מאגר ספרי קודש

ט'ו אב דברי שבח

בס"ד


ספר חפץ חיים

אבק רכילות

311 יום

ט"ו אב

דברי שבח

כאשר באמת ובתמים משבחים את נדיבותו של פלוני באזני אחרים צריך להיזהר שלא לעשות זאת באופן שיעור עליו הרעומת מצד בני משפחתו או שותפיו לעסקים הסבורים שאותה נדיבות באה על תשבונם כשמשבחים נדיב בנוכחות אשתו או מישהו מצאצאיו על תרומה נדיבה במיוחד, עלול הדבר לעורר בהם את ההרגשה שהוא נוהג פזרנות בכספי המשפחה. על כל כוונתיו של מקבל התרומה היו אך ורק לטובה, הרי הוא עובר על אבק רכילות.

".....ומושב ליצים לא ישב"


בס"ד


פירוש הלכה ט"ו אב מחזור א'

"ובמושב לצים לא ישב"

וגם בעולם הזה באי יסורין על האדם בשביל הליצנות ,כמו דאמרינן שם ,אמר רבי אליעזר :כל המתלוצץ ,יסורין באין עליו , שנאמר {ישעיה כח , כב }: "ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם ", אמר להו ב'שערי -תשובה ' לרבנו יונה {שער ג,אות קעזס }, שכתב ,שאסור להתלוצץ גם בדרך מקרה וארעי , ועל החלק הזה הצרכו החכמים להזהיר לתלמידיהם , מפני שרבים נכשלו בו דרך מקרה },

וגם מזונותיו מתמעטין כמו דאמרינן שם , וגם כל העולם , נענשין בשביל בעלי הלצון , כמו שאמרו שם : כל המתלוצץ גורם כליה לעולם ,שנאמר וגו' ,ואפילו אם לא יתלוצץ עמהם , רק לישב לש ישב " ואיתא באבות דרבי נתן ,פרק ל {ה"ג}: המדבק עצמו לעוברי עברה , אף -על -פי שאינו עושה במעשיהם הוא מקבל פרענות כיוצא בהם , על -כן צריך האדם להתרחק מהכת הזאת מלישב במושבם , כדי שלא ילמד מהם :
אבל ישב במושב שיש בינהם דברי -תורה , ואז אשרי לו בזה ובבא ,

כמו שכתב הגר"א האגרתו הקדושה "עלים תרופה" וזה לשונו : "כל עמל האדם לפייהו " {קהלת ו,ז}, - אמרו חכמינו ז"ל {מדרש קהלת , שם }, שכל מצותיו ותודותיו של אדם אין מספיק למה שמוציא מפיו ,מה אמנותו של אדם בעולם הזה ?יעשה עצמו כאלם וידביק שפתותיו כשתי רחים וכו'
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר