מאגר ספרי קודש

תפלה נוראה וקדושה מרבינו תם זיע"א

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
בספר יוסף אומץ (אות תפד): תפלה זו קבלה מרבינו תם: "האומרה בכל יום, אני ערב בדבר שלא יארע לו שום פגע רע בכל אותו יום ויצליח בכל דרכו".

בבקשה מכם מיכאל וגבריאל ורפאל, שתעמדו בתפלה בבקשה ובתחנונים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

שאצליח בכל דרכי ובכל מקום שאני הולך, הן מליסטים שלא יזיקוני; הן משדים, הן מלילין, הן מאיש ואשה מכל דבר רע; הן מחרב ודבר, הן מרעב, הן מכל פרעניות ההולכים ובאים לעולם.

מן הכל יצילני אדני אלהי ישראל שלא ישלטו בי, לא בגופי ולא במאודי ולא בזרעי.


יהי רצון מלפניך אדני אלהי ואלהי אבותי, שתהא השעה הזאת עת רצון לפניך שתשמע את תפלתי ובקשתי.

(ויאמר שלש פעמים) אדני צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה

(ושלש פעמים) אדני צבאות אשרי אדם בוטח בך

(ושלש פעמים) אדני הושיעה | המלך יעננו ביום קראנו

(ושלש פעמים) המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרב בקרב הארץ.

(ושבע פעמים) לישועתך קויתי אדני. לפורקנך סברית אדני.

(ושבע פעמים) גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב

כך אצליח בדרכי כמו שעשה יהושע בעברו הירדן עם ישראל במלחמה עם הכנעני ושב בשלום לארצו.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר