם ולכן אף על פי ששומעים היטב,
מכל מקום הלב נתון ולכוד בתאוותיו ואינו מרגיש כלל,
אך על יתרו אמרו חז"ל (מכילתא א) שלא הניח עבודה זרה בעולם שלא עבד אותה, ואחר כך התגייר.
משמע, שהיתה בו מידה גדולה של בקשת האמת.
כשעבד עבודה אחת ולא מצא בה את האמת – זרק אותה,
וכן השניה וכן השלישית, וכיון שביקש את האמת עזר לו הקב"ה למצוא אותה.
אך שאר העמים שהלכו בתאוות ליבם לא ביקשו כלל את האמת,
אלא שקעו בעולם השקר, ואיך ימצאו את האמת?"

וזה מוסר השכל חשוב לכל אחד ואחד מאיתנו.
הציווי לשמוע מלווה את היהודי מרגע לידתו ועד יומו האחרון.
בליל הברית נוהגים להשמיע לתינוק את "שמע ישראל" ,
וכל יום מאז ועד היום האחרון אומרים את קריאת שמע, לפחות פעמיים ביום,
ואף ביום האחרון ממש שבו מחזיר האדם את נשמתו לבוראו – משמיעים לו את הפסוק הנ"ל.
המשמעות מכך היא, שתכלית חיינו, היינו עשיית רצון בוראנו,
מיוסדת על השמיעה.