מאגר ספרי קודש

ג' כסלו מסירה

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע תועלת -סיוע לקרבן

63 יום

ג' כסלו

מסירה

האופן השני של פרסום גנות לתועלת הוא כשהכוונה לסייע למי שנפגע מהתנהגותו של האדם שעליו מדובר ,

אם ראה אדם כמו עיניו כיצד יהודי גורם נזק כספי , או אחר , לזולתו , ומגמתו היא לדאוג לפיצוי עבור הנפגע ,הרי זו מטרה לתועלת ועל כן מותר לו לספר את שהתרחש ,לאחר שווידא שהפרטים נכונים ,ולאחר שדיבור עם המזיק והוכיחו , עליו להביא בחשבון מה תהיינה התוצאות של סיפור הענין והאם על פי הדין מותר לו לעשות זאת ,
בחברה תרבותית , הדרך הישרה לטיפול במעשה פשע הוא להודיע לשלטונות ,אולם מסירת יהודי לשלטונות חילוניים עלולה להביא לענישה שאינה מגיעה לו על פי דין תורה ,לדוגמא מאסר בכלא אינו אמצעי מקובל בדין תורה כעונש בדיני ממונות מסירת מידע העלול להוביל לכליאתו של יהודי יכולה ,איפוא ,להחשב כמלשינות ,


" שמתחיל לספר לחברו ....קודם קריאת התורה - ועוונו גדול הרבה "


ספר שמירת הלשון

פירוש הלכה ג' כסלו מחזור א'

מורא מקדש

ואגב דאירנן בזה האסור החמור של שיחה בטלה בבית הכנסת , ראיתי להזכיר את עצם המכשול שנעשה על ידי זה,והוא המעשיות שלו , שהם מערבים בלשון ורכילות מראשן ועד סופן , קודם קריאת התורה ,וקודם גמר הספור פותחין העם לקרוא בתורה , והיצר הרע מסיתו שלא להפסיק באמצע הסיפור , ולגמור את הלשון הרע שלו בעת הקריאה , ופעמים הרבה שהוא גם כן מן האנשים החשובים שעומדים במזרח בבית הכנסת , ועונו נראה לעין כל ,ועל ידי זה מחלל את השם ברבים ,דהינו בפני עשרה מישראל , ועונו גדול הרבה מסתם חלול השם ,כמו שמפרש ב"ספר המצוות להרמב"ם"{ לא תעשה ס"ג } עין שם , ועבר בזה על לאו ד"לאתחללו את שם קדשי "{ויקרא כב ,לב }

ועתה ראה כמה אסורים עבר : א, אסור לשון הרע ורכילות , שיש כזה לבד כמה וכמה לאוין ועשין , ב, עבר על לאו "ולא תחללו את שם קדשי " בפני עשרה מישראל , ג, שבטל קריאה התורה , אפילו אם יחסר על ידי זה אפילו פסוק אחד או אפילו תבה אחתהוא עוון פלילי , וגדול עונו מנשוא , שאפילו מי שיוצא באמצע הקריאה נאמר עליו {ישעיה א, כח}: "ועזבי ה' יכולו ", כדאמרינן בברכות {ח,} על אחת כמה וכמה בזה שעומד בבית הכנסת ,וחמוד של השיחה בטלה והלשון הרע שלו ,

מעבירו מלשמוע דברי אלוהים חיים :

וכמה פעמים ארע זה בשבת , ועונו חמור הרבה יותר מימות החול ,כמו שמפורש בכמה ספרים קדושים.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר