התחבר לפורום בעזרת רשתות חברתיות:

שמחה ועצבות

דברי תורה ואמונה !
אתם מוזמנים להוסיף דברי תורה, חיזוקים, חידושים ועוד !

המנהלים: breslav, אלזם

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 02 מאי 2006, 18:18

אחד מיסודות החסידות היא עבודת ה בשמחה וחתירה מתמדת לדחיקת העצבות,
הפוקדת את האדם בחיי יום יום.
לפי תורת הבעש''ט, מטשטשת העצבות את הכרת האדם בבורא העולם,
וכך אינו מסוגל להשיג ולהבין את הסיבות והתוצאות של הנהגת ה בעולם.
הצדיק רבי אהרן הגדול מקרלין היה אומר:
השמחה כשלעצמה אינה מצווה - ואף-על-פי-כן בכוחה להביא לכלל קיום כל המצוות שבתורה.
מאידך, העצבות אינה עבירה - אולם זו עלולה להביא לידי כל העבירות שבעולם...

"ויתערבו בגויים וילמדו מעשיהם,ויעבדו את עצביהם ויהיו להם למוקש" (תהילים ק"ו ל"ו)

עצבים - עצב- צב
עצבות מזדחלת כמו צב.
השמחה-צמיחה...
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 02 מאי 2006, 18:52

בס"ד,

אמר ר' נחמן מברסלב זיע"א,

שגם הבכיות של אדם לפני ה'-צריכות להיות

מתוך שמחה ולא מתוך עצבות חלילה,ורמז לדבר

ר"ת של ב כ י ה -"ב'שמך י'גילון כ'ל ה'יום",

ובכך מקיימים את מצוות עשה של שמחה,

שנאמר"עבדו את ה' בשמחה"(תהלים ק').

וזה שנאמר בפרשת "כי תבוא"-"ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלקיך".

וכן אמר כי "בשמחה"=אותיות "מחשבה".
"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 02 מאי 2006, 19:03

אכן בלי מחשבה השמחה אינה שמחה.

"שמירת האיזון בין תוכנה הפנימי של השמחה
לבין ביטוייה החיצונים
היא היסוד העיקרי לעיצובה של השמחה הרצויה.
אם התוכן הוא דל והביטויים הם מרובים, אין זו "שמחה", אלא "הוללות וסכלות"
(הרמב"ם).
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 02 מאי 2006, 19:34

חג שמח!
שמחה אותיות המח שם...

:)
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 02 מאי 2006, 19:38

חג שמח לכולם!
"בשמחה"=שמח בה'.........
"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הודעה שלא נקראהעל ידי אלזם » 02 מאי 2006, 19:48

חג עצמאות 58 שמח לכל הגולשים ובית ישראל !!!

יום העצמאות הוא החג הלאומי של מדינת ישראל, אשר מציין את ההכרזה על הקמתה בתום המנדט הבריטי. יום העצמאות חל בתאריך ה' באייר, למחרת יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

בה' באייר תש"ח (14 במאי 1948), יום לפני סיום המנדט, נחתמה מגילת העצמאות ודוד בן גוריון (לימים ראש ממשלתה הראשון של מדינת ישראל) הכריז על הקמת מדינת ישראל. ההכרזה באה בעקבות החלטת החלוקה של עצרת האו"ם, שקראה להקמתן של מדינה יהודית ומדינה ערבית בארץ ישראל המערבית.


כחג צעיר למדי, מנהגי החג עודם בתהליך גיבוש. מנהגי החג העיקריים הם:

לאחר הכרזת החג נפתחות במות בידור בכל רחבי הארץ, וזיקוקי דינור משוגרים לשמים.
המונים גודשים את הרחובות באזורי הבידור.
אזרחים רבים תולים דגלים וקישוטים על מרפסות בתיהם, ושמים דגלונים על חלונות מכוניותיהם.
רבים ממחנות צה"ל נפתחים לביקורים של הציבור הרחב, ונותנים לציבור הזדמנות, פעם בשנה, לפגוש מקרוב את כלי הנשק של צה"ל: ספינות הטילים, טנקים, מטוסי קרב, נשק קל של צה"ל ועוד.
רבים מתושבי המדינה יוצאים לפיקניקים ומנגלים בכל רחבי המדינה.
בבתי הכנסת של הציונות הדתית עורכים תפילה חגיגית ואומרים בה הלל ותפילה לשלום המדינה.
בניו-יורק מתקיים מפגן תמיכה בישראל.
אלזם
מנהל ראשי
 
הודעות: 1503
הצטרף: 30 מרץ 2006, 22:57

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 02 מאי 2006, 19:51

החוש המיוחד לחודש אייר ע"פ ספר היצירה הוא המחשבה (ההרהור).
אותיות בשמחה בגימטריה ספירה
ספירת העומר היא האפשרות לעלות בשמחה
ספירה לשון ספיר שמאיר
ואייר לשון אור.
פנימיות ספירת העומר היא הכוח שיש במחשבה לשמח את האדם ולמלא אותו באור.
וכמו שנאמר "חשוב טוב יהיה טוב"
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 02 מאי 2006, 20:04

וחדש איר=ר"ת"אני ה' רופאך"
או כמו שנא' בפרשת בשלח" [u][b]כ
"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 02 מאי 2006, 20:16

כתבי האר"י , שער המצוות, עמ' א'-ו'
"...גם דע, כי העושה מצוה, אין מספיק לו במה שיעשה אותם,
שהרי מצינו בדברי רז"ל שאמרו: "כל העושה מצוה אחת מטיבין לו, ומאריכין לו ימיו."
(קדושין. ל"ט)
.... והנה אנחנו ראינו כמה וכמה מצות שעושים בני אדם,
ואינם מתקיימים דברי רבותינו ח"ו, בעניין גודל שכרם, אפילו בעולם הזה.
אבל השורש שהכול נשען עליו, הוא, שבעשיית המצוה, אל יחשוב שהיא עליו כמשא,
וממהר להסירה מעליו. אבל יחשוב בשכלו, כאילו בעשותו אותה המצוה, ירויח אלף אלפים דינרי זהב, ויהיה שמח בעשותו אותה המצוה, בשמחה שאין לה קץ מלב ומנפש ובחשק גדול,
כאילו ממש בפועל נותנים לו אלף אלפים דינרי זהב, אם יעשה אותה מצוה.
וזה סוד הפסוק "תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב" (דברים, כ"ח, 47)...
וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור עליון.
ואם יתמיד בזה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש...
ואין עניין זה מתקיים, אלא במי שיודע כוונת התפילה והמצוות,
ומכווין בעשייתם לתקן עולמות העליונים,,,
ואף גם בעסק התורה, אל יחשוב שעוסק בתורה כדי שידע מה שיש בה..."
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 02 מאי 2006, 21:21

ולגבי"וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל אור עליון."-
מצאנו אצל הבן איש חי(הלכות,שנה א',בראשית)עפ"י האריז"ל,שלבושי אדם ה-1
לפני החטא היו לבושי אור,ולאחר החטא הלבישם ה' ית' כתנות עור.

ההפרש בין אות א' של אור לבין אות ע' של עור-הוא ס"ט(69),כמניין "יגון"
וכמניין "האנחה".ולזה התכוון ר' נחמן זי"ע(ליקו"מ ב',כג'),שיש לחטוף היגון והאנחה
ולהכניסם לתוך השמחה-בכח!כמו שלוקחים אדם עצוב ומר נפש לתוך מעגל הרוקדים,
ומתהפך אצלו העצבות לשמחה,כדברי הנביא(ישעיה לה')-

"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הבא

חזור אל דברי תורה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־20 אורחים

cron