עמוד 1 מתוך 1

הלכות לשון הרע - החפץ חיים (ב' תשרי התשע"ח)

הודעה שלא נקראהפורסם: 22 ספטמבר 2017, 19:37
על ידי אלזם
הלכות לשון הרע, פתיחה - לאוין, יבואם הוא מחזיק במחלוקת על ידי סיפורו עובר גם על לאו (במדבר יז ה') של "לא יהיה כקורח וכעדתו" שהוא אזהרה לא להחזיק במחלוקת.הלכות לשון הרע, פתיחה - לאוין, יגופעמים רבות מצוי לאו נוסף. לפי מה שרגילים לבזות אדם על פי מעשים שעשה בעבר, או ביחוס משפחתי נמוך. או בחוסר חוכמה או בחוסר הצלחה, כל אחד לפי מה שיכעיס אותו. אפילו אם הדבר היה רק בין שניהם, עובר בלאו של "לא תונו איש את עמיתו". וקל וחומר אם זה היה בפני אנשים.
ההלכות באדיבות שמירת הלשון Netsor.org