מאגר ספרי קודש

י'ח טבת גישה נכונה

בס"ד

ספר חפץ חיים

לשון הרע :קבלת לשון הרע

108 יום

י"ח טבת

גישה נכונה

הגמרא אומרת {נדה ס"א ע"א } בבהירות שעל אף שאין להתיחס לדברי גנות כאל עובדות אפשר וצריך לפעול להגנה עצמית או להגנת אחרים מתוך החישוב שיתכן ויש אמת בדברים בשם שאסור ואוילי להאמין לדברי לשון הרע שאדם שומע , כן יהיה זה אוילי וחסר אחריות להתעלם לחלוטין מדברים שעשויים להציל את האדם , או אחרים , מפני אפשרות של נזק או סבל ,

במישור האישי , אסור לשנות את היחס אל האדם נשוא דברי הגנות , סביר להניח שהדברים אינם מדוקים אם לא כוזבים לגברי לפיכך אסור שהדברים ישפיעו כלל וכלל על יחס לאותו אדם , ויש להמשיך לנהוג כלפיו בסבר פנים יפות ולהמשיך לעזור לו כמו בעבר , במישור המעשי , צריך לברר את הענין ולהתגונן מפני כל נזק אפשרי העלול להיגרם אם יתברר שהדברים אכן נכונים ,


"....צריך להזהר עד מאוד מללמד חובה על כלל ישראל , כי החטא גדול עד מאוד "פירוש הלכה י"ח טבת מחזור א'

זהירות יתר ביחס לכלל ישראל

הנה בפרקים שעברו בארנו אודות איש פרטי , וכל -שכן שצריך להזהר עד מאוד מללמד חובה על כלל ישראל ,כי החטא גדול עד מאוד , "אל תלשן עבד אל אדנו,,,, דור אביו יקלל ואת אמו לא יברך "- אפילו וראה נא בישעיה הנביא ,בעת שראה את כבוד השם ואמר {ישעיהו ו ,ה}: "אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא שפתיים אנוכי ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב כי את המלך ה' וגו' " : על שאמר "ובתוך עדם וג' ", אף שלא כון בזה לבזות את ישראל ,כי גם על עצמו הקדים לומר זה ,רק כונתו היה לומר שאינו כדאי לראות פני השכינה , לא מצר מעשיו ,ולא מצד מעשה העם אשר הוא יושב בקרצם , אף-על -פי כן ראה מה כתיב בתרה : "ועיף אלי אחד מן השרפים ובידו ' רצפה ' וגו' , הנה נגע זה על שפתיך גו' " ,ואמרו חכמינו ז"ל {יל"ש ישעיהו ,סי' תו }, שהוא נוטריקון ,'רצוץ פה ' שאמר דלטוריא על בני , וסף היה שמת בסיבת דבר זה ,כומו שאמרו ביבמות ,דף מט עמוד ב: אתיוהו לארזא ונסרהו כי מטא להרי פמא נח נפשה ,עין שם ,
וכן במשה רבנו , עליו השלום ,על שאמר : "תרבות אנשים חטעים " {במדבר לב ,יד }, יצא ממנו שבואל בן גרשם ,שהיה משרת לעבודה זרה , כמו שאמרו חכמינו ז"ל {ס' חסידים , סי' קלז }.
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר