ליקוטי מוהר"ן

 מסעי בני ישראל
מסעי בני ישראל
אור התפילין - תורה לח
אור התפילין - תורה לח
אחדות ה' - ניצחון המלחמה
אחדות ה' - ניצחון המלחמה

אחר ההסתלקות להשאר למטה
אחר ההסתלקות להשאר למטה
אימתי בן דוד בא
אימתי בן דוד בא
בריאת המלאכים
בריאת המלאכים

גן עדן
גן עדן
דבקות בקב"ה
דבקות בקב"ה
דבקות ברבנו
דבקות ברבנו

החומרה באיסור גזילה
החומרה באיסור גזילה
היכל הקודש
היכל הקודש
הלב והמעיין 2.11.14
הלב והמעיין 2.11.14

הלב והמעיין בהקשר לתורה סז
הלב והמעיין בהקשר לתורה סז
הלב צייר המידות 23.2.15
הלב צייר המידות 23.2.15
המח שלנו שופט אותנו
המח שלנו שופט אותנו

הנהגת הפשיטות
הנהגת הפשיטות
העולם הזה הוא העולם הבא
העולם הזה הוא העולם הבא
הצדיק עושה תשובה במקומנו
הצדיק עושה תשובה במקומנו

הצער קודם לקבלת החכמה - תורהעז חב
הצער קודם לקבלת החכמה - תורהעז חב
הקדמה לתורה עב להתחזק נגד היצר
הקדמה לתורה עב להתחזק נגד היצר
השגת אלקות-תורהל
השגת אלקות-תורהל

השגת השכל שמעל השכל
השגת השכל שמעל השכל
השגת התכלית
השגת התכלית
השמחה דוחה הדמיונות
השמחה דוחה הדמיונות

התגברות המדמה
התגברות המדמה
התגלות משיח-הילולת רבי נחמן תשע"ו
התגלות משיח-הילולת רבי נחמן תשע"ו
התנגדות הרצון
התנגדות הרצון

התקרבות לרבנו
התקרבות לרבנו
ויבן אלקים את הצלע 18.11.14
ויבן אלקים את הצלע 18.11.14
ויהי נא פי שניים
ויהי נא פי שניים

זיכוך והתעלות ליקות ד
זיכוך והתעלות ליקות ד
חותם 11.3.15
חותם 11.3.15
חיי מוהרן על תורה כ'
חיי מוהרן על תורה כ'

חרב התפילה-25-11-15
חרב התפילה-25-11-15
יוסיף דעת יוסיף מכאוב-תורה ע"ז תניינא
יוסיף דעת יוסיף מכאוב-תורה ע"ז תניינא
כל אדם צריך לרפא נפשו
כל אדם צריך לרפא נפשו

כשחלה רבי אליעזר הגדול
כשחלה רבי אליעזר הגדול
כשמסתלקים המוחין
כשמסתלקים המוחין
לחיות בלי פחד
לחיות בלי פחד

לחיות העולם הבא בעולם הזה
לחיות העולם הבא בעולם הזה
ליקוטי הלכות על תורה ז תניינא
ליקוטי הלכות על תורה ז תניינא
ליקוטי הלכות על תורה סו
ליקוטי הלכות על תורה סו

ליקוטי מוהרן חלק א- תורה מח - על אשר מעלתם בי - בשפה ברורה - 16.7.14
ליקוטי מוהרן חלק א- תורה מח - על אשר מעלתם בי - בשפה ברורה - 16.7.14
למה הרבנים חולקים על רבנו
למה הרבנים חולקים על רבנו
לעורר המח מתרדמתו
לעורר המח מתרדמתו

לעלות אל השכל
לעלות אל השכל
לשבת על הכסא-שלטון על מלאכים
לשבת על הכסא-שלטון על מלאכים
מה זה גאולה - תורה עט
מה זה גאולה - תורה עט

מה משיח ילמד
מה משיח ילמד
מהיכן באים המחשבות
מהיכן באים המחשבות
מח של ארץ ישראל
מח של ארץ ישראל

מעל הזמן
מעל הזמן
מעלת ההתבודדות (ע"פ תורה כ"ה בליקו"ת)
מעלת ההתבודדות (ע"פ תורה כ"ה בליקו"ת)
מעלת התהילים
מעלת התהילים

מעלת רבינו
מעלת רבינו
מצווה לשמוח (ע"פ תורה כ"ד בליקו"ת כ"ד)
מצווה לשמוח (ע"פ תורה כ"ד בליקו"ת כ"ד)
סיכום תורה ז תניינא - ויהי מקץ
סיכום תורה ז תניינא - ויהי מקץ

סיכום תורה יח - רבי יונתן משתעי
סיכום תורה יח - רבי יונתן משתעי
סיכום תורה יט - תפילה לחבקוק
סיכום תורה יט - תפילה לחבקוק
סיכום תורה כא - עתיקא
סיכום תורה כא - עתיקא

סיכום תורה כב - חותם בתוך חותם
סיכום תורה כב - חותם בתוך חותם
סיכום תורה כה -
סיכום תורה כה -
סיכום תורה נא - אמר רבי עקיבא
סיכום תורה נא - אמר רבי עקיבא

סיכום תורה נו - וביום הבכורים
סיכום תורה נו - וביום הבכורים
סיכום תורה סז - ויבן את הצלע
סיכום תורה סז - ויבן את הצלע
סיכום תורה עד
סיכום תורה עד

סיפורי צדיקים
סיפורי צדיקים
עיקר הגדלות - שיפלות ליקו"ת ע"ב
עיקר הגדלות - שיפלות ליקו"ת ע"ב
עיקר השלמות להישאר בעולם
עיקר השלמות להישאר בעולם

עניין השמחה (ע"פ תורה כ"ג בליקו"ת כ"ג)
עניין השמחה (ע"פ תורה כ"ג בליקו"ת כ"ג)
עשירות ושגעון
עשירות ושגעון
רבנו רצה לפרוש מהנהגת העולם
רבנו רצה לפרוש מהנהגת העולם

שבועות - תורה נו בשפה ברורה
שבועות - תורה נו בשפה ברורה
שלטון על מלאכים
שלטון על מלאכים
שפה ברורה ז תניינא (ערב ט באב-צוק איתן) חלק א
שפה ברורה ז תניינא (ערב ט באב-צוק איתן) חלק א

שפה ברורה ז תניינא (ערב ט באב-צוק איתן) חלק ב
שפה ברורה ז תניינא (ערב ט באב-צוק איתן) חלק ב
שפה ברורה כי תצא למחלמה
שפה ברורה כי תצא למחלמה
שפה ברורה נט - היכל הקודש 31.7.14
שפה ברורה נט - היכל הקודש 31.7.14

שפה ברורה סב - 18.8.14
שפה ברורה סב - 18.8.14
שפה ברורה סט - 6.8.14
שפה ברורה סט - 6.8.14
שפה ברורה פב חב- כי תצא 31.7.14
שפה ברורה פב חב- כי תצא 31.7.14

שפה ברורה תורה נד
שפה ברורה תורה נד
שפה ברורה תורה עט 3.9.14
שפה ברורה תורה עט 3.9.14
שפה ברורה תקעו אמונה תניינא
שפה ברורה תקעו אמונה תניינא

תורה א - אשרי תמימי דרך
תורה א - אשרי תמימי דרך
תורה ה - בחצוצרות וקול שופר
תורה ה - בחצוצרות וקול שופר
תורה ו - קרא את יהשוע
תורה ו - קרא את יהשוע

תורה ו שפה ברורה - תשובה ובזיונות
תורה ו שפה ברורה - תשובה ובזיונות
תורה ז ואלה המשפטים
תורה ז ואלה המשפטים
תורה ז תניינא - ויהי מקץ
תורה ז תניינא - ויהי מקץ

תורה ט - תהומות יכסיומו
תורה ט - תהומות יכסיומו
תורה יג - אשרי העם - השגחה
תורה יג - אשרי העם - השגחה
תורה יד - להמשיך שלום
תורה יד - להמשיך שלום

תורה יז - ויהי הם מריקים שקיהם
תורה יז - ויהי הם מריקים שקיהם
תורה יח - רבי יונתן משתעי
תורה יח - רבי יונתן משתעי
תורה יט תפילה לחבקוק
תורה יט תפילה לחבקוק

תורה כ -
תורה כ -
תורה כא - עתיקא טמיר וסתים
תורה כא - עתיקא טמיר וסתים
תורה כב - בשפה ברורה - חלק ב
תורה כב - בשפה ברורה - חלק ב

תורה כב - בשפה ברורה - חלק ג
תורה כב - בשפה ברורה - חלק ג
תורה כב - חותם בתוך חותם
תורה כב - חותם בתוך חותם
תורה כד - אמצעותא דעלמא
תורה כד - אמצעותא דעלמא

תורה כה - אחוי לן מנא
תורה כה - אחוי לן מנא
תורה כז - רציצא
תורה כז - רציצא
תורה ל- מישרא דסכינא (שיטת הלימוד של רבנו)
תורה ל- מישרא דסכינא (שיטת הלימוד של רבנו)

תורה לג - מי האיש החפץ חיים
תורה לג - מי האיש החפץ חיים
תורה לה
תורה לה
תורה לו - בקרוב עלי מרעים
תורה לו - בקרוב עלי מרעים

תורה לז - דרשו ה'
תורה לז - דרשו ה'
תורה לח - מרכבות פרעה
תורה לח - מרכבות פרעה
תורה לח-מרכבות פרעה
תורה לח-מרכבות פרעה

תורה מז-חב-20.12.17
תורה מז-חב-20.12.17
תורה מז-חב-20.12.17-א
תורה מז-חב-20.12.17-א
תורה מט - לשמש שם אהל
תורה מט - לשמש שם אהל

תורה מט-חב-20.12.17
תורה מט-חב-20.12.17
תורה נ - הצילה מחרב נפשי
תורה נ - הצילה מחרב נפשי
תורה נא - 12.11.14
תורה נא - 12.11.14

תורה נא - אמר רבי עקיבא
תורה נא - אמר רבי עקיבא
תורה נב - הנעור בלילה - התבודדות
תורה נב - הנעור בלילה - התבודדות
תורה נד
תורה נד

תורה נו - וביום הבכורים
תורה נו - וביום הבכורים
תורה נח - שפה ברורה - תלת נפקין מחד
תורה נח - שפה ברורה - תלת נפקין מחד
תורה סא - אמונת חכמים
תורה סא - אמונת חכמים

תורה סב סיכום
תורה סב סיכום
תורה סב- ויסב אלקים את העם
תורה סב- ויסב אלקים את העם
תורה סה -
תורה סה -

תורה סו - ויהי נא פי שניים
תורה סו - ויהי נא פי שניים
תורה סז - ויבן ה' את הצלע
תורה סז - ויבן ה' את הצלע
תורה עב
תורה עב

תורה עב - להתחזק נגד היצר הרע
תורה עב - להתחזק נגד היצר הרע
תורה עט - בטח בה' ועשה טוב
תורה עט - בטח בה' ועשה טוב
תורה עט בשפה ברורה - 16.7.14
תורה עט בשפה ברורה - 16.7.14

תורה קיב - צהר תעשה לתיבה
תורה קיב - צהר תעשה לתיבה
תורת רבנו - נבואה
תורת רבנו - נבואה
תורת רבנו ברוח הקודש
תורת רבנו ברוח הקודש

ישנן 135 שיעורים בקטגוריה: ליקוטי מוהר"ן.

אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ציון סייג נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר