מאגר ספרי קודש

שמות התנאים והאמוראים - אות ל'

(הקודם) « שמות התנאים והאמוראים - אות כ'
» שמות התנאים והאמוראים - אות מ' (הבא)

לוּדָא. ר' לֵוִטַי. לֵוִי הַסְּרַד. לֵוִי סְתָם הוּא לֵוִי בֶּן סִיסִי. בַּר לִיוָאי. ר' לֵוִי סָבָא. ר' לֵוִי סוּכִיָּה. לֵוִי בַּר שְׁמוּאֵל. ר' לֵוִי בַּר שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָנִי. לֵוִי בַּר בּוּדִי אוֹ בֶּן בִּירְיָי. לֵוִי בַּר בּוּטָא. רַב לֵוִי בַּר לַחְמָא אוֹ בַּר חַמָּא. לֵוִי בַּר הוּנָא בְּר' חִיָּיא. ר' לֵוִי בֶּן פַּרְטָא. ר' לֵוִי בֶּן פָּנְטִי אוֹ בַּר פָּאטִי. ר' לֵוִי בֶּן פִּיטוֹם. רַב לֵוִי בְּר' טַרְפוֹן. לֵוִי בַּר חַיְיתָא. ר' לֵוִי בַּר חִיָיא. ר' לֵוִי בְּרֵיהּ דְר' זְעִירָא. ר' לֵוִי צַנְבַּרְיָיא. ר' לֵוִי בַּר יַעֲקב. ר' לֵוִי בַּר רַבִּי. לֵוִי בַּר טַבְרִי. לֵוִי בַּר יִצְחָק. רַב לֵוִי בַּר הִינֵי. רַב לֵוִי בַּר בֶּרֶכְיָה.
רַב לְוִיטַס אִישׁ יַבְנֶה. ר' לְוִיטַס חוֹזָאָה. ר' לוּלְאַינִי בַּר טַבְּרִי. לוּלְיַנוּס חֲבֵירוֹ שֶׁל פַּפּוּס שֶׁנֶּהֱרַג עַל קִידּוּשׁ הַשֵּׁם. רַב לוּלְיַנוּס דְּרוֹמִי. בַּר לוּלִיתָא. רַב לִיוָנְטִי. לַחְמָא בַּר לְוַאי. רַב לַיָיא. לִילִי בַּר מַאנִי אוֹ בַּר מַמָּל. ר' לֵיל. בַּר אַלָּם.

לודא. ר' לוטי. לוי הסרד. לוי סתם הוא לוי בן סיסי. בר ליואי. ר' לוי סבא. ר' לוי סוכיה. לוי בר שמואל. ר' לוי בר שמואל בר נחמני. לוי בר בודי או בן ביריי. לוי בר בוטא. רב לוי בר לחמא או בר חמא. לוי בר הונא בר' חייא. ר' לוי בן פרטא. ר' לוי בן פנטי או בר פאטי. ר' לוי בן פיטום. רב לוי בר' טרפון. לוי בר חייתא. ר' לוי בר חייא. ר' לוי בריה דר' זעירא. ר' לוי צנברייא. ר' לוי בר יעקב. ר' לוי בר רבי. לוי בר טברי. לוי בר יצחק. רב לוי בר היני. רב לוי בר ברכיה. רב לויטס איש יבנה. ר' לויטס חוזאה. ר' לולאיני בר טברי. לולינוס חבירו של פפוס שנהרג על קידוש השם. רב לולינוס דרומי. בר לוליתא. רב ליונטי. לחמא בר לואי. רב לייא. לילי בר מאני או בר ממל. ר' ליל. בר אלם.
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר