התחבר לפורום בעזרת רשתות חברתיות:

בענין הדיבור

דברי תורה ואמונה !
אתם מוזמנים להוסיף דברי תורה, חיזוקים, חידושים ועוד !

המנהלים: breslav, אלזם

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 11 מאי 2006, 12:15

כי זהו ה"לשם שמים",-לאחד אש במים,

חסדים בגבורות,לאחד הפכים ולהשלימם,

כמו גם בנטילת ידיים....

כי המים הם שפע חסד אך גם מחלוקת

מאז הבריאה(שמים תחתונים נקראים

מים בוכים..),

שהמים לא יכבו את האש,והאש לא

תשרוף את המים...

שנזכה כולנו,אמן!
"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הודעה שלא נקראהעל ידי אמונה ושמחה » 11 מאי 2006, 13:36

בס"ד בר"ה

חבר'ה.. אשריכם לגמרי.. איזה פנינים מתוקים ..

אבל צריך לזכור שכמו שהרמב"ם אומר.. דרך האמצע היא הכי טובה...
לא צריך להיות דברן.. אבל גם דג לא צריך להיות :D ככה לשלב בין הדברים.. לדעת מתי לדבר .. וגם לדעת מתי לשתוק..

שנזכה שכל דיבורנו י'הי'ה לשם שמים ביראה ושמחה נפלאה וגדולה מאד אמן כן י'הי רצון..

---@

נ נח נחמ נחמן מאומן ! :D ! (שימו לב לפיא'ס ;) )
אמונה ושמחה
 

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 11 מאי 2006, 14:49

יפה לך נעמה צדיקה! :D


וזהו שאמר רבנו הק' בליקו"מ(א',י"ז)

"הצדיק הדור הוא המגלה היראה והאהבה".........

שילוב האהבה והיראה הוא ה"לשם שמים".

ובמיוחד בימי הספירה האלה,שנפנים הרבה הרבה

את דברי רשב"י זיע"ע:

'אנן בחביבותא תליא'(אנו תלויים בחביבות...)
"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 11 מאי 2006, 19:02

ערב טוב לנעמה המנעימה :)

הרמב"ם (הלכות דעות ב, ד) כותב
"לעולם ירבה אדם בשתיקה.
ולא ידבר אלא או בדבר חוכמה
או בדברים שצריך להם לחיי גופו"..
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 12 מאי 2006, 09:30

הפה נקרא ,היכל ה'"

ודרכו נכנסת ויוצאת השכינה,

ממוקם למעלה מעשרה טפחים.

(והרי לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים)


זה"סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא

ואת מצוותיו שמר-כי זה כל האדם,-

מי שיש לו יראת שמים-דבריו נשמעים.


איש אחד הלך לרבו ובכה על יסוריו,

באמרו כי מעולם לא הלך ארבע אמות בלא תורה...

אמר לו רבו"ולוואי ותזכה לא ללכת ארבע אמות בלא יראת שמים".
"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 12 יוני 2006, 07:33

פרשת "שלח לך"

אומר ה"פלא יועץ"(ר' אליעזר פאפו זצוק"ל)

לדיבור רע יש כח,ולטוב יש כח פי 500!
מי שמקלל אותך יש לומר:לכ"י--ל'א כ'ך י'היה
ואם מקלל -לומר-אמ"ן--א'רור מ'קלל נ'פשי
;)
"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הודעה שלא נקראהעל ידי אמונה ושמחה » 12 יוני 2006, 10:44

בס"ד בר"ה

רבינו הקדוש אומר ... שעיקר העני'ין הוא בדיבור ותפילה.. ויש לזה כח גדול וחזק פי כמה וכמה מהכל.. וכמו שאומר (נראה לי בשיחות הר"ן... לא זוכרת איפה..) שאפשר להגיד ל'קנה שריפה' (רובה) שירה.. והוא פשוט ירה..

וכמו שאומר.. משיח יכבוש את כל העולם אפילו לא בירי'ה אחת.. רק בדיבור... כי עיקר כלי המלחמה של המשיח זה התפילה..

בעני'ין שדיבור רע יש לו כח וטוב פי 500... לכן אמר רבינו הקדוש לדבר רק הכיסופים הטובים בפה.. ולא להגיד את הכיסופים הרעים.. כי לדיבור יש כח.. והדיבור מאד מכריח.. ואפילו אם מדבר דיבורים כפירות ב'צחוק'.. זה מכריח.. נכנס באדם אוטומט.. וכמובן גם לצד השני.. כמו שאומר רבינו הקדוש על הפסוק 'אודיע אמונתך בפי..' לדבר דיבורים של אמונה... מזה לבד זוכים לאמונה...

לעני'ין הטוב והרע... ברוך ה' ידוע שמידה טובה מרובה .. יש סיפור במסכת שבת.. שבמעמד הר סיני היו באים המלאכים וקושרים לכל אחד מבני ישראל 2 כתרים.. ובמעשה העגל.. היו באים מלאכי חבלה ומורידים את הכתרים (ולעתיד לבוא-עתיד הקב"ה לקשור עלינו 2 כתרים בחזרה &-& ) ... והמלאכים קשרו בקלות.. ולמלאכי חבלה בקושי הי'ה כח לפרום אחד... מידה טובה מרובה..

ולעני'ין האחרון... גם אם יברך אותך גוי תאמר לו 'אמן כן י'הי רצון..'

אשרינו לגמרי.....
אמונה ושמחה
 

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 12 יוני 2006, 15:01

במסכת חגיגה בתלמוד הבבלי, אומר רבי שמואל נחמני:

'כל דיבור ודיבור שיוצא מפי הקב"ה נברא ממנו מלאך אחד
שנאמר [ תהילים לג ]
"בדבר ה' שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם"'.

פירושו של דבר שכל דיבור ודיבור של ה' הוא בעצם מלאך.
כח רוחני שמועבר מן הקב"ה אלינו הוא מלאך.
אותם המלאכים "הם צינורות השפע, דרכם עולה ויורד השפע האלוקי בעולמות".

אבל לבד ממלאכים הנבראים עם כל דיבר של הקב"ה,
מלאכים נבראים מידי יום
מידי בוקר נברא צבא חדש של מלאכים. [בראשית רבא ע"ח :א]
לאמור גם בני אדם בוראים כל העת מלאכים חדשים
באמצעות מעשיהם, דיבוריהם וחוויותיהם.
המלאך קשור במהותו לאדם שיצר אותו
והוא שליחו של האדם אל עבר העולמות העליונים.
על ידי דיבור טוב
נשלח מלאך ,שליח הטוב מלמטה למעלה
ובאותו צינור של שפע
מושפע הטוב מלמעלה למטה.
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 12 יוני 2006, 16:09

הדיבור משמעותי רק כאשר הוא מובלט על הרקע המנוגד של השתיקה.
הרב גינזבורג.

אמר רבי נחמן זצ"ל
"כי לא כל דיבור נקרא דיבור, כי דיבור שאינו נשמע ומתקבל אינו נקרא דיבור,
בחינת 'אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם'..."
(ליקוטי מוהר"ן קמא, כט, א).

ישנם דיבורים המתקבלים, וישנם כאלו שאינם.
ואיזה דיבורים מתקבלים?

"ועיקר מה שמתקבל הדיבור, הוא מחמת הטוב שיש בו, כי טוב הכל חפצים,
ועל כן, כשיש טוב בהדיבור, אזי הדיבור נשמע ונתקבל,
אבל כשאין טוב בהדיבור, אינו מתקבל"

"ואיך עושין הטוב בהדיבור?
הוא על ידי שלוקחין הדיבור מהדעת,
אזי יש בו טוב, אבל כשהדיבור בלא דעת, אזי אין בו טוב,
בבחינת 'גם בלא דעת נפש לא טוב'.
נפש הוא הדיבור, כמו שכתוב 'ויהי האדם לנפש חיה',
ותרגומו: לרוח ממללא"
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 20 יוני 2006, 00:10

פרשת 'קרח'

ו
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הקודםהבא

חזור אל דברי תורה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־28 אורחים