מאגר ספרי קודש

ב' אדר דיוק בעובדות לעומת

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות :תועלת

151 יום

ב' אדר

דיוק בעובדות לעומת הצדקת המעשה

מובן שהדרישה לבדוק את אמיתות העובדות ולדייק בהן חלה על כל המקרים שבהם צריך לספר לשון הרע או רכילות כשמכוונים לתועלת , אולם ,יש בכל זאת צד אחר לדרישה זו אשר אינו חל בכל המקרים ,

ראינו לעיל {ימים 54 -51 } שהתורה דורשת מאיתנו לדון את זולתנו לכף זכות ולהימנע מהמסקנה שהוא חטא כל עוד אפשר למצוא דרך אחרת שכה ניתן להסביר את התנהגותו , כאמור ,גם כאשר ברור שפלוני חטא ,צריך קודם לכל להביא בחשבון את האפשרות שאולי היה הדבר כתוצאה מאי -ידיעה או בשל נסיבות מיוחדות ובתנאים בלתי רגילים ,

אף כי התורה מורה לנו לדון את האחרים לכף זכות , הרי אין לעשות זאת על חשבונו של הזולת,

לפי זה ,אם היה אדם עד למעשה שבו הזיק פלוני


"שכל דיבור של תורה וקדושה שדיבר .... נכסה ונמשך עליו מלמעלה רוח הטומאה ע"י דיבוריו האסורים "ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ב' אדר מחזור א'

התוצאה המבישה

במאמר הכתוב {משלי כד ,ל'} "על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לבי , והינו , שיש שני מימי אנשים : אחד -עצל להשיג לנפשו תורה ומעשים טובים , וזהו "שדה איש עצל ", שלא למד , או שכח על -ידי עצלנותו , והשני , חסר -לב , שיש בידו תורה ומעשים טובים , אבל לבו חסר לדאוג עליהם שיתקימו בידו ,ומפרש על הראשון : "והנה עלה כלו קמשנים "- שתחת נטיעות יפות מדברי -תורה , גדלו קוצים וברקנים מדברי בטלים ועל השני : "כסו פניו חרלים וגו' "ובאורו הוא לפי ענינו , שכל דבור של תורה וקדושה שדבר , והיה באפשר לעלות ולעשות פרי הלולים קודש לה' , נכסה ונמשך עליו מלמעלה רוח הטמאה על -ידי דבוריו האסורים.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר