מאגר ספרי קודש

שיחה עח'

(הקודם) « שיחה עז'
» שיחה עט' (הבא)

בכל מקום יש ישר, אפלו מי שעושה כל העולות, אף~על~פי~כן בהכרח נמצא בו איזה ישר רק שיש חלוק בין בני~אדם מתי מתחיל הישר. שיש בני~אדם שהישר מתחיל אצלו תכף ויש שאין מתחיל אצלו הישר רק אחר כך שעושה עולה ויש שמתאחר אצלו התחלת הישר יותר דהינו אחר שעושה כמה עולות וכן יש שמתחיל אצלם באחור יותר ויותר. אבל אף~על~פי~כן ימצא גם בו איזה ישר רק שהוא מאחר הרבה. כגון למשל שהיה מעשה שראיתי בכפר שבא איש חיל וצוה שיתנו לו הסוסים על הפאטשט ע, ושחדו אותו בממון. ואחר~כך בא השני, והסית אותו הראשון שיקח גם~כן הסוסים כנזכר לעיל, ושחדו אותו גם~כן. ואחר~כך בא השלישי והיה צריך באמת סוסים על הפאטשט ורצה גם~כן לקח הסוסים, והלך הבעל~כפר והתחנן לפני הראשון שהיה אדון שיניחהו, ועתה נשא לו פנים האיש~חיל ראשון וצוה להניחו ולא יקחו אצלו הסוסים. נמצא שאצל זה הגזלן האיש~חיל הראשון הנ"ל התחיל הישר אחר שעשה שתי עולות כנ"ל, ואז התחיל אצלו הישר וצוה להניחו כי אף~על~פי שהיה גזלן ועשה עולות כאלו, אף~על~פי~כן בפעם השלישית התחיל הישר אצלו והכרח להניחו. נמצא שבכל מקום יש ישר רק שהחלוק מתי מתחיל הישר כנזכר לעיל והבן:

וזה בחינת מה שכתוב בזהר הקדוש (ח"ב נז. קסב. קנד:) שגם בסטרא דשמאלא יש ימין ושמאל. רק שימין שלהם רחוק הרבה אפלו משמאל של הקדשה. נמצא שגם בהסטרא אחרא יש ימין בחינת ישר רק שהימין והישר שלהם מתחיל מאחר מאד אפלו מן השמאל של הקדשה והבן:

אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר