מאגר ספרי קודש

תפילה לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)

לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה, מספרים על רבנו הגאון הקדוש המקובל החפץ חיים זיע" שבא אליו אדם לבקש ברכה לרפואה ופרנסה , שאל אותו החפץ חיים אם הוא שומר שבת ?
אך משלא ענה אותו אדם , המשיך החפץ במתק לשונו בחיוך ובנועם:
הרבה אנשים מחפשים ברכות וקמיעות וישועות בו בזמן שהמקור לכל הברכות הוא שמירת השבת כמו שאנו אומרים בפיוט "לכה דוד " בכל שבת בבית הכנסת:

"לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה"

הצרות תוכפות את עם ישראל מידי יום ביומי , אנשים מתהלכים בחושך ומחפשים ישיועה ,ובריאות , פרנסה , שמירה מעין הרע, זיווגים טובים , זרע של קיימא והצלחה , מנסים את הכל והתוצאות כאין וכאפס,
הבא ננסה לעשות משהו לכבוד בורא העולם שנת ביום השביעי ושבת ממלאכתו ,
נשמור השבת ונתחבר למקור הברכות והישועות ובזכות זה יתקיים בנו מאמר
התנא האלוקי הקודש רבי שימעון בר יוחאי זיע"א:

"אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מייד הן נגאלין"

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני
שמירת שבת קודש שקול כנגד כל התורה כולה {מד"ר ס"פ בשלח}
שמירת שבת קודש חמור יותר מיום הכיפורים ,{ מגילה ב"א}
שמירת שבת קודש הקמיע המעולה ביותר נגד גזירות קשות ורעות,
שמירת שבת קודש מכפר על עבודה זרה , גילוי עדיות ושפיכות דמים {שבת קי"ח}

המשתתף בשיעורי תורה בשבת קודש ושומע קדיש ועונה בכוונה לו על כל עוונותיו {פרקי דר"א ספי"ח}

שלחן של שבת מחזק ומקרב את כל המשפחה סביב השולחן,אשר בו עושים אוכל הכי טעים , בגדים הכי יפים, שקט ושלוה ,כולם רואים את כולם ומקבלים כוח לימות השבוע,

ע"י שמירת שבת קודש המלאכים מלוים אותו לבית ומברכים אותו יחד עם כל בני המשפחה , {שבת קי"ח}

צריך להוסיף מחול על הקודש גם במאכלים ,בלבושים ותיקון הבית, בגדים ,כסתות מרוקמים והכי יפים שבעולם , כמו לכבוד מלך גדול, ועאכ"ו לפני ממ"ה הקב"ה,{זוה"ק}

דבור חול בשבת עולה למעלה לשמים ונענשים על כך ,{זוה"ק}

כל ההוצאות של שבת קודש זה כמו שנתן הלואה להשם יתברך , וחוזר בחזרה למשפחה ,

מצוה להכין ולסעוד ג' סעודות בשבת קודש ולטעום מכל תבשילים {זוה"ק} ובזה מתכפר עוון חילול שבת קודש {ליקוטי מוהר"ן}

"אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מייד הן נגאלין"

אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר