מאגר ספרי קודש

ב' כסלו פגיעה בתלמיד

בס"ד


ספר חפץ חיים

לשון הרע :תועלת -סיוע למדובר

62 יום

ב' כסלו

פגיעה בתלמיד

בסופו של דבר , על המורה להזהר מאוד שלא לפגוע בתלמיד שלא כדין , לפעמים חייב המורה לנקוט באמצעי ענישה , כדי לשמור על המשמעת בכיתה או לטובתו של התלמיד , ולמען התפתתותו והתקדמותו כפי שהזכרנו לעיל {יום 26 } על המורים להביא בחשבון את ההשפעות לטווח ארוך שתיגרמנה מתיעוד או מסיפור או מסיפור מגרעותיו של התלמיד ,

על המורה לשקול היטב היטב את נחיצות פעולותיו לאור תוצאותיהן האפשריות ,


"שירגיל את עצמו שלא לשוח כלל בבית המדרש ובבית הכנסת "


ספר שמירת הלשון


פירוש הלכה ב' כסלו מחזור א'

עצה טובה

ובאמת היה נראה לי בתורה עצה למי שרוצה לשמור פיו ולשונו מדבורים אסורים שירגיל את עצמו שלא לשוח כלל בבית -המדרש ובית -הכנסת , כי מלבד שהוא מצווה רבה בלאו הכי משום קדושה המקום ,כמו שכתבו הספרים הקדושים , עוד הוא ותפלותיו בשלמות ,שלא יחסור לו שום ענית אמן ואמן יהא שמה רבא וקדושה וברכו ,ב ,שעל -ידי זה יהיה לו בחשון ימי חייו לערוך עשרה שנים שלא היה בהם שום דבור אסור :כי איש הישראלי מצוי בכל יום בבית -המדרש בכל תפלותיו , וזמן -מה אחר תפילה ,לפחות מערך ארבע שעות ביום : ובפרט אם יש ל גם -כן עת קבוע לתורה בכל יום בבית המדרש, - לערוך שתי שעות ,לפי זה ,לערוך חלק רביעי מכל מעת -לעת מיוחד אצלו לתורה ולעבודה ,אם -כן מה טוב יהיה לו לעתיד ,כשיצטרף חלק רביעי מימי חייו שלא היה בהם שום דבור אסור , רק תורה ועבודה ,ג. שעל -ידי -זה יהיה נקל לו ממילא בכל היום גם -כן לשמור את כוח הדיבור שלו , אחרי שהרגיל את נפשו בכל יום לכבוש את כוח הדיבור שלו חמש או שש שעות , כל עת שבתו בבית המדרש.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר