מאגר ספרי קודש

ל' שבט רכילות ולשון הרע

בס"ד

ספר חפץ חיים

רכילות : תועלת

149 יום

ל' שבט

רכילות ולשון הרע

התנאים שעל פיהם דיבור ייחשב כדיבור מותר לתועלת ולא יוגדר כרכילות אסורה כמעט זהים לאלו המתירים סיפור דברים באופן שלא ייחשבו בלשון הרע {דהיינו דברים שיש בהם גנאי אי נזק },
למעשה התעמקות באופנים המתירים רכילות לתועלת מגלה שכמעט בכל אחד מהם ברך גם דיבור לשון הרע ,

כפי שהובא לעיל ,בין הסיבות המאפשרות סיפור רכילות לתועלת נמנוח מניעת נזק או הפסקתו ,

או השגעת פיצוי על הנזק שנגרם על ידי האדם שעליו מדובר , אמירות כאלו על המדובר בהכרח מפיללות אותו ועל כן הן נחשבות כלשון הרע ,לפיכך ,כדי להתיר רכילות לתועלת ,חייבים להתמלא גם כאן כל התנאים המתירים לשון הרע לתועלת ,


"מפני מה גלו בני לבין אומות העולם ! מפני שעובדין ע"ז שמחין במפלתן אלו על אלו "ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ל' שבט מחזור א'

"בנפול אויבך אל תשמח "

ומה מאוד צריך האדם לזהר שלא יהיה שמח במפלת חברו ובבזיונו ,

וכמו שכתוב {משלי כד ,יז}: " בנפל אויבך אל תשמח ובכשלו אל וגל לבך ,פך יראה ה' ודע בעיניו וגו'" והעוון הזה מעורר מאוד את כוח הדין על האדם ויש בו כוח להחריב ממש כמו עוון עבודה אלילים , כשנכנס אברהם אבינו לבית -המקדש ושאלו הקדוש -ברוך -הוא : מה לידידי בביתי ? השיב : מפני מה גלו בני לבין אמות העולם ? והשיב לו הקדוש -ברוך -הוא : מפני שעובדין עבודת אלילים , ושמחים במפלתן אלו על אלו , הרי שהשוה הקדוש -ברוך-הוא עוון זה לעוון עבודת אלילים , אלא יתבונן האדם תמיד בעצמו שלפי עונותיו וחסרונותיו הוא ראוי גם - כן לגנות ולבזיון , אלא שמרחם הקדוש-ברוך -הוא עליו בזכות אבותיו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר