מאגר ספרי קודש

לאדם שיוצא מביתו!

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי, שתוליכני לשלום ותסמכני לשלום, ותנני לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי. ותגמלני חסדים טובים, ותחזירני לביתי לשלום, ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך. ותצילני מלשון הרע, ואל תרגילני לדבר עברה וחטא ועוון, ואל אכשל בדבר הלכה ולא בשום דבר שבעולם. ותצילני מכל מיני מזיקין ומכל מיני פרעניות המתרגשות ובאות לעולם, שלא יזיקו בי בין ביום ובין בלילה. ותראנו בשמחתה של ירושלים ונחמותיה. אמן.

אמר רבי חמא בר חנינא: אם רואה האדם שהתפלל ולא נענה,
יחזור והתפלל, שנאמר: (תהילים כז, יד)
קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'.
אף על פי שרואה שאין תפילתו מועלת,
אף על פי כן אל ימנע עצמו מן הרחמים, להעתיר תמיד אל ה'. (מסכת ברכות לב)

והיינו מה שלמדנו על אדם המוריד דמעות מלפני הקדוש ברוך הוא,
אף על פי שנגזר עליו עונש - יתבטל (העונש)
ולא יוכל העונש ההוא לשלוט בו. (תרגום זוהר פרשת ויחי).
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר