מאגר ספרי קודש

כ'ב ניסן דיבור על מוצרים

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע :דיבור מזיק

200 יום

כ"ב ניסן

דיבור על מוצרים

הדיבור בגנות מוצר שבעקבותיו נמנעים אנשים מלרכשו נחשב כדיבור לשון הרע כי הוא עלול לפגוע בפרנסתו של היצרן או של מוכ המוצר {במקרים מסוימים יהיה הדבר מותר כפי שיוסבר בהמשך }

בדומה לכך אסור להתבטא בלגלוג על דרשן פלוני באופן שירחיק ממנו את קהל השומעים או שיחליט את השפעת דבריו על הציבור ,

כמו בכל מצווה אחרת , יש להרגיל את בנו ובתו הקטנים להימנע מדיבור לשון הרע ברגע שהם מגיעים לגיל שבו הם מבינים את משמעות הדבר , ילדים מרבים לדבר בגנות המאכלים המוגשים להם ,ובכך הם פוגעים במי שהכינם ,יש להרגיל את הילדים להימנע מהערות גנאי מסוג זה ,


" כי אפילו אם יהי'ה אומן... שאפילו יהיו לו כלי אומנות ,אך שהם פגומים ומקולקלים .... יהי'ה ניכר בהן אח"כ הפגם "ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה כ"ב ניסן מחזור ב'

כלי אמנות שלמים וטובים

ועתה נבאר את עצם הזכות למי ששומר את פיו ולשונו מלדבר דבורים אסורים תחלת כל המעלות , - הוא מתקן ומקדש על - ידי - זה את כלי האמנות המיוחד לאיש הישראלי ,שהוא הדיבור ,וכל הדיבורים שידבר אחר -כך בתורה ובתפילה יעלה למקור שרשו למלעה כי לא לחינם המשילוהו חכמינו ז"ל בכמה מקומות לעניין אמנות {וכמו שפירש "י במדבר לא ,בפסוק ח}, להודות לנו: כמו שכלי אמנות הוא דבר ההכרח לעניין עשית כלים חדשים ויפים , כי אפילו אם יהיה אמן המלך , שהוא היותר גדול שבכל האמנים ,ושכלו יהיה דק עד מאוד ומציר ברעיוניו אופן עשית הכלים בגדר היותר נאות , אף - על -פי -כן אין יכול לעשות בלתי כלי אמנות ,ויותר מזה ,שאפילו אם יהיה לו כלי אמנות ,אך שהם פגומים ומקלקלים ,ויעשה בהן האמן איזה כלי על-פי הדחק ,יהיה נכר בהן אחר -כך הפגם והשבר של כלי האמנות מבפנים ומבחוץ , כי לא יכול להחליקן כראוי , והם כמו גלמי כלי -עץ ,ואין נאה בהם להשתמש אפילו להדיוט , וכל -שכן להגישן לפני המלך ,והאמן שכלי האמנות שלו הוא שלם וטוב , מלטשים ומצחצחים כראוי ,- הכלי שעושה בהן האומן הזה יצא מתקן ומהודר כהונן.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר