מאגר ספרי קודש

כ'ח אייר הימנעות מצביעות

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע למדובר

236 יום

כ"ח אייר

הימנעות מצביעות

אסור למתוח ביקורת על פלוני מאחורי גבו ,ועם זאת להביע הסכמה להתנהגותו בשעת שהוא נוכח ,גם באשר מותר לדבר דברי גנות כשמכוונים לתועלת , חייבים להימנע מחנופה מזויפת כלפי האדם המדובר ,אם הדאגה היא שאל לפגוע ברגשותיו , יהיה הפתרון לכך בהבעת הערכה ודאגה לאותו איש כבן אדם , אבל להביע התנגדות מפורשת להתנהגותו ,
אם האדם משוכנע שפלוני לא יקבל דברי תוכחה הוא בכל זאת חייב להוכיחו ולנסות לשכנעו להיטיב את מעשיו בטרם יפרסם ברבים את התנהגותו , כדי שלא ייחשב כחונף או כשקרן ,

במקרה , כדי שלא ייחשב כחונף או כשקרן ,
במקרה זה , שבו ברור שהחוטא לא יקבל את התוכחה , אפשר להימנע מהצורך לדבר עמו תחילה על ידי הבהרת כנותו המוחלטת והסרת כל חשד אפשרי באשר לה , לדוגמא אם אדם מדבר ברבים נגד החוטא {בפני שלושה } ולא בפני אנשים יחדים,


"כל המקבל לשוה"ר ראוי להשליכו לכלבים "


ספר שמירת לשון הרע

פירוש הלכה כ"ח אייר מחזור ב'

בדבר גדול האסור לקבל לשון הרע

ודע עוד , שרוצה לזכות במידת השלום , צריך לשמור את עצמו גם -כן מענין קבלת לשון הרע ורכילות , במלבד עצלם העונש שיש על זה , כמו שאמרו חכמינו ז"ל {פסחים ק"כ ,א} כך המקבל לשון הרע, ראוי להשליכו לכלבים , שנאמר {שמות כג ,א }: "לא תשא שמע שוא ",
וסמיך לה {שם כב ,ל}: "לכלב תשלכון אותו "-עוד בא האדם על -ידי-זה לידי שנאת חינם וקטטות ומריבות לבסוף , כי מכיון שמקבל את הדבר תחלה לאמת שפלוני דבר עליו או עשה לו ענין פלוני ולפוני ,כמעט אי אפשר לאדם שימנע לעצמו מלצער אחר -כך לחברו ולהתקוטט עצמו עבור זה ,ולבסוף נסבב הדבר , שעל -ידי -זה נעשים שונאים גדולים , שכל אחד רוצה לבלוע דמו של חברו ושמח לאידו , וכל זה נעשה על -ידי הקבלה , שקבל את הדבר מתחלה לאמת גמור , ואלו היה הולך בדרך התורה , לא היה בא לזה, כי כשבא אחד אצלו וספר איך שפלוני עשה לו וספר עליו כך וכך יש לו לחושב בדעתו אולי הדבר שקר מעקרו , או הוסי, בו מעט שקר , ועל -ידי -זה נשתנה הדבר בכלו , או אפילו אם המספר לא הוסיף בזה הענין כלל - אולי לא ספר כל הענין כמות שהוא וגרע בו איזה תבות , או אמר בנגון אחר , ועל -ידי -זה נשתנה הדבר לגמרי , או לחשוב איזה צד זכות אחר , על האיש ,שבשגגה היה הענין וכיוצא בזה , וממילא לא היה בא הדבר לידי קטטה ומריבה ולידי שנאת חינם.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר