מאגר ספרי קודש

ז'סיון טענות כלפי בית הדין

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע לקרבן

244 יום

ז' סיון

טענות כלפי בית הדין

כשאדם היה עד למעשה פשע שהובא בפני בית דין והנאשם זוכה על ידי בית הדין מכל אשמה ,אסור לו למתוח ביקורת על פסק הדין עליו לצאת מתוך הנחה שבית הדין המורכב מתלמידי חכמים ,עשה כמיטב יכולתו כדי לברר את העובדות על פי דרישות ההלכה {לדוגמא ,עדות של שני עדים כשרים } ופסק על פי הדין כמפורש בשולחן ערוך , אם היה אותו אדם עד יחידי למעשה אזי עדותו פסולה חרף דבריו המשכנעים יתר על כן ,עליו להשלים עם המציאות שבה מוגבלת היכולת האנושות לדון דין צדק מושלם, ולאמיתו של דבר רק הקודש ברוך הוא זה המסוגל לתקן את אי -הצדק החברתי ,

ברור שאדם שהפסיד בדין בדין אינו יכול להיות אוביקטיבי בהערכתו את פסק הדין , טענות ופקפוקים באשר לטיבו של בית הדין או האשמת הדיינים במשוא פנים , הרי זו במפורש הוצאת שם רע ,


"והנה אם באנו לחשוב גודל עוונו של בעל וולשה"ר הזה ,אין די באר "ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ז' סיון מחזור ב'

חבורת רשע


והנה אם באנו לחשוב גדול עונו של הבעל -לשון -הרע הזה אין די באר ,כ לבד שהוא משחית לעצמו עוד הוא משחית לכל אלו ההולכים לתמם ומתפתים לדבריו הרעים ,שהם נעשים על -ידו מקבלי לשון הרע ומספרי לשון הרע {ולפעמים מתערבים גם -כן הרבה שקרן וליצנות בתוך הספורים ,ועל -ידי -זה נעשי גם -כן מכת שקרנים וכת ליצנים }, ובודאי יענש לבסוף כל מי שנטפל לחבורה הרעה הזו , כמאמרם במכות ,דף ה' {עמוד ב}: עונש הכתוב לנטפל לעוברי עברה בעוברי עברה ,וגם אמרו כחמינו ז"ל {ירושלמי פאה פ"א ה"א דף ד ע"ב } : לשון הרע הורג שלושה :האומרו , והמקבלו , ומי שנאמר עליו : וגם יכתבוכולם למעלה על -ידו בשם חבורת הרשע , כמו שאמרו חכמינו ז"ל {צוואת רבי אליעזר ,אות יז},על -כן לבד ענשו הגדול שתבואהו עברו זה לעולם הבא , ענשו בעולם הזה ,שאין מספיקין בידולעשות תשובה על זה ,וכמו שאמרו כחמינו ז"ל {אבות פ"ה מי"ח} : כל המחטיא את הרבים , אין מספיקין בידו לעשות תשובה ,על -כן הזהר והזהר ,אחי ! חוס וחמול על נפשך ועל נפש שארי אנשים מישראל ,וחדל מלעשות בעלי אספות לגיהנום על -ידי עניניך הרעים !
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר