עמוד 1 מתוך 1

הלכות לשון הרע - החפץ חיים (י"ב תשרי התשע"ח)

הודעה שלא נקראהפורסם: 02 אוקטובר 2017, 15:49
על ידי אלזם
הלכות לשון הרע, כלל א, סעיף א'אסור לספר דבר גנות על חבירו, ואפילו אם הגנות אמת. וזה נקרא בפי חז"ל לשון הרע. והמספר עובר בלא תעשה של (ויקרא י"ט ט"ז) "לא תלך רכיל בעמך", ולספר בגנות חבירו נחשב רכילות.הלכות לשון הרע, כלל א, סעיף ב'הלאו הזה שכתבנו שעובר בסיפור לשון הרע, הוא רק הלאו שכתוב בפירוש על עבירה זו. אבל יש עוד הרבה לאוין ועשין שעובר עליהם על ידי סיפור לשון הרע.
ההלכות באדיבות שמירת הלשון Netsor.org