התחבר לפורום בעזרת רשתות חברתיות:

התבודדות

פורום חסידות ברסלב - רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה שמחה ואמונה רבנו נחמן בן פיגא בן שמחה מברסלב זיע"א.

המנהלים: breslav, אלזם

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 10 יוני 2006, 21:36

באוויר מסתובבים הרבה גלים שאין ביכולתנו לראות ולקלוט אלא על-ידי מכשירים מיוחדים: גלי-רדיו, צלילים על-קוליים, קרני-אור צבעוניות בלתי נראות ועוד.

בדומה לכך, במישור הרוחני - אלפי רעיונות, הרהורים ורצונות חוצים את הרקיעים. רעיונות אלה פוגשים בנפשנו, על-פי השגחת הבורא כמובן, ובכל עת יכול לצוץ בנו חשק פתאומי לעשות דבר טוב, להתפלל מכל הלב, ללמוד את כל התורה, לעזור לאחרים וכל`.

מחשבות אלה יקרות ואל נקל בהן ראש: הן נשלחו מהשמים, כדי לעורר אותנו. הן בעצם קריאות של הבורא אלינו. צריך, אם כן, להשתמש בהן, לא לתת להן להתנדף.

מה שכדאי לעשות, ברגע שמחשבה טובה צצה בליבנו, זה לבטא אותה מיד, על-ידי שיחה קצרה בה נבקש מהבורא שיעזור לנו להוציא את כל הרצונות הטובים מהכוח לפועל. חוכמת הקבלה מלמדת שלדיבור יש כוח גדול מאוד: במקרה כזה, הדיבור ייצור כעין "כלי", בו הרוח והרעיון שהגיעו אלינו יוכלו לשכון. לאחר מכן, בעזרת ה`, מחשבה ורעיון אלה יוכלו לרדת מעולם הדיבור ולהתגשם בעולם המעשה.

מכאן יבין הקורא את גודל העוצמה של האיחולים למיניהם. גם איחולים שליליים - אלה עשויים לקרב את הרעה. לפיכך, הזהירו חכמי-האמת את תלמידיהם מלהביע פסימיות, יוזמה שלילית ורצון בלתי-טהור, פן יגרום הדיבור להתגשמות הרעיון השלילי. כמו שמהצד הטוב והבונה, ביטוי הכיסופים היה ממהר לקרב אותנו לביצוע.

(מאתר התבודדות)
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 10 יוני 2006, 21:37

עצות נפלאות להתבודדות!

אפילו שאין יכול לדבר בהתבודדות, אלא רק מסוגל לומר "רבונו של עולם" זה טוב מאוד...!

אמר רבנו לאחד כנגד התאוות: תרגיל עצמך להתאנח הרבה לפני השם יתברך עד שתפטור את הדם הזה ותכניע את הרע שבו ותזכה לבחינת "לבי חלל בקרבי".

אמר רבנו למישהו על התאוות :"תדבר הרבה בפרטיות עם כל איברי גופך ותסביר להם שכל תאוות הגוף הבל, כי הלא סוף האדם למות והגוף לקברות יובל, וכל האיברים יתרקבו וכו...
ועוד דבורים כיוצא באלה... ותתחזק בענין זה ותראה אחר כך מה שיהיה מהדיבורים האלה...!

תראה שיצאו הדיבורים מפיך באמת באיזה מדרגה נמוכה למשל תאמר: "השם הושיעה" וכו` באמת.

על ידי שידבר הרבה תחנונים ובקשות אף על פי שיהיה בלא לב כלל, אף על פי כן, יבוא אחר כך על ידי זה להתעוררות גדול בלב ונפש.

אפילו אם אינו יכול לדבר, אלא רק דיבור אחד, גם כן טוב מאוד ויהיה חזק בדעתו וידבר אותו הדיבור כמה וכמה פעמים ... ואפילו אם יבלה כמה וכמה ימים בדיבור זה לבד גם זה טוב.

ידבר עם השם כמו שמדבר עם רבו ועם חברו.

אם אינו זוכה לדבר מחמת התגברות לבו האבן, על כל פנים ירגיל עצמו להתאנח על שרחוק מאוד מהשם יתברך ושיזכה להתקרב להשם.

צריך להשתטח עצמו לפניו יתברך ולפרוש כפיו אליו שירחם עליו ויקרבהו לעבודתו יתברך.

צריך לצעוק להשם ולשאת לבך אליו יתברך, כאלו הוא באמצע הים תלוי על חוט השערה ורוח סערה סוער עד לב השמים עד שאין יודעים מה לעשות וכמעט שאין פנאי אפילו לצעוק.

ראוי שיהיה נמשך לבו כל כך להשם יתברך, עד שאפילו כשהוא בין אנשים יתעורר בכל פעם להשם יתברך בתשוקה גדולה ובהתעוררות נמרץ וישא ידיו ולבו להשם ויצעק אליו בכלות הנפש ובהתעוררות נפלא "אל תעזבני ה` אלהי וכו".

כשמתבודד טוב שיאמר :"היום אני מתחיל להתדבק בך".

(מאתר התבודדות)
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 10 יוני 2006, 21:38

רבי נחמן, אשר בילה את שנותיו הראשונות בצום, הצהיר לאחר מכן: "לו הייתי יודע את המעלות שאפשר להשיג דרך התבודדות ושיחה עם ה`, לא הייתי מענה את עצמי על-ידי הצום". אף שהראה לתלמידיו אמצעים שונים לקדש את עצמם, כל אחד לפי השורש הרוחני שלו, הוא הורה לכולם להפוך את ההתבודדות למפעלם העיקרי: גם מלומדים גדולים, כמו רבי נתן,רבי יודיל,רב אהרון,וגם עגלונים פשוטים,בעלי מלאכה או חנוונים - צריכים להקדיש בכל יום זמן להתרכזות-הנפש, שתאפשר להם, ביתר שעות היממה, להיות בני-אדם אחרים.

לפעמים נדמה לנו, שלתפילתנו אין משיב: לא ראינו תוצאה מיידית, לא נעינינו כפי שרצינו. במקום להיפגע ולהפסיק, אנחנו צריכים לדעת ולשנן, שאף תפילה אינה לשווא. חלק מהתפילות נענה מיד, באחרות, לוקח זמן עד שמגיעה תוצאה. ואחרות נרשמות לזכותנו ותבואנה לעזרתנו בזמן לא ידוע, ברגע שנזדקק להן ביותר.

קיים עוד סוג של תפילות "שלא נענות" - אלו הן שמרוב חיבתן וחשיבותן, משתמש הבורא איתן כדי להציל אומה שלמה מסכנה איומה או מגזירות קשות.
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 10 יוני 2006, 21:39

לקבוע זמן להתבודדות

בכל פעם שאני מרגיש צורך, אני פונה אל ה`". זהו משפט שכיח ואכן, יש לשבח מי שפונה אל הבורא ברגעים קשים או בתקופות מאושרות. זהו שלב מבורך המעיד על כנות, אולם חסר עדיין את הכוח וההתמדה שיש בשיטת עבודה.

בואו ונביט על החיים הגשמיים שלנו: האם אנחנו הולכים לעבוד רק כשאנחנו מרגישים צורך או חשק?

התפילה נקראת גם "חיי-שעה" וגם "עבודה שבלב", לכן היא טעונת משמעת ועקביות, ככל המלאכות שהסדירות היא הכלל הראשון בהן.

התפילה מכונה גם רינה ושירה - אמנויות להן דרושה פרקטיקה בסולם הצלילים. האם יעלה על הדעת, שלימודו של הכינור הפנימי קל יותר מאשר רכישת מיומנות בכלי-נגינה גשמי?

אם אנחנו רוצים שעבודתנו, שעת ההתבודדות שלנו תביא להתקדמות ממשית, נצטרך לקבוע לה זמן בכל יום. זמן זה ייחשב לפגישה עם אבינו ועם עצמנו, מאחר וזה מה שהיא באמת... איך נוכל לבטלה?
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 10 יוני 2006, 21:39

טיפים לפני התבודדות!

אחת הסגולות אותן רוכשים כאשר מתרגלים את ההתבודדות היא היכולת להפוך, במשך הזמן ועם כח ההרגל, את הדעות הרוחניות העליונות והמופשטות לחוויות חיות ואישיות.

השגת אלוהות, שהיא כה נשגבה לרוב האנושות, הופכת בזכות ה"מפגש" הסדיר לנסיון של ממש. למרות שנדירים הם המקרים בהם קיבל המתבודד הממוצע תחושת נוכחות אלוהית ממש, בכל זאת, די בפעם אחת בכמה שנים, כדי שהאמונה תתאמת אצלו בצורה ברורה וחזקה.
**************************************************
כדי לא לשכוח את הנושאים החשובים עליהם אנחנו רוצים להתפלל - למשל, לשלומו של אדם יקר, נושא שיש להפוך בו, שגיאה שיש לתקן - טוב לרשום אותם ולהחזיק תמיד את היומן שלנו עלינו, לזיכרון.
ברגע הנחוץ, כשנתבודד כדי לדבר עם ה` יתברך, נפתח את הפינקס ונוכל לעיין במה שרשמנו.
**************************************************
רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו מחדש להתפלל: שיחת האדם עם בוראו בהתבודדות - זוהי דרך ישנה מאוד, כיוון שזו דרכם של אבות-אבותינו ושל כל הצדיקים. עוד לפני הופעת הסידור, היו כולם מתפללים בנוסח שלהם.

אף-על-פי-כן, זוהי דרך חדשה לגמרי: האם שמעתם על עוד מורה שיעודד את כל אדם (ללא קשר לערכו המוסרי) להתחבר אישית ליוצרו? וכי כבר נאמרו אותן התחינות הנפלאות שהמצב הנוכחי גרם לנו לחדש כרגע?
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 07 יולי 2006, 18:07

ריבונו של עולם משתוקק אני לזעוק אליך בכל כוחי בכל מאודי! ברצוני לספר לך, בכנות באמת את כל העובר עלי. עזרני לשבור כל מחסום המפריד ביני ובינך, שמע קולי...

נוסח התפילה להתקשרות:
הריני מקשר/ת את עצמי בהתבודדות זאת ובוידוי על העוונות, לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה, ובפרט להצדיק האמיתי והקדוש, צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חכמה, רבנו נחמן בן פיגא מברסלב זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

החיים הופכים כל אדם ללוחם, בכדי לשרוד בכדי להצליח עליו לדעת את חוקי המשחק, להשתמש נכון בכלים שניתנו לו, ולעמוד במבחן המציאות. את חכמת חייו צובר האדם בדרך כלל מניסיונו האישי ואת הלימוד על בשרו.השכל, הכח, הכסף, המעמד, האשה, הם חלק מהמשענות והאמצעים שעליהם הוא נשען ואיתם הוא נלחם. אך לא פעם הם בוגדים בו ומשאירים אותו חסר אונים, לבדו בקרב. ואילו את הנשק החזק ביותר הוא מזניח, לא יודע על קיומו, ולפעמים מפעיל אותו כנגד עצמו!
"חיים ומוות ביד הלשון" צועקים חכמינו הצדיקים. אם רק היה האדם יודע את כוח ההשפעה של כל מילה ומילה, לטוב או לרע, היה חושב פעמיים לפני שהיה פותח פיו. אם רק היה מאמין שיש מי ששומע אותו... לא לשווא נבדל האדם מהחי ונקרא - מדבר. בעולם שנראה כה חסר סדר, מיקרי ומסובך קשה מאוד להבחין בהשגחתו המופלאה של הבורא, קשה מאוד להאמין שהכל מכוון. בכדי להצליח בחיים בכדי לשרוד, צריך לדעת שיש מי שמכוון את הכל, צריך להתחבר אליו.

כיצד עושים זאת? - פשוט, בדיבור!
"כמו שמדברים עם חבר טוב" לימדנו רבנו. טרדות העולם הרבים הרודפים כל אחד, אינם מניחים לאדם זמן וישוב הדעת לחשוב על בוראו. ועל זה נותן רבי נחמן מברסלב פיתרון - התבודדות! על האדם לקחת פסק זמן ממרוצת החיים, בכל יום, ולנצל אותו להתקשרות עם הבורא. לפרוש בפני השם את כל העובר עליו, לבקש על העתיד, לשתוק, לבכות, ללחוש - הכל לבד, ביני לבינו.

אין מי שמכיר אותי טוב יותר, אין מי שאוהב אותי יותר! כך נרקם הקשר, כך נבנה בנפשנו הכלי להכיל את אורו. כך יורד השם יתברך משמי השמיים העליונים ומתחיל להיות שותף פעיל יום יומי בכל דבר בחיינו, קטן כגדול, ועם הזמן שולח לנו הבורא איתותים שהוא שומע, שהדבר חשוב לו. כמו הורים שאוהבים לשמוע את בנם הקטן קורא - אבא! אמא!כך אין קץ להתפארות ולשמחה של הבורא יתברך כאשר בנו היקר, שאבד בתוך כל בלבולי העולם הזה צועק אבא תעזור לי! ורק בשביל זה ברא הבורא יתברך את כל ההסתרים, כדי שהאדם יתחזק באמונה יפנה אליו ויעיד שמלוא כל הארץ כבודו. גדולת הבורא שונה באופן מהותי מגדולת בשר ודם, היא אינה מגמדת בעיניו את הפרטים הקטנים. עולמו כל יציר כפיו וכל עניינו, עד לפרטים הקטנים ביותר חשובים ויקרים בעיניו, מגלקסיות אדירות עד לגרגר חול - לכל משמעות, חשיבות ומשקל.

גדול מכולם הוא האדם שמכיר בבוראו, נושא אליו תפילה ומבקש את קרבתו. אמר רבינו הקדוש: "התבודדות היא מעלה גדולה ועליונה מן הכל" - דהיינו, לקבוע לו האדם להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה ולפרש שיחתו בינו לבין קונו.
תפילה זו תהיה בלשון שמדברים בו (והכוונה לשפת היום יום שלנו) כי אז קרוב יותר לשבר ליבו כי הלב נמשך ללשון שהוא מורגל בו, ובלשון שרגיל בו יכול לפרש כל שיחתו, ואת כל אשר עם לבבו ישיח ויספר לפניו יתברך, הן חרטה ותשובה על העבר והן בקשת תחנונים לעתיד.ויזהר מאוד להרגיל עצמו להתמיד בזה בכל יום (שעה אחת לפחות) ויספר לבורא עולם את כל מה שעובר עליו כמו שמספר לחבר טוב. והמשכיל והמבין יבין מעצמו גודל מעלת הנהגה זו, העולה למעלה למעלה והיא דבר השווה לכל נפש מקטן ועד גדול כי כולם יכולים לנהוג הנהגה זו ועל ידי זה יבואו למעלה גדולה. אשרי שיאחז בזה.

לפני ההתבודדות יש לומר תפילה, מכיוון שתפילה ושיחה שנעשית על ידי התקשרות לצדיקים (וכן רצוי לפני כל פעולה) מקובלת ורצויה יותר לפני אבינו שבשמים, כי אנו מבקשים רחמים בזכותם - בזכות הצדיקים שלא חטאו ולא הרעו את מעשיהם.

כך הוא הצדיק, רבינו הקדוש והיקר, אשר מביא בשבילנו את תפילותינו לפני השם יתברך ופועל למעננו ישועות וטובות רבות, אף על פי שאין אנו ראויים ולא מגיע לנו. לכן על האדם לעשות מעט השתדלות ובעזרת השם יתברך יזכה לישועות.

את ההתבודדות יש לחלק לשלושה חלקים:
א. להודות להשם יתברך במשך כמה דקות.
ב. להתוודות על החטאים, לבקש מהשם יתברך סליחה, להתחרט על העבר, לקבל על עצמך לא לחזור ולחטוא שוב, ולהתחנן לפני השם יתברך שיעזור לך לעמוד בקבלה שקיבלת.
ג. לבקש מהשם יתברך עזרה בכל הישועות אותן את/אתה צריך/צריכה בגשמיות וברוחניות.

ובקיום שלוש העצות הנפלאות הללו, הצדיק יהיה לכם למליץ טוב, סנגור ומגן, ויהיה ערב עליכם, ויעשה תשובה בשבילכם, ויתפלל בעדכם שתזכו לחזור בתשובה שלמה ולהיוושע בכל הישועות, ושיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו ונזכה לגאולה השלמה, אמן.

אשרי אדם שיאחז במעלה קדושה ועליונה זו ובהנהגה זו ההתבודדות!!!
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 01 נובמבר 2006, 11:58

התבודדות

מי שרוצה לטעם טעם אור הגנוז, הינו סודות התורה שיתגלו לעתיד, ירבה בהתבודדות בינו לבין קונו, וידין וישפט את עצמו בכל עת על כל עסקיו ומעשיו, אם כך ראוי והגון לו לעשות ולהתנהג כך נגד השם יתברך הגומל עמו טובות בכל עת ורגע, ויכלכל דבריו במשפט, ועל הכל יבוא במשפט עם עצמו, והוא בעצמו ידון וישפט את עצמו על כל עסקיו ומעשיו - ובזה יסור מעליו כל הפחדים, וינצל מיראות הנפולות, הינו שלא יירא ולא יפחד משום שר ואדון וחיה רעה ולסטים ולא משום דבר שבעולם, רק מהשם יתברך לבד יירא ויפחד. ובזה יעלה את היראה לשרשה, דהינו לדעת, וזוכה לדעת שלם שידע ממי יתירא, הינו ליראה את השם הנכבד לבד
יראת הרוממות; ועל ידי זה יזכה להשגת התורה שבנגלה ויזכה לשפלות באמת; ועל ידי זה יזכה לתפלה במסירת נפש, שיבטל כל ישותו וגשמיותו בשעת התפלה ויתפלל בלי שום כונות תועלת עצמו, ולא יחשב לכלום את עצמו, רק יבטל את עצמותו וגשמיותו ויתבטל כאלו אינו בעולם - ועל ידי זה יזכה להשגת סתרי תורה, שהוא אור הגנוז שיתגלה לעתיד.
elzam019
וכל זה זוכין על ידי התבודדות כנ"ל על ידי השיחה שמשיחין ומדברין בינו לבין קונו ומוציאין בפה הכסופין והרצונות טובים שלו מה שהוא נכסף ומשתוקק ומתגעגע לצאת מהרע שלו ולזכות לטוב אמתי, ומתפלל ומתחנן לפני השם יתברך על זה - על ידי זה מוציא הנפשות טובות מכח אל הפעל; כי על ידי הכסופין לבד נעשין נפשות בכח, ועל ידי הדבור הנ"ל נגמרין ויוצאין מכח אל הפעל. ועל ידי זה יזכה לפעל בקשתו, וזוכה לציר אותיות התורה לטוב, ומחיה ומקים הכל וממשיך טובה וברכה בכל העולמות, ומעורר לתשובה כמה נפשות על ידי הדבור הזה שמדבר בינו לבין קונו. כי ענין זה של כסופין ורצונות טובות ולהוציאם בפה מלא הוא יקר מאד, וצריך כל אחד להרגיל עצמו לעסק בזה הרבה בכל יום, ועל ידי זה יכולין להחזיר כל העולם למוטב (שם ג').

צריך להרגיל את עצמו לדבר בינו לבין קונו באמת גדול לאמתו, עד שיתביש לפניו יתברך הרבה על גדל פשעיו כנגד רב ושליט, עקרא ושרשא דכל עלמין וכו' (שם ה') צריך כל אחד לראות שיהיה נכלל בשרשו, ולהכלל בשרשו - צריך שיהיה לו בטול. ואי אפשר לבוא לידי בטול כי אם על ידי התבודדות; כי על ידי שמתבודד בינו לבין קונו, על ידי זה הוא יכול לבטל הכל ולהתדבק בהשם יתברך ולהכלל בשרשו (שם ו').
elzam019
עקר התבודדות הוא בלילה, שאז הכל ישנים, וגם שיהיה המקום חוץ מהעיר, שילך בדרך יחידי, דהינו במקום שאין בני אדם הולכים שם אפילו ביום. ועל ידי זה שמתבודד בלילה בדרך יחידי כנ"ל, ומפנה לבו ודעתו מכל עסקי העולם הזה ומבטל הכל, עד שמבטל את עצמו לגמרי; דהינו, שבת חלה מתפלל הרבה עד שמבטל מדה
זאת, ואחר כך מבטל מדה זאת, ואחר כך מבטל את עצמו לגמרי שלא יהיה בו שום גאות ושום ממשות, עד שיהיה בעיניו כאין וכאפס ממש, עד שזוכה לבוא לבחינת בטול באמת, ועל ידי זה נכלל נפשו בשרשו, ועל ידי זה נכלל כל העולם עמו בשרשו, דהינו שנכלל עמו הכל באחדותו יתברך (שם ז').

בלילה אז הוא עקר הזמן של התבודדות, דהינו להתבודד בינו לבין קונו, לפרש שיחתו לפני השם יתברך, לשיח עם לבבו לחפש הרוח טובה, דהינו הנקדות טובות שיש בו עדין, לבררם מתוך הרוח רעה, עד שישפך לבו כמיםנכח פני ה'. ועל ידי זה יזכה לשמחה ולהכניע המדמה, שמפר כל תאוות; ועל ידי זה יזכה לזכרון, לזכר
תמיד בעלמא דאתי ולחשב בכל עת על תכליתו וסופו האחרון לעולם הבא, עד שיזכה לשוב אליו יתברך באמת (שם ח').

(מאתר: התיקון הכללי)
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי ליני » 05 פברואר 2007, 19:52

לק'ו.
היי אפשר לקבל את האתר שממנו את לוקחת את המאמרים היפים =] =]? תודה צדיקלה... =]
רוח התשובה מרחף בעולם והוא נותן לנו את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו,ובריח בשמיו הוא מעדן אותנו ונותן לנו את כל כישרון יופיו והדרו.
הרב קוק
ליני
משתמש חדש
 
הודעות: 8
הצטרף: 25 ינואר 2007, 23:09

הודעה שלא נקראהעל ידי shirel » 06 פברואר 2007, 09:15

ליני @ Feb 5 2007, 07:52 PM כתב: לק'ו.
היי אפשר לקבל את האתר שממנו את לוקחת את המאמרים היפים =] =]? תודה צדיקלה... =]


שלום לך!

מתחת לכל מאמר ציינתי מאיזה אתר הוא לקוח (אתר התבודדות ואתר התיקון הכללי)
בנוסף יש את הבלוג שלי שנקרא "ברסלב" במערכת תפוז.
המשך קריאה נעימה!
shirel
משתמש מתקדם
 
הודעות: 183
הצטרף: 08 יוני 2006, 23:53
מיקום: ישראל - ארץ הקודש של היהודים (בלבד)!

הודעה שלא נקראהעל ידי ליני » 10 פברואר 2007, 23:35

לק'ו.
היי כן תודה צדיקה בנתי שזה מהאתרים הנ"ל פשוט אנלא יודעת כיצד למצאם.
אפשר קישור לאתר ההתבודדות? תודה צדיקלה ! =]
רוח התשובה מרחף בעולם והוא נותן לנו את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו,ובריח בשמיו הוא מעדן אותנו ונותן לנו את כל כישרון יופיו והדרו.
הרב קוק
ליני
משתמש חדש
 
הודעות: 8
הצטרף: 25 ינואר 2007, 23:09

הבא

חזור אל חסידות ברסלב

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] ו־2 אורחים

cron