התחבר לפורום בעזרת רשתות חברתיות:

ישראל

דברי תורה ואמונה !
אתם מוזמנים להוסיף דברי תורה, חיזוקים, חידושים ועוד !

המנהלים: breslav, אלזם

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 18 מאי 2006, 18:42

ועוד מפרשת "בלק"(במדבר)-

"לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלהיו עמו"

הצדיק ר' לוי יצחק מברדיצ'ב,"סניגורם של ישראל",
העיד על פסוק זה:צא וראה שכתוב מעיד על הקב"ה"לא הביט
און(רשע)ביעקב,ולא ראה עמל(עולה ופגם)בישראל".
שהבורא בחסדו הגדול,עושה עצמו כאינו מביט
ואינו רואה,כביכול,מעשים רעים של ישראל.ואם השם
יתברך,היודע נסתרות,מתעלם מחטאי ישראל-קל חומר שבשר
ודם צריך לנהוג כך כלפי הזולת.
לפעמים נדמה לנו,שחברנו נכשל בחטא זה או אחר,
ולאמיתו של דבר,אין בו לא חטא ולא עון.
הבה נסגל לעצמנו מדה יקרה זו של הקב"ה,
ונדון כל אדם לכף זכות,ואז יקויים בנו המשך הכתוב:
"ה' אלקיו עמו".
"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 19 מאי 2006, 14:56

בפרשת 'בהר'
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 21 מאי 2006, 08:21

מובא(תקוני זהר ג')ששם ישראל
הוא בחינת 'שיר א"ל'-היינו בחינת
שיר ושמחה,כי עיקר ההתגברות הוא "כי שרית",
וזה רק ע"י שמחה.

"ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל,
כי שרית עם אלקים ועם אנשים ותוכל.."
נצחון המלחמה ע"י שמחת המצווה.
(ליקוה"ל,או"ח,הודאה ו')
"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 21 מאי 2006, 11:24

שבוע טוב ומבורך!

"בראשית" - בשביל ראשית.
בשביל ישראל שנקראו ראשית

כתבת עליה,שמובא(תקוני זהר ג')
ששם ישראל הוא בחינת 'שיר א"ל'-
היינו בחינת שיר ושמחה,
כי עיקר ההתגברות הוא "כי שרית",
וזה רק ע"י שמחה.

ישראל עמדו בזמן קריעת ים סוף במדרגה נשגבת של אמונה.
אומרים חז"ל-
"ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן"
ניסים גלויים שמהם נבעה שירה
שירה מתוך הנשמה פנימה.
שירת הים.
כתוב ב"תיקוני הזוהר":
"בראשית" – אותיות "שיר ת
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 21 מאי 2006, 11:57

ישראל-אותיות לי ראש

התגלות המוחין והשפע האלוקי!

(ליקו"מ,א',כ"א)
"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 21 מאי 2006, 12:02

ובראשית?
בית ראש

V@
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 22 מאי 2006, 15:57

"רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה,
על-כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם" (עמוס ג', ב).

מבאר הרד"ק (עמוס שם):
"כי המלך יכעוס על עבדיו העומדים לפניו אם יעברו מצוותיו,
יותר ממה שיכעוס על אחרים הרחוקים ממנו..."
דווקא מעלתם וייחודם של ישראל,
היא הסיבה לזעם המקום עליהם.

מסופר בזוהר הקדוש (ח"ג רכ"א),
ששאל נכרי אחד את רבי אליעזר,
"אתם ישראל אומרים,
שהנכם קרובים למלך העליון יותר מכל העמים,
והקרי זה הקרוב למלך - שמח תמיד, ללא צער,
ללא פחד וללא דוחק,
בו בזמן שאתם שרויים תמיד בצער וביגון יותר מכל באי העולם,
ואילו אלינו לא מתקרבים הדוחק,הצער והיגון כלל".

השיב רבי אליעזר: "ודאי כן הדבר!
הקדוש-ברוך-הוא עשה את עם-ישראל
באופן שיהיה הלב של כל העולם,
וישראל בין שאר האומות הם כדוגמת הלב בין האיברים,
וכשם שאיברי האדם לא יוכלו להתקיים אפילו רגע אחד ללא הלב
כך כל העמים לא יוכלו להתקיים בעולם ללא ישראל".
הלב הוא רך וחלש, וזולתו לא ירגיש כאב וצער שום איבר מאיברי הגוף,
כי רק הלב יודע ומרגיש בצער, בצרה וביגון,
משום שהוא המקיים את כל האיברים,
ובו ההבנה והדעת".

כלומר, כשם שרק הלב לבדו - לגודל חשיבותו
סובל ומרגיש כל דבר,
כך גם ישראל, שהינם לב העולם
שרויים בסבל ובצער גדול יותר מאשר העמים.
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 22 מאי 2006, 16:12

בפרשת השבוע 'במדבר'
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 22 מאי 2006, 16:18

"איש על דגלו"... (במדבר,ב',ב')

חייב כל איש ישראל לדעת ולחשוב,
שהוא יחיד בעולם בבחינתו,
ואיש אחר כמותו לא היה עדיין בעולם.
כי לו היה כבר כמותו, שוב לא
היה צורך בו,
וצריך לתקן את מידתו ותורתו השייכות לנשמתו,עד
שיתוקנו כל העולמות ע"י כלל ישראל.
("בית אהרן",וכן רבנו נחמן זי"ע-ליקו"מ,ב'השמטה)

"בם/דבר" אותיות "בם דבר"(ושיננתם לבניך ודברת בם-לבנים).
שבסיני ניתנה התורה ללמדנו אותיות שהתורה מתחילה בב'ראשית,
ובגמרא מתחילה בפסוק במסכת ברכות"מאימתי קורין קריאת שמע".
שניתנה תורה שבכתב ותורה שבעל-פה,שמיים וארץ,מלכות וזעיר אנפין.
"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 22 מאי 2006, 16:20

מאין יבוא עזרי"...

אמר דוד המלך ע"ה "אשא עיני אל ההרים,מאין יבא עזרי"-
ההרים הם:הר המוריה ,הר תבור והר סיני.
לפי חז"ל(מדרש ויקרא רבה,י"ג)-מדד הקב"ה את כל ההרים
ולא מצא הר בו תינתן התורה,אלא סיני וכו'.
ואמרו(מד' במדבר רבה,י"ג,ה')-"גאוות אדם תשפילנו"-זה
תבור וכרמל שבאו מסוף העולם מתגאים,לומר שאנו גבוהים,
ועלינו נותן הקב"ה תורה."ושפל רוח יתמוך כבוד"-זה סיני,
שהשפיל עצמו,לומר נמוך אני,וע"י כך,תמך הקב"ה כבודו
עליו,שנאמר:"וירד ה' על הר סיני"(שמות י"ט,כ')

כי אי אפשר להשיג ולקבל התורה,אלא,רק ע"י שפלות וענוה.

'סיני' עם הכולל עולה בגמטריה-ענוה.במדרש(רבה,שיר השירים,פר'ב')-אמר המדבר:
אני מדבר,וחביב אני שכל טובות שבעולם חבויין בי,
כל מתנות טובות שנתן הקב"ה לישראל מן המדבר הן:

תורה
משכן
סנהדרין
כהונה
לויה(שבט לוי)
מלכות
וכל זאת ע"י השתיקה והדמימה שהיא בבחי' כ ת ר
(יחוד השם א ה י ה)-"לך ה' הצדקה ולנו בושת-הפנים" (דניאל,ט'ז')
"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הקודםהבא

חזור אל דברי תורה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־32 אורחים