מאגר ספרי קודש

שמות התנאים והאמוראים - אות ד'

(הקודם) « שמות התנאים והאמוראים - אות ג'
» שמות התנאים והאמוראים - אות ה' (הבא)

דָּארוּ בַּר פָּפָּא. דֶּוַוא דְּמִן חָרוּב. ר' דּוֹסָא בֶּן הָרְכִּינַס. ר' דּוֹסָא מִמַּלְחַיָא. ר' דּוֹסָא בַּר טַבָּת. דּוּסְתַּאי אִישׁ כְּפַר יַתְמָא. ר' דּוּסְתַּאי בְּר' יַנַּאי. ר' דּוּסְתָּאי בְּר' יְהוּדָה. ר' דּוּסְתָּאי דְּמִן בִּירָא. ר' דּוּסְתִּי סָבָא. ר' דּוּסְתָּאי בַּר מַתּוּן. ר' דּוּסְתַּאי מִבֵּי יֶשֶׁבְאָב.
רַב דִּימִי בַּר שִׁישְׁנָא. רַב דִּימִי בַּר יִצְחָק. רַב דִּימִי סְתָּם, הוּא בַּר יוֹסֵף. רַב דִּימִי בַּר חִינְנָא. רַב דִּימִי בַּר נְחֶמְיָה בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף. רַב דִּימִי אַחוּהָּ דְּרַב סָפְרָא. רַב דִּימִי בַּר אַבָּא. רַב דִּימִי בְּרֵיהּ דְּרַב הוּנָא מִדַּמְהַרִין (נוּסַח אַחֵר: רַב דִּימִי בְּרֵיהּ דְּרַב כָּהֲנָא). רַב דִּימִי בַּר לִיוָאִי. רַב דִּימִי מִנְּהַרְדָעָא. רַב דַּלָא בַּר טַבְיוּמִי. רַב דַּלְיָיה. רַב דָּנִיֵאל בַּר רַב קְטִינָא. דָּנִיֵאל חַיָּיטָא. ר' דְּרוּסְתָּאִי.

דארו בר פפא. דווא דמן חרוב. ר' דוסא בן הרכינס. ר' דוסא ממלחיא. ר' דוסא בר טבת. דוסתאי איש כפר יתמא. ר' דוסתאי בר' ינאי. ר' דוסתאי בר' יהודה. ר' דוסתאי דמן בירא. ר' דוסתי סבא. ר' דוסתאי בר מתון. ר' דוסתאי מבי ישבאב. רב דימי בר שישנא. רב דימי בר יצחק. רב דימי סתם, הוא בר יוסף. רב דימי בר חיננא. רב דימי בר נחמיה בריה דרב יוסף. רב דימי אחוה דרב ספרא. רב דימי בר אבא. רב דימי בריה דרב הונא מדמהרין (נוסח אחר: רב דימי בריה דרב כהנא). רב דימי בר ליואי. רב דימי מנהרדעא. רב דלא בר טביומי. רב דלייה. רב דניאל בר רב קטינא. דניאל חייטא. ר' דרוסתאי.
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר