עמוד 1 מתוך 1

הלכות לשון הרע - החפץ חיים (ט' תשרי התשע"ח)

הודעה שלא נקראהפורסם: 29 ספטמבר 2017, 17:23
על ידי אלזם
הלכות לשון הרע, פתיחה - עשין, טהמספר לשון הרע על כהן וגינה אותו בכך, עובר על מצוות עשה של (ויקרא כ"א ח') "וקדשתו". שנצטווינו לנהוג כבוד הרבה בכהנים. ובזה שמספר עליו לשון הרע, וודאי שלא מכבד אותו בזאת.הלכות לשון הרע, פתיחה - עשין, יואם מספר לשון הרע על אחיו הגדול, או בעל של אמו, או אשת אביו, עובר גם על מצוות עשה של "כבד את אביך ואת אמך". שלמדנו מהריבוי של "ואת", שחייב לכבד גם אותם.וכל שכן חס ושלום אם סיפר לשון הרע על אביו ואמו ממש, עובר על מצוות עשה של כיבוד אב ואם. ומלבד זאת עובר גם על (דברים כ"ז ט"ז) "ארור מקלה אביו ואמו".
ההלכות באדיבות שמירת הלשון Netsor.org