מאגר ספרי קודש

ט'ו שבט בקשת עזרה

בס"ד

ספר חפץ חיים

אבק רכילות

134 יום

ט"ו שבט

בקשת עזרה

כשאדם פונה לחברי בבקשת עזרת ,כספית או מסוג אחר עליו להזהר ולא לציין שידוע לו שאחרים נעזרו על ידוע כמו שמעריך פירסומה של עובדה זו ,

כלל זה מבוסס על החשש שאנשים אולי אינם מעונינים בפרסום ,מעשי הצדקה שלהם היות
ועל ידי כך עלול להתעורר זרם בלתי פוסק של פניות ובקשות עזרה כשאדם מזכיר שפלוני קיבל תרומה מאותו אדם בכך הוא מגלה שפלוני סיפר על כך לאחרים וכתוצאה מכך עלולה להתעורר בלב התורם תרעומת כלפי פלוני ,

משמזכירים את העובדה שמישהו נעזר על ידי אותו אדם לצורך קידום בקשת התמכיה הנוכחית ולא כדי לעורר טינה ,הרי זה אבק רכילות


"כל זמן שאדם מתכונן להגדיל שמו בעולם שמו אובד ומתמעט והולך...."פירוש הלכה ט"ו בשבט מחזור א'

גאווה

ויש מחמת גאווה , דהינו שהוא מחשבי את עצמו לחכם ולאיש באנשים , והכול שפלים בעינוו ,לכן מלאו לבו להתלוצץ מחברו, גם הגאווה תביאהו לקנא , ולשטם את חברו המכבד בעיני אנשי העיר ,ויקנא וישטם אותו בעבור שידמה לו שנפחה כבודו על -ידי זסה ,ויאמר בלבו : לולא הוא ,הייתי מתאר בין בני -אדם לאדם חשוב! ויבחן ויבדוק גנזי נסתרותיו כדי שיהיה לו מה לדבר ממנו , יהיה אמת או שקרוי להקטין שמו אצל בני -אדם ולהראות יתרונו עליו ולהפחית מעלתו ולהכלימו ולבישו ,ולפעמים יסבב על -ידי הגאווה כל ארבע כתות חשמ"ל : יספר בגנות חברו ,שיהיה הוא נכבד וחברו בזוי , ויתלוצץ עליו מאחר שאינו חשוב בעינו , ויתפאר בשקר ובמעלות שאין בו , ובעבור גאותו יחניף לרשעים תמיד ולא יוכיחם ,שלא ישנאוהו ויפחת כבודו ,

על -כן מי שירצה לטהר את נפשו מעון המר הזה, יחשוב תמיד בגודל גנות הגאווה , כי איך יתגאה האדם ,אשר תחלת הויתו מטיפה סרוחה ,והוא עתיד לילך למקום עפר רמה ותולעה , ויאכל קצתו את קצתו ,גם יתבונן בחומר העוון הזה , שהוא לא -תעשה ממנין תרי"ג כמו שכתוב {דברים ח ,יד }: "ורם לבבך , ושכחת את ה' אלהיך ", וכתיב {שם ח ,יא }: "המשר לך פן תשכח את ה' אלהיך ", כמו שכתב בסמ"ג {ל"ת סזד }, ואמרו כחמינו ז"ל בסוטה {ד ב}: כל אדם שיש בו גסות הרוח ,כאלו עבוד עבודה זרה כו' וכאלו כופר בעיקר כו' ,ושכינה מיללת עליו וכו' וכל זמן שהאדם מתכונן להגדיל שמו בעולם ,שמו אבד ומתמעט והולך וגופו מחלל על הבריות.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר