התחבר לפורום בעזרת רשתות חברתיות:

שבועות

דברי תורה ואמונה !
אתם מוזמנים להוסיף דברי תורה, חיזוקים, חידושים ועוד !

המנהלים: breslav, אלזם

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 28 מאי 2006, 14:04

שבוע טוב! חודש טוב!

השם "שבועות" מציין את התקופה, של שבעת השבועות בין פסח לחג השבועות.
תקופה בה אנו סופרים כל יום וכל שבוע ,
מתוך ציפייה והכנה לחוויה המחודשת של ההתגלות בהר סיני.
"וספרתם לכם ממחרת השבת, שבע שבתות תמימות תהיינה וגו'. "
הגמרא מרחיבה את המצווה בכך שכל יחיד ויחיד סופר
כל אחד ואחד מכין עצמו לפני קבלת התורה.
שבעה שבועות שבשיאן-שבועה

שמות חג השבועות טמונים באותיות החג :
ש- שבועות
ב - ביכורים
ו - ו' בסיוון
ע - עצרת
ת - תורה –מתן תורה

מה קרה במתן תורה?
ו
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי *y@smin* » 28 מאי 2006, 17:31

שבוע טוב וחודש טוב לכולם!


[סיוון]


סיוון הוא השם הבבלי של החודש, ובמקרא - החודש השלישי, שהוא שלישי לניסן ראש החודשים.
מזלו - תאומים, רמז למשה ואהרן ששניהם היו שקולים כאחד ועל ידיהם ניתנה תורה לישראל בחודש זה.

ראש חודש סיוון הוא של יום אחד כיון שחדש אייר שלפניו לעולם חסר.
ואולם חודש סיוון עצמו לעולם מלא, של שלושים יום.

בחדש השלישי לצאת בנ"י ממצרים, ביום הזה באו מדבר סיני (שמות יט) - ואמרו ז"ל:
"ביום הזה"- בראש חודש. שבאחד לחודש סיוון חנו במדבר סיני ומוכנים לקבלת התורה.

"ויחן שם ישראל נגד ההר" - (ויחן, לשון יחיד) - כאיש אחד בלב אחד.
אבל כל שאר החניות - בתרעומת ובמחלוקת (רש"י שם).
יש גם מחלוקת שהיא לשם שמים ואפשר לזכותגם על ידה לכל המעלות, חוץ מקבלת התורה.
שאין זוכים לקבלה אלא אם כל ישראל הם באהבה ובאחוה ובשלום ובריעות .
כשם שאין נישואין אלא ע"י שלום ואהבה, כך היא התורה 'מורשה' - אל תקרי 'מורשה' אלא :

'מאורסה'. W@
*y@smin*
משתמש חדש
 
הודעות: 13
הצטרף: 02 מאי 2006, 09:10

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 28 מאי 2006, 20:37

ועל מדרש זה העיר הצדיק ר' יצחק מוורקה:
המלה "ויחן"גזורה מלשון חן.
ללמדנו,שבשעה שנצבו ישראל למרגלות הר סיני,
היה כל אחד ואחד מהם מוצא חן בעיני חברו,
וכאשר הכל רואים רק מעלות טובות בזולת-
אין לנו סגולה טובה מזו לקבלת התורה.
"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 28 מאי 2006, 20:42

בכל יום-טוב יש 4 מצוות

בפסח-4 כוסות
בסוכות-4 מינים
שבועות-לימוד תורה ב-4 בחינות:"אז ראה ויספרה,הכינה וגם חקרה"(איוב כ"ח)

שהוא הלימוד בפרד"ס(פשט,רמז,דרש,סוד)
והוא כנגד המלכות שהיא בבחינת דל"ת שיוצאת ביום טוב מבין הקליפות דקדושה.
והעיקר הוא לבטל כח מלכות עמלק,שכוללת 4 מלכויות,שכתוב:"ראשית גויים עמלק"}
(במדבר כ"ד).
וכשהרג שמואל הנביא ע"ה את אגג מלך עמלק(ששאול סירב לעשות כן),
נאמר:" ו י ש ס ף שמואל את אגג לפני ה' בגלגל"(שמואל א',ט"ו,33).
ופירש רש"י-שחתכו ל-4,דהיינו שחתך 4 מלכויות דסטרא-אחרא שלא
יהיה להם כח וממשלה לינוק מהקדושה,שהיא בבחינת דל"ת,וכך העלה מלכות
דקדושה מהם.

וזהו-'ו י ש ס ף'-ויו יוד הוא פועל.
ושרש התיבה 'שסף'-ש בועות,ס וכות, פ סח.

וכשמקבלים קדושת יום-טוב,זוכים לענווה ושפלות,וזהו"עקב ענווה-יראת ה'"
(משלי כ"ב).כי יראה היא בחינת מלכות.ואברהם אבינו טרח גם-כן על זה,ורדף את
ארבעת המלכים להעלות מהם המלכות ויצא ממנו-יצחק וישמעאל,יעקב ועשיו,שהם
כנגד 4 בנים בהם דיברה התורה-אחד חכם וכו'.

וכן לפי הקבלה,ע"י זה נפתח רחמה של הבאה לילד.כמובא ב'עץ-חיים(שער ל"ה)
'כשם שיש צירים ודלתות לבית,כן יש צירים ודלתות לאשה(ברכות,מ"ה),ומהשתי דלתין
(פעמיים דל"ת)נעשה מם סתומה-ם,ששם נוצר הולד וכו'.
וצריך לחתוך ה-ם,לשתי דלתין כדי שיצא הולד,וזהו 'וישסף'.
(ליקו"מ,קמא,קל"ה)
"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הודעה שלא נקראהעל ידי *y@smin* » 28 מאי 2006, 22:17

טעמים לאכילת מאכלי חלב בשבועות:

על ידי קבלת התורה נעשינו כקטן שנולד,ומאכלו של תינוק - חלב.

להר סיני היו שמונה שמות אחד משמותיו-הר גבנונים כי היה לבן וצח כגבינה.

ביום זה משו את משה רבינו מן המים הוא לא רצה לינוק מחלב של אשה נוכריה
רק מאימו יוכבד, וכדי להזכיר עניין זה. אוכלים מאכלי חלב. @=
*y@smin*
משתמש חדש
 
הודעות: 13
הצטרף: 02 מאי 2006, 09:10

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 29 מאי 2006, 07:52

ועוד טעמים למאכלי חלב בחג:

- זכר לפסוק "דבש וחלב תחת לשונך"(שיה"ש).
-הפסוק "מנחה חדשה לה' בשבעותיכם" ראשי-תיבות "מחלב".(במדבר כ"ח)
- חלב בגימטריא 40, כנגד ארבעים יום ששהה משה בהר סיני לקבל את לוחות הברית.
- לזכר שאחר מתן-תורה אכלו מאכלי חלב, משום שכלי הבישול להכנת מאכלי בשר,
לא היו כשרים, כי נצטוו בהר-סיני על הלכות כשרות והיו צריכים להכשירם, לשחוט את הבשר וכו'.
-זכר לשתי הלחם שהקריבו בחג, אוכלים שני תבשילים בשבועות - לחם עם חלב ולחם עם בשר.
- מן ה"דם" שהוא דבר אסור, נוצר ה"חלב" ונעשה מזון כשר (בלשון חז"ל "דם נעכר ונעשה חלב"),
כך העוסק בתורה יוצא מטומאתו ונטהר,וזדונות נתהפכים לזכויות.

אחר מאכלי החלב מקנחים ומדיחים היטב, מברכים וממתינים כשעה,
ופורסים מפה אחרת ועורכים השולחן לסעודה בשרית,
לקיים "ושמחת בחגך", "ואין שמחה בלא בשר".
"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 29 מאי 2006, 08:09

על מצוות הביכורים
כותב הרמב"ם שעיקר המצווה
הכנעה והשתעבדות לקב"ה
שהן שבירת המידות של התאוה והגאוה
הטבועות באדם.

מסביר החכם האיטלקי רבי עזריא פיגו
לשבור את מידת הגאוה
וכן את תאות האכילה
ומסביר
כשאדם לא ראה שנה שלימה תאנה
ורואה תאנה שבכרה
היא חביבה עליו ביותר
אך
האדם יכבוש את יצרו
ואינה אוכלה
וכורך עליה "גמי"
(מפורש שזה חוט של קנה סוף,שככה היו מסמנים את הפירות הבכורים)

אפשר ש'גמי'-
לשון גמילה....
רואה את הפרי
כורך "סביבו"-גמילה מהפרי

בכר-השרש של ביכורים
ויש בו
ברך
ברכה
בכור
ידוע שבכור מקבל יותר
?איך
ב=2
כ=20
ר=200
על ידי מצוות ביכורים (הבכורות של הפרי)
אנו מכופפים ברך
להודות שאין עוד מלבדו
ומתברכים.
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 30 מאי 2006, 17:32

האר"י הקדוש אמר,
ש"מצוות הביכורים היא תיקון לחטא המרגלים".
ימי הבאת הביכורים הם מעצרת ועד חג הסוכות.
תקופה זו מקיפה וגם חופפת את תקופת הליכתם של המרגלים לארץ ישראל.
הם יצאו בכ"ט בסיוון, ותרו את הארץ ארבעים יום, עד תשעה באב.

אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי אשת נח » 31 מאי 2006, 07:42

בוקר טוב!

רות
רות היא אשתו המואביה של אחד משני בניהם של אלימלך ונעמי, שנאמר:
אשת נח
משתמש שמח
 
הודעות: 916
הצטרף: 01 מאי 2006, 20:25

הודעה שלא נקראהעל ידי alia1 » 31 מאי 2006, 08:27

כל העם היהודי הינו בבחי' גר צדק
בחג מתן תורה:עם שהתחנך על תרבות מצרים,
עבר גלגולים שונים בארץ זרה,ועתה ניצב למרגלות
הר סיני לקבל עול תורה ומצוות ומכריז:"נעשה ונשמע!".
קריאת מגילת רות הינה אפוא כפרט(רות)
הנלמד על הכלל(עמ"י).
גם שמה של גיבורת המגילה מלמד על המהפך
הגדול שחל בה עם הצטרפותה לעמ"י,ונכונותה לקיים
תרי"ג מצוות:
רות-בגימטריה 606 ,ובהצטרפן ל-7 מצוות בני נח
(בהן חייב גם הנכרי)-סיכום מספרן-613 -תרי"ג מצוות.

כמו"כ,שבועות הוא יום הולדתו של
דוד המלך ע"ה וגם יום פטירתו(גם יום פטירת הבעש"ט זצ"ל).
"דעת קנית מה חסרת?דעת חסרת-מה קנית?"(נדרים,מ"א)
alia1
צדיק/ה
 
הודעות: 1039
הצטרף: 01 מאי 2006, 21:07

הבא

חזור אל דברי תורה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־28 אורחים