מאגר ספרי קודש

כ'ד אב תוכחה במקומה

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :תועלת

320 יום

כ"ד אב

תוכחה במקומה

*תנאי שלישי :הוכח הנאשם בטרם הדבר עליו *

ראינו לעיל בענין לשון הרע שאסור לדבר בגנותו של אדם לשם תועלת מבלי לדבר איתו על כך תחילה היוצא מן הכלל הזה הוא כאשר השיחה , עם אותו אדם עלולה לחבל בהשגת המטרה הרצויה {ראה לעיל ,יום 43 ויום 72}

אשר לאיסורי רכילות , עלול היוצא מן הכלל, כלומר שלא לדבר החילה עם האדם העומדים לדבר עליו רכילות , להיות שכיח יותר מן הכלל , כאשר פלוני כבר גרם נזק לזולתו או עומד להזיק לו , אין להכנס עמו לשיחה בענין זה אם הדבר יגרום לניזוק קשיים בהגנה על עצמו או בהשגת פיצויים ,

במצבים אחרים של רכילותת , החובה הראשונה היא להוכיח את הנאשם , ורק אחריה מותר יהיה הראשונה היא להוכיח את הנאשם , ורק אחריה מותר יהיה לספר את הרכילות כשמכוונים לתועלת , יתכן שהשיחה עם האדם תבטל את הצורך לספר את הרכילות אודותיו וחפיג את החשדות באשר לכוונותיו האמיתיות , {נושא התוכחה יורחב להלן, ימים 153 -152 ,}



"ונחרב עבור זה {עבור שנאת חינם }המקדש השני"


בס"ד

פירוש הלכה כ"ד אב מחזור ב'

תוצאת הנרגנות

הנה על -ידי -זה, על העשה ד"אהבת לרעך כמוך " {ויקרא יט ,יח }, ולג עלול מאוד לבוא לעוון שנאת חינם ,שיש עליה לאו מפרש, בתורה {שם יט ,יז}: "לא תשנא את חאיך בלבבך ", ונחרב עבור {עמוד ב}: בעוון שנאת חינם מריבה רבה בתוך ביתו של אדם , ואשתו מפלת נפלים ,ובניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים ,

ועובר על -ידי זה גם על מה שאמרה תורה {ויקרא יט ,טו}: "בצדק תשפוט עמיתך ", ופרשו חז"ל , שהכוונה לדון את חברו לכף זכות, ואיתא בספר חרדים {פרק דברי כיבושין : מהר' י"ם תשד"מ: פרק סואות לט ,} שהדן את חברו לכף -חובה ,הוא מרכבה לקפלת הטומאה הנקראת ' חובה ' ,

וגם על -ידי -זה עלול מאוד לחשוד בכשרים ,ואמרו חכמינו ז"ל בשבת , דף צז {עמוד א }: החושד בכשרים לוקח בגופו ,וגם לבוא על -ידי -זה לידי אסור אונאת דברים והלבנת פנים , וגם לעוון המחלוקת ,שענשה קשה מאוד ,וכנזכר לעיל בשער א, בפרק טז , הנה על -כן הרוצה להציל נפשו מני שחת ,יתרחק נפשו מהמידה הרע הזו, ואז טוב לו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר