מאגר ספרי קודש

תפילה שמע ישראל

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
עם ישראל, בארצו, נתן עתה בעיצומה של סכנה גדולה, אנו מוקפים באויבינו שמטרתם המוצהרת , להשמיד את המדינה היהודית, ועמי העולם עומדים כרובם הגדול מנגד , עם ישראל צופה בחדרה אל העתיד הלוטה בערפל, אין איש מה טומן לנו עתיד בתוכו, האם צפויים לנו שנות שלום או ימי מלחמה,

קבלו בלבכם החלטה מחייבת, האומרת :מהיום והלאה לחנך את בניהם לומר פרשת "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד " בבוקר ובערב,

"לקריאת שמע" יש כוח עצום להגן על האדם מכל צרה כי "קריאת שמע"ממש שוברת את השמיים "וקריאת שמע" מקבלת עוצמות אדירות וגדלה למימדים ענקיים ומגיעה לשמיים בעוצמה אדירה ויכולה לבטל כל דבר רע על כל מי שאומר "שמע ישראל"

אנו בטוחים שזכות האמונה בה' אחד תעמוד לנו בעת מבחן , ובזכות זה תתברכו בכל מעשי ידיכם , ויתקיים בנו הכתוב שאמר משה "אל תיראו התייצבו וראו את ישועת ה' בעזרת השם יתברך נבטל מעלינו גזירות קשות ורעות אמן כן יהי רצון,

יחיד אומר :אל מלך נאמן,

דברים
ש מ ע , י ש ר א ל , ייא ל ה י נ וא ח ד
בלחש :ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד,

פרשת ראשונה
דברים ח ואהבת את יי אלהיך בכל לבבך , ובכל נפשך , ובכל מאדך , והיו הדברים האלה , אשר אנכי מצוך היום ,על לבבך , ושננתם לבניך , ודברת בם בשבתך בביתך, לאות על ידך , והיו לטטפת בין עיניך , וכתבתם על מזוות ביתך ובשעריך,
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר