מאגר ספרי קודש

סגולות עצומות סדר העומר

(הקודם) « תפילה לפרנסה קודם שנצטרך לה

קמיע נגד מחלות ועין הרע ככתוב בקונטרס היחיאלי
סגולה וסוד גדול בלילה א' של ספרית העומר, ליקח בידו מעט מלח ויקרא עליו מזמורים אלו:
קכ"ב: שיר המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית ה' נלך, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים,ירושלים הבנויה שחוברה לה יחדיו , ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל להודות לשם ה' כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד , שאלו שלום ירולשים ישליו אוהביך , יהי שלום בחילך שלוה בארמונותיך, למען אחי ורעי אדברה נא שלום נא שלום בך , למען בית ה' אלקינו אבקשה טוב לך,
קל"א:שיר המעלות לדוד , ה' לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני,אם לא שויתי ודוממתי נפשי , יחל ישראל אל ה' מעתה ועד עולם ,
קל"ג: שיר המעלות לדוד , הנה מה טוב ומ ה נעים שבת אחים גם יחד , כשמן הטוב על הראש יורד על על הזקן , זקן אהרון שיורד על פי מידותיו ,כטל חרמון שיורד על הררי ציון כי שם ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם ,

ואחר כך יקרא פרשת העומר ככתוב לפניך:
וידבר ה' אל משה לאמרו : דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצרכם אל -הכהן , והניף את העומר לפני ה' לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכן :

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלוקי אבותינו , בזכות ספירת העומר אשר ציותנו בתורתך ובזכות שמותיך הקדושים והטהורים היוצאים מהמזמורים האלו,
היוצאים מר"ח {מראשי תיבות } וס"ת {וסופי תיבות}
ובזכות אבותינו הקודשים והטהורים אברהם יצחק ויעקב ,
שיהיה זה המלח לי לשמי {פב"פ ,או לשם מי שארצה }ולכל מי שיישא המלח הזה עליו,
יהיה לו למגן וצינה מדבר , ממגפה ,מעין הרע ומכל דבר רע , אמן כן יהי רצון ,

ואח"כ: ייתן המלח בידו , ויספור העומר {וכן יעשה בכל ימי הספירה }ויזהר שלא ישים המלח על הארץ ושיהיה בידו הברכה ,ואח"כ יהיה זה מסוגל הרבה , לעין הרע ויועיל כמו מומחה ופקיע ,מס' כי' ,
מחזיקים את המלח ביד ימין , מתפללים את תוכן הדף ולאחר מכן סופרים את העומר ,בסוף ספירת ימי העומר , המלח מקבל תכונה של קמיע שיכולים להשתמש בו לצורך אישי או לצורך הזולת , כדי להפעיל את הסגולה , יש להעביר את שקית המלח על כל אזור של כאב או סבל אחר בגוף של החולה ,

יש להיזהר ששקית המלח לא תיפול על הארץ, משום שזה מאבד את כוח הקמיע, משתמשים בשקית המלח בתור קמיע כל השנה, לשמור את שקית המלח, במקום בטוח עד ספירת העומר בשנה הבאה!

אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר