מאגר ספרי קודש

תפילה מיוחדת על המאורעות

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
רצוי לקרוא תפילה זו כל יום או לפחות פעם בשבוע:
יהי רצון מלפניך אדני אלהינו ואלהי אבותינו שתתמלא ברחמים על כל עמך ישראל, ותצילנו מיד כל אויבנו ושונאינו ומבקשי רעתינו, הפר עצתם וקלקל מחשבותם, ולא תעשינה ידיהם תושיה, כמו שנאמר, עוצו עצה ותופרדברו דבר ולא יקום כי עמנו אל.

אדני הפיר עצת גויים הניא מחשבות עמים. חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה. ותבטל מעלינו ומעל כל עמך ישראל בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות ותקרע רע גזר דיננו ותגזר עלינו ועל כל עמך ישראל גזרות טובות ישועות ונחמות, קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדיך.

אנא אדני שמר והגן עלינו ועל כל חילי ישראל.

והצילנו מכל צרה וצוקה ויגון ואנחה ומכל מיני פרעניות ותאונות דרכים, ושלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל, ושמע קול תחינתינו כי אל שומע תפלות ותחנונים אתה. ברוך שומע תפלה.

אדני עז לעמו יתן אדני יברך את עמו בשלום.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר