עמוד 1 מתוך 1

הודעה שלא נקראהפורסם: 10 נובמבר 2009, 12:42
על ידי רות וידאל
כותב רבינו הקדוש רבי נחמן בספר המידות (שבועה אות ג):

ל

הודעה שלא נקראהפורסם: 10 נובמבר 2009, 12:43
על ידי רות וידאל
שידוע לי לגבי לימוד תורה לנשים:כתב הטור (יורה דעה סימן רמו):אשה שלמדה תורה - יש לה שכר, אבל לא כשכר האיש מפני שאינה מצווה ועושה, וכל העושה דבר שאינו מצווה עליו אין שכרו כשכר המצווה ועושה. ואע"פ שיש לה שכר - ציוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה, מפני שרוב נשים אין דעתן מכוונת להתלמד.וכתב שם ה"פרישה" (רבי יהושע וולק כץ, חיבר "פרישה ודרישה" על הטור, וסמ"ע (ספר מאירת עיניים) על שו"ע חושן משפט) באות טו:אבל אם למדה לעצמה - אנו רואין שיצאה מהרוב.אבל אני לא יכול לפסוק לכן אם כן או לא, אלא שכל אחת תשאל את הרב שלה והוא יגיד לה אם היא יכולה ללמוד משנה או לא.פרק א

משנה ב

כ

הודעה שלא נקראהפורסם: 10 נובמבר 2009, 12:43
על ידי רות וידאל
פרק א

משנה ג

א

הודעה שלא נקראהפורסם: 10 נובמבר 2009, 12:43
על ידי רות וידאל
פרק א

משנה ה

ר

הודעה שלא נקראהפורסם: 10 נובמבר 2009, 12:44
על ידי רות וידאל
המשנה מוקדשת לזכות ולרפו"ש של הרב מרדכי צמח רפאל בן מזל-טוב

פרק א

משנה ו

ו

הודעה שלא נקראהפורסם: 10 נובמבר 2009, 12:44
על ידי רות וידאל
הלימוד היום מוקדש לע"נ רבי ישראל דוב ב"ר אייזיק שלמה זצ"ל
ולע"נ רבי מאיר בן יחזקאל כהנא, זצ"ל הי"ד

פרק א

משנה ז

א

הודעה שלא נקראהפורסם: 10 נובמבר 2009, 12:44
על ידי רות וידאל
בשעה טובה ומוצלחת מתחילים היום פרק ב'.

פרק ב

משנה א

י

הודעה שלא נקראהפורסם: 10 נובמבר 2009, 12:44
על ידי רות וידאל
בוקר טוב.
ממשיכים בפרק ב'.
פרק ב

משנה ב

א

הודעה שלא נקראהפורסם: 10 נובמבר 2009, 12:45
על ידי רות וידאל
פרק ב

משנה ג

נ

הודעה שלא נקראהפורסם: 11 נובמבר 2009, 11:38
על ידי רות וידאל
פרק ב

משנה ד

ו