התחבר לפורום בעזרת רשתות חברתיות:

ליקוטי עצות

פורום חסידות ברסלב - רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה שמחה ואמונה רבנו נחמן בן פיגא בן שמחה מברסלב זיע"א.

המנהלים: breslav, אלזם

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:34

פסח

ימי ניסן הם ימי תשובה, כמו תשרי ניסן הוא בחינת תקון הברית. ועל ידי שמחה ממשיכין קדשת ושמחת ניסן בכל השנה כלה, וזוכין לתקון הברית, ולהנצל ממקרה לילה חס ושלום ההגדה של פסח הוא תקון הברית. על כן אומרים ההגדה בקול רם, כי הקול מעורר הדעת, ועל ידי זה זוכה להתגלות הדעת, וזה עקר הגאלה; כי גלות מצרים היה על פגם הברית, שהוא פגם הדעת. גם היין של ארבע כוסות הוא תקוןהדעת, שהוא בחינת תקון הברית בפסח צועקין בתפלה.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:35

שבועות

מ"ט ימי הספירה הם כנגד מ"ט שערי תשובה, שהם כנגד מ"ט אותיות שבשמות השבטים, שעל ידי אלו האותיות והשערים אנו צריכין לשוב בתשובה אליו יתברך.

ושבועות הוא בחינת שער החמשים, שהוא בחינת התשובה, מה שהוא יתברך צריך לשוב בתשובה כביכול, דהינו שישוב אלינו ברחמים. וכל אלו השערים זוכין להגיע אליהן ולפתחן על ידי אמירת תהלים (עין 'תשובה', אות לב). על כן צריכין לזהר ביותר במ"ט ימי הספירה לומר תהלים בכונה, כדי לזכות על ידי תהלים לכל שערי
תשובה הנ"ל, שהם כנגד ימי הספירה, שבהם אנו צריכים לטהר מזה מתנו ולשוב אליו יתברך, כדי שהוא יתברך ישוב אלינו בשבועות כנ"ל טבילת המקוה בשבועות הוא חסד עליון ורחמים גדולים ודעת נפלא מאד.

כי שבועות הוא שכל דק ועליון וגבוה מאד, שהוא חסדים ורחמים גדולים מאד, כי הרחמים הם כפי הדעת, כמו שמבאר במקום אחר. אשרי הזוכה לקבל קדשת שבועות ,בפרט המקוה של שבועות, שהיא מקוה של שער החמשים, שמשם נמשך הקדשה והטהרה על ישראל אז בשבועות מקבלין התורה, ואז יכולין לקבל חיות חדש ולהמשיך רפואה להראה.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:37

מריבה

על ידי קריאת הלל יושיע לך הקדוש ברוך הוא מאויביך:
על ידי כבוד התורה אדם נצול משונאיו:
קדם המלחמה צריך תפלה לה' יתברך:
כשאדם מתפלל על שונאיו, יתפלל בבקר:
הסתכלות בכל פעם על השמים, זהו מבטל שנאת האויבים:
כששוכח את העניים אין מנצח:
כשיש לאדם אויבים ואינו חושב איך לנקם בהם, אלא הוא דבוק בשמחת השם

יתברך, על ידי זה הקדוש ברוך הוא נותן לו כח לנקם מהם:
כשיש הכנעה, על ידי זה אין מורא במלחמה, כאלו הוא יושב במצור:
מי שמגיד ריבו לפני הקדוש ברוך הוא, רואה נקמתו בשונאיו:
מי ששומע חרפתו ושותק, נקרא חסיד, והקדוש ברוך הוא שומר את נפשו:
התפלה בהתלהבות, עד שההתלהבות בא לו בפנים, על ידי זה נופלים ונתלהטים שונאיו:
מי שהוא טוב וישר מנעוריו, על ידי זה, כשיש לו איזה מחלקת, יתנדבו לבם של
הרבה בני אדם ויתחברו אליו לעזר לו:

מי שהוא עצור במלין לא יוכל אותו שום אדם:
לנצחון תאמר קפיטל "על השמינית" (תהלים ו, י'ב):
מי שיש לו שונאים, יאמר כל היום תפלות ובקשות ואל יפסק פיו מתפלות
ובקשות, על ידי זה יושיע לו הקדוש ברוך הוא ואויביו יבושו:
מי שיש לו שונאים, יבקש רבים, שיבקשו עליו רחמים, ויהיה לו שלום מן השונאים:
על ידי בטחון לא יוכלו השונאים להרע לך:

על ידי הכנעה, יפלו השונאים במצודה שהכינו לך:
מי שיש לו אמונה, אינו ירא מאויבים:
לעולם תצדד להציל את הנרדפים:
אין העולם מתקים אלא בשביל מי שבולם את פיו בשעת מריבה:
מי שקמים עליו רבים וחולקים עליו על אמונתו, והוא עומד כנגדם וטוען כנגדם
דברים הנתקבלים, על ידי זה זוכה לבנים רבים, והעולם נתמלא מזרעו:
על ידי צדקה, בסבה קלה הוא מכניע את אויביו, והקדוש ברוך הוא מצילו

מסבות גדולות של אויביו:
סגלה להנצל משונאים, הן שונאים של מחלקת, הן שונאים שבדרך, שמתירא מהם, לומר כל הטעמים שבתורה, דהינו: פשטא, מנח זרקא, וכו מי ששומר את עצמו משקר הוא מנצח תמיד.
צריך להשתדל תמיד אחר כל זכות ודבר טוב שאפשר למצא בישראל, ולדון את כל אדם לכף זכות, אפלו החולקים עליו והמבזין אותו. ואזי יהיה נצול תמיד ממחלקת, ועל ידי זה עושה כתר יקר להשם יתברך בכמה מיני אבנים טובות כשיש עליו מחלקת ומריבה, והוא שותק ואינו משגיח על המחלקת והבזיונות שמבזין אותו, ושומע חרפתו ואינו משיב - זה עקר תשובתו ותקונו על כל העונות, והוא חכם באמת, וזוכה לכבוד אלקי ולחלק טוב לעולם הבא, ויזכה להכלל בבחינת אדם היושב על הכסא, שמשם יוצא המשפט על כל באי עולם
על ידי מחאת כפים בתפלה נתבטל המחלקת, ונתבטל הרג ואבדן מן העולם, וזוכין לשלום.

וכן על ידי טבילת מקוה נמשך דעת ונתבטל המחלוקות כל העולם מלא מחלקת - הן בין אמות העולם, וכן בכל עיר ועיר, וכן בכל בית ובית בין השכנים ובין כל אחד עם אשתו ובני ביתו ומשרתיו ובניו וכיוצא בזה, ואין
מי שישים אל לבו התכלית, שבכל יום האדם מת, כי היום שעבר לא יהיה עוד, ובכל יום הוא מתקרב למיתה, ואיך יש לו פנאי לבלות זמן על מחלקת? על כן מי שהוא בר דעת קצת צריך לשום לב לזה, וימשיך על עצמו אריכות אפים, ולא יאבד ימיו על ידי מחלוקות קטנות או גדולות, רק יעצר רוחו וכעסו ויהיה לו שלום עם הכל (שם ל'ו).
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:39

ממון

לשון חכמים מביא עשר:
העומד בנסיון של נאוף יזכה לעשר גדול בין השונאים שלו:
אכילה ושתיה יהיה פחות ממה שיש לו, וילבש ויתכסה כמה שיש לו, ויכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו:
כל אדם, שיש בו דעה, לסוף מתעשר:

על ארבעה דברים נכסי בעלי בתים יורדים לטמיון: על עושקי שכר שכיר, וכובשי שכר שכיר, ועל שפורקין על מעל צואריהן ונותנין על חבריהן, ועל גסות הרוח:

על ידי אמונה נתרבה פרנסה:
המעשר מסגל לעשירות דוקא בארץ ישראל:
כבוד התורה, וכבוד שבת, מסגל לעשירות:
כזית מרור שאוכלין בפסח, מסגל לפרנסה:
לכתב ספר תורה מסגל לפרנסה:
השמחה תמידית מסגל להצלחה:

המשתף שם שמים בצערו, כופלים לו פרנסתו; גם פרנסתו מעופפת לו כצפור:
כשרואה אדם שמזונותיו מצמצמין, יעשה מהם צדקה:
הצניעות מסגל לעשירות:
אמונה הוא טוב לפרנסה:
על ידי הכנעה בהמותיו של אדם נתרבה:
על ידי צדקה זוכין לפרנסה:
דבוריו של הצדיק מביאין פרנסה:

העוסק בתורה ובצדקה זוכה לעשירות:
אוקירו לנשיכו, כי היכא דתיתעתרו:
לכל הדברים; הן חכמה או עשר או בנים, צריך עסק בדרך הטבע, ויבקש רחמים, שיצליח בדבר העסק:
הרבית מפסיד היראה:
על ידי משא ומתן באמונה נתבטלים הקללות:
על ידי הממון שנותן לעניי ארץ ישראל, על ידי זה ממונו נתקים בידו:

הנושא אשה לשם ממון הוין לה בנים שאינם מהגנים ומפסיד את הממון בזמן קצר.
על ידי תפלה בכח זוכה לפרנסה.
כל דיני ממונות שיך למשא ומתן. על כן הרוצה לעסק במשא ומתן צריך שיהיה בקי בדיני ממונות, כדי שלא יכשל בהם.

כשישראל שומרין את עצמן מטרפות, על ידי זה יש להם פרנסה.
אם רואה אדם שמזונותיו מצמצמין, יעשה מהם צדקה, כי על ידי צדקה מתקן ממונו שיהיה לו ממון ופרנסה ברוח.
על ידי ענוה ושפלות, על ידי זה אין שום אדם יכול להוציאו ולדחותו ממקומו, דהינו לקפח פרנסתו חס ושלום.
על ידי משא ומתן באמונה הוא מקים מצות "ואהבת" וכו', ועל ידי זה יהיה לו פרנסה בלא יגיעה וטרח.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:42

אהבה

על ידי אהבת השם יתברך נשמר הנפש מכל פגעים רעים מי שמתפלל על ישראל במסירת נפש, הכל אוהבין אותו.

על ידי אהבה בא התחזקות.
כשתחזק את האדם בעבודת השם יתברך, הוא יאהב אותך.
על ידי אמירת *הלל* בקול גדול זוכים לאהבת השם יתברך.
השום מסוגל לאהבה.
העובד מאהבה, זכותו מגן עד אלפים דור.
במקום שעושין תנאים או איזה כריתות ברית, השם יתברך, שם הוא.
כשהצמחים גדלים במלואם, על ידי זה אהבה בעולם.
על ידי שנאת חנם נכשל בטרפות.
על ידי שתבקש מה' יתברך שיתן לך אהבה על ידי זה יכסה הקדוש ברוך הוא פשעיך.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:45

אכילה

שולחנו של אדם מטהר לו מכל עוונותיו.
מזבח מזיח גזרות רעות ומכפר עוונות ומזין ומחבב, והשלחן דומה למזבח.
אכילת הדגים מעוררין תאות הזווג.
על ידי ברכת המזון נתודע השם יתברך בעולם.
על ידי ברכת המזון נתישב המלכות מן המריבות והמלחמות.
מי שנזהר ממאכלות אסורות, הוא נצול מחיות רעות.
אכילה ושתיה בא על ידי חק ומשפט.

מה כשאדם שותה מתחיל לזמר ולנגן ולא כן באכילתו, מחמת שאמרו שירה על הבאר ולא אמרו שירה על המן.
טעם דגן מביא דעת לאדם.
סגולה לכעס שיאכל פת שחרית.
שמן זית מסגל לחן.
יש דגים שהם מסגלים לחן.

pupcornnnnn
על ידי אכילה בכשרות כראוי, שאוכל במתינות ואינו אוכל בדרך הלעטה, על ידי זה נתתקן השכל ונכנע הכסילות; אבל כשאוכל כזולל וסובא, על ידי זה מתגבר הכסילות על השכל ועל ידי זה נחשך אצלו אור הצדיק ואינו יכול לקבל ממנו יראה ואהבה מי שהוא משבר תאות אכילה, הקדוש ברוך הוא עושה על ידו מופתים
צריך לדקדק מאד לבלי לאכל יותר מצרכו, כי כשאוכל יותר מצרכו מזיק לו מאד, כי אפילו שאר המאכלים מצטרפין עם זאת האכילה ומזיקים לו הרבה צריך לזהר מאד שלא לאכל פרי קדם שנתבשלה כל צרכה על האילן, כי יכול לאבד נפשו על ידי זה. גם אסור לתלש פרי קדם בשולה, כמו שאסור לקץ אילן קדם זמנו.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:45

אנחה

אנחה וגנוחא של איש הישראלי הוא יקר מאד, כי הוא שלמות החסרונות. אבל אי אפשר להשלים החסרון על ידי אנחה, כי אם על ידי התקרבות להצדיק שהוא הרב האמת שבדור, כי ממנו מקבלים הרוח חיים להשלים החסרון על ידי אנחה) אנחה דקדשה יקרה מאד, כי על ידי שמתאנח על שרחוק מהקדשה, על ידי זה
נפסק מחבל הטמאה ונתקשר לחבל דקדשה. וכן כשמתאנח על איזה דבר תאוה שהוא נכסף אליו - הוא להפוך, חס ושלום אנחה שמתאנח האדם על עונותיו או על מעוט השגתו - היא יותר טובה מכמה סגופים ותעניות. ועין עוד מענין אנחה: "עזות" אותיות ב ג, שעל ידי אנחה דקדשה שוברין עזות הגוף, ואזי הנשמה יכולה להתקרב להגוף ולהודיע לו מהשגות שהיא משגת וכו'.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:50

ארץ ישראל

על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם.
לפי החדוש, שאדם מחדש בתורה, כן נמשך לו הארה מקדשת ארץ ישראל.
מי שמשתוקק לארץ ישראל, על ידי זה מעורר השתוקקות אצל אביו ואמו, הינו נשמותיהם, ובאים לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא בא עמם ומצפים ומשתוקקים אליו.

על ידי הממון, שנותן לעניי ארץ ישראל, על ידי זה ממונו נתקים בידו
על ידי בנין שבונה בארץ ישראל זוכה להתנשאות.
הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון.

מי שרוצה להיות איש ישראל באמת, דהינו שילך מדרגא לדרגא, אי אפשר כי אם על ידי קדשת ארץ ישראל, כי כל עליות שצריכין לעלות אל הקדשה הוא רק על ידי ארץ ישראל, וכן כל עליות התפלה הוא רק בארץ ישראל

על ידי קדשת ארץ ישראל זוכין לאמונה, ועל ידי זה זוכין לאריכות אפים, דהינו לשבר הכעס והעצבות והעצלות והכבדות, רק יזדרז עצמו מאד בעבודת השם, ולא יוכל לבלבלו שום מונע ומעכב, כי מאריך אפו לסבל הכל
וצריך לבקש מהשם יתברך שיהיה לו כסופים וגעגועים לארץ ישראל, עד שיזכה לבוא לשם, וגם שיהיה געגועים לכל הצדיקים לארץ ישראל, והיא סגלה לבטל הכעס והעצבות וכנ"ל עקר המח והחכמה הוא רק בארץ ישראל. ואפילו ישראל בחוץ לארץ הם מקבלים ויונקים כל מחם וחכמתם מארץ ישראל, וכל אחד מישראל יש לו חלק בארץ ישראל, וכפי חלקו, כן יונק ומקבל חכמתו מארץ ישראל; אבל כשפוגמין בכבוד השם יתברך, חס ושלום, על ידי זה נופלין ממחין של ארץ ישראל למחין של חוץ לארץ, ועל ידי זה נעשה מחלקת ומריבות, כי מחין של חוץ לארץ הם בחינת מחלקת.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:55

בנים

צריך לשמר את התינוק, שלא ילך בגלוי הראש
אין צריך לאדם לדאג על פרנסת בניו, כי כשהם גדלים - גדלה פרנסתם עמהם
התענית של חמישי בשבת מסוגל לגדול בנים
צניעות שבאשה מזכה לה לבנים הגונים
שינוי מקום גורם לבנים
דאכלא בשרא ושתיא חמרא הוי לה בנים בריאים

בת תחלה, לא שלטה בהו עינא בישא
כל המגדל יתום בתוך ביתו, כאלו ילדו
כל המלמד בן חברו תורה, כאלו ילדו
העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה להרבות בנים
כל המבדיל על היין במוצאי שבת, הוין ליה בנים זכרים וראויין להוראה

יזהר מאד, שלא יינק הולד מאשה רעה, כי חלב מטמא וחלב מטהר:
חמין ושמן מברין את הולד
יקדים ויחשיך לבית הכנסת. על ידי זה יאריך ימי בניו
על ידי חנוכה ונר שבת הוי ליה בנים תלמידי חכמים
דרחים רבנן הוי ליה בנין רבנן, דמוקיר רבנן הוי ליה חתנותא רבנן

מי שנותן מעשר מן מעותיו, בניו נצולים מהחלי הנקרא סמקא
על ידי הדסים בשבת זוכה לבנים תלמידי חכמים
צריך ללמד את התינוק דרך ארץ מנעוריו
השירות והתשבחות שאומרין קדם אור היום הוא סגלה לבנים. גם לאשה
שנחסר חלבה. גם לאשה רעה שהיא כעסנית

מי שמקבל את היסורים באהבה, זוכה לזרע שיאריכו ימיהם
לרב העקרות, כשהם נפקדות, מולידות זכר
מי שמשתוקק לעשות איזה מצוה, ואין זוכה לעשות אותה, על ידי זה יזכה
לבנים, וגדלתו מוריש לבניו, ובניו יזכו לעשות המצוה הזאת
מאגינט סגלה לבנים

אמירת פרשת ציצית במסירות נפש, וביראה גדולה, גם הלבשת ערמים, על ידי זה זוכה לבנים זכרים
מינקת שנחסר חלבה, הסגלה לזה, שיתאבל בעלה על ירושלים שם "אלוה", שמירה לבנים
מי שרודף שלום, על ידי זה יזכה לראות בנים לבניו
על ידי כבוד אב, תזכה לבנים זכרים
סגלה לבנים, להקטין את עצמו
השתדלות בפדיון שבויים מסגל להולדה
אמירת המעמדות טוב לבנים
אשה שבניה מתים בחלי הנקרא סמקא, הינו: זדושין, תרחץ אותם בשמן,והשמן הזה תדליק אותו אחר כך בטבילת מצוה.

המלמד בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו עשהו וכאלו עשאה לדברי תורה וכאלו עשהו לעצמו
צדקה מגן על זרעו של אדם
על ידי אמונה זוכה לבנים. אמונה בגימטריא - בנים
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 12:55

בית

כשהבית מזמן לברכה, אזי כשהצדיק בא לבית הזה, גם הברכה באה

יש מקום מזמן לטובה, והוא הדין להפך

דפרע קנאה מחריב ביתו

אם עם הארץ חסיד, אל תדור בשכונתו

כל בית שנשמעין בו דברי תורה, שוב אינו נחרב

עיר שיש בה מעלות ומורדות, מזקינין בחצי ימיהם

אל תכנס לבית, שיש בו צלמים

מי שרוצה להכנס לבית לדור בתוכו, יאמר התורה כלה, ואחר כך יכנס לדור בתוכו לדור בעליה הוא טוב יותר לעבודת הבורא מלדור בבית תחתון.

סגלה כשנכנס לבית חדש לגור, יכניס לשם חרב או סכין או שאר כלי זין. וסימן לדבר: בחכמה יבנה בית, כ'לי ח'מס מ'כרותיהם; חרבותיהם, מגורותיהם.

אל תתפלל אלא בבית שיש בו חלונות.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הקודםהבא

חזור אל חסידות ברסלב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־16 אורחים

cron