עמוד 1 מתוך 1

הלכות לשון הרע - החפץ חיים (כ"ו אלול התשע"ז)

הודעה שלא נקראהפורסם: 17 ספטמבר 2017, 19:39
על ידי אלזם
הלכות לשון הרע, פתיחה - לאוין, אהמרגל בחברו עובר בלא תעשה שנאמר (ויקרא י"ט ט"ז) :"לא תלך רכיל בעמך". איזהו רכיל? זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר : כך אמר פלוני עליך. וכך וכך שמעתי על פלוני שעשה לך. אף על פי שהוא אמת, הרי זה מחריב את העולם. ויש עוון גדול מזה עד מאוד והוא לשון הרע והוא בכלל לאו זה. והוא המספר בגנות חברו אף על פי שאומר אמת. אבל האומר שקר נמצא מוציא שם רע על חברו.הלכות לשון הרע, פתיחה - לאוין, בועובר גם המספר או המקבל בלאו (שמות כ"ג א') של "לא תשא שמע שוא" וקרוי גם "לא תשיא", ואם כן לאו זה כולל את שניהם, המספר והמקבל.
ההלכות באדיבות שמירת הלשון Netsor.org