מאגר ספרי קודש

ח' כסלו נזק נפשי ורגשי

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת -סיוע לקרבן

68 יום

ח' כסלו

נזק נפשי ורגשי

תהום חשוב של דיבור הנחשב לתועלת הוא זה המסייע להקל על מצוקתו הנפשית או הרגשית של אדם שנגרמה לו על ידי אחרים ,

מותר לכל אדם הסובל רגשית או נפשית לפנות בבקשת עזרה ,גם אם הדבר כרוך בדיבורים על אנשים ומאורעות שאלמלי כן היו נחשבים בלשון הרע ,רצוי , במידת האפשר , להשמיט את שמות המעורבים ולספר רק את הדברים הנחוצים לצורך הענין ,

החפץ חיים מעלה את האפשרות שאדם המספר דברים מתוך כוונה להפיגע את דאגתו ולהקל מעל עצמו , הוי כמכוין לתועלת להבא ,בבחינת דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים ,מובן שהדברים אמורים במצבים קשים במיוחד ולא במהלך השיגרתי של חיי יום יום ,"צריך לברוח מחבורת אנשים בעלי קרבנות , כברוח מן האש "ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ח' כסלו מחזור א'


"אשרי האיש ..."


ובאמת מי שיש לו לב נכון צריך לברוח מחבורת אנשים בעלי קרנות כבורח מן האש דלמה לו לכנס לכתחלה בחבורת אנשים שיתחיב אחר כך להוכיחם על דבוריהם האסורים דאם ישמע לדבריהם וילאה לענותם גם הוא יענש , כמ שכתב ב'שערי -תשובה ' {שער ג}במאר קצו וזה לשונו , : איש אשר ישמע את דברי בי -אדם מדברים לשון הרע ,או כי ישמע כל פה דובר נבלה או יושב בסוד משחקים בוזי תורה ומצוות ויודע כי הם סרבנים וסלונים ואם יוכיחם לא יקשיבו אל דבריו על -כן ישים יד על פה - גם זה יענש כי לא יענה כסילים כאולתם ,כן יאמרו כי הוא כמו הם וכי הודה על דבריהם : אף כי יתחיב לענות ולנעור בהם ,לתת גודל לתורה ולמצוות אשר בזו לענו לה ,ויקנא לכבוד נקי וצדיק אשר ישיתו בו ,וזה אחר מן הדברים אשר יתחיב האדם לעזוב בעבורם חברת הרשעים כי יענש בשמעו את דבריהם הרעים וילאה לענותם וזה הדבר מפרש בדברי שלמה שנאמר וגו' , עד כאן לשונו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר