מאגר ספרי קודש

שמות התנאים והאמוראים - אות פ'

(הקודם) « שמות התנאים והאמוראים - אות ע'
» שמות התנאים והאמוראים - אות צ' (הבא)

ר' פַּדָּא. בַּר פַּדָּא. ר' פְּדָיָא. ר' פְּדָת הַזָּקֵן. ר' פְּדָת בֶּן ר' אֶלְעָזָר בֶּן פְּדָת. פּוּגָא שַׁמְעֵיהּ דְּר' יוֹסֵי בַּר חֲנִינָא. ר' פַּזִּי בֶּן פַּזִּי. בֶּן פַּטִּירִי. פַּלִּיפֵי בַּר פְּרוּטָה. פְּלַטְיָא דְנָיָה. פְּלָטְיוֹן אִישׁ רוֹמִי. פְּלִימוֹ. ר' פַּנְדָּא.
פִּנְחָס אִישׁ חַבְרָה אוֹ אִישׁ הַבִּירָה. ר' פִּנְחָס בֶּן עֲרוּבָא. ר' פִּנְחָס בֶּן יָאִיר. פִּנְחָס אָחִיו שֶׁל שְׁמוּאֵל הַכּהֵן. ר' פִּנְחָס בַּר חָמָא. ר' פִּנְחָס הַכּהֵן. ר' פִּנְחָס בְּרַב חִסְדָּא. רַב פִּנְחָס בְּרַב מָרִי. ר' פִּנְחָס בְּרֵיהּ דְּרַב אַמִי. רַב פִּנְחָס בַּר חֲנַנְיָא. ר' פִּנְחָס בַּר זַכַּיי. ר' פִּנְחָס בֶּן לֵוִי.. ר' פִּנְחָס דְּיָפוֹ. פִּנְחָס בֶּן גַּבְתָּא. ר' ס:דחפִּנְחָס פִּנְקָאי רַבּוֹ שֶׁל רַב יוֹחָנָן בֶּן נַרְבָאי.
רַב פַּפָּא סָבָא. רַב פַּפָּא בַּר חָנָן מִבֵּי צְלוּחִית. רַב פַּפָּא בַּר שְׁמוּאֵל. רַב פַּפָּא בְּרֵיהּ דְּרַב אַחָא בַּר אַדָּא. רַב פַּפָּא בַּר נַחְמָן. רַב פַּפָּא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף. ר' פַּפָּא בַּר אַבָּא. רַב פַּפָּא בַּר יַעֲקב. פַּפּוּס בֶּן יְהוּדָה. פַּפּוּס חֲבֵירוֹ שֶׁל לוּלְיָינוּס, רַב פַּפִּי. ר' פָּפִּי הַשֵּׁנִי. ר' פַּפַּיָיס בַּר פִּיקָה. ר' פְּרוּזְדִּירָה בַּר נַחְשָׁא. ר' פַּרְטָא בְּר' אֶלְעָזָר בֶּן פַּרְטָא בֶּן בְּנוֹ שֶׁל ר' פַּרְטָא הַגָּדוֹל. ר' פַּרְגוּרִי דְּקִסְרִין. ר' פְּרִידָא. ר' פְּרִירָא. ר' פַּרְנָא. ר' פַּרְנָךְ. פִּשְׁפְּשָׁה. פְּתַחְיָה עַל הַקִּנִּין.

ר' פדא. בר פדא. ר' פדיא. ר' פדת הזקן. ר' פדת בן ר' אלעזר בן פדת. פוגא שמעיה דר' יוסי בר חנינא. ר' פזי בן פזי. בן פטירי. פליפי בר פרוטה. פלטיא דניה. פלטיון איש רומי. פלימו. ר' פנדא. פנחס איש חברה או איש הבירה. ר' פנחס בן ערובא. ר' פנחס בן יאיר. פנחס אחיו של שמואל הכהן. ר' פנחס בר חמא. ר' פנחס הכהן. ר' פנחס ברב חסדא. רב פנחס ברב מרי. ר' פנחס בריה דרב אמי. רב פנחס בר חנניא. ר' פנחס בר זכיי. ר' פנחס בן לוי.. ר' פנחס דיפו. פנחס בן גבתא. ר' ס:דחפנחס פנקאי רבו של רב יוחנן בן נרבאי. רב פפא סבא. רב פפא בר חנן מבי צלוחית. רב פפא בר שמואל. רב פפא בריה דרב אחא בר אדא. רב פפא בר נחמן. רב פפא בריה דרב יוסף. ר' פפא בר אבא. רב פפא בר יעקב. פפוס בן יהודה. פפוס חבירו של לוליינוס, רב פפי. ר' פפי השני. ר' פפייס בר פיקה. ר' פרוזדירה בר נחשא. ר' פרטא בר' אלעזר בן פרטא בן בנו של ר' פרטא הגדול. ר' פרגורי דקסרין. ר' פרידא. ר' פרירא. ר' פרנא. ר' פרנך. פשפשה. פתחיה על הקנין.
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר