מאגר ספרי קודש

תפילה נפלאה המתחייבת בימינו להינצל

» סגולות החלה אשר תפרישוה (הבא)
תפילה נפלאה המתחייבת בימינו להינצל מכל מיתות משונות וכן להינצל אחרי אריכות ימים מכל עונשים קשים ולזכות לכל טוב הצפון לצדיקים וחסידים אמיתיים {נלקט מאסוף תפילות של רבנים בעקבות ומצב הקשה, ושונתה ללשון רבים}

אבינו שבשמים, רחם על עמך ישראל ועלי ועל משפחתי ועל כל השיכים לי, {ובפרט על פב"פ} שאני מתפלל גם בעדם, שתצילנו ממיתות משנות ולא יארע מיתה והרג לשום אחד מאיתנו - לא בעיר ולא בשדה, לא על ידי בשר ודם או חיות רעות, ותצילנו ממיתה, סקילה, שריפה, הרג וחנק ודומיהם,
ועזרנו לבטוח ולהשען עליך בלבד תמיד שרק אתה תושיענו ברחמים בלי עכוב מכל הנצרך לנו לישועה, אמן.
וכיגיע ברצונך הטוב לאחר אריכות ימים ושנים עת פקודת כל ומישבת עלינו בעירנו אצל אנשי ביתנו, ותהיה דעתנו צלולה ומישבת עלינו עד יציאת נשמתנו עד ועד בכלל - להצדיק דינך של חסד ורחמים עלינו, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו, ותעזרנו שניפטר מתוך תשובה מאהבה שלמה ושמחה אמיתית ונצחית אשר לא יהיה שום משפט ודין עלינו וכן אחרי אריכות ימים לצאת מהעולם הזה עם נשמה זכה, צחה ונקיה, קדושה וטהורה , מפוארת ומהודרת בלי שום טומאה, כתם ועוון, ותהיה מיתתנו מיתה קלה, מיתת נשיקה ,בלי טורח ובהלה כלל, וזכנו מעכישו לכל טוב הצפון לצדיקים ולחסידים האמיתיים בלי דין ומשפט וענשים ואכזריות ועכוב כלל, וננוח על משכבנו בשלום בשמחה אמיתית ונצחית, בלי מורא כלל, וניקבר קבורה טובה ביום המיתה על ידי ישראל בכבוד ולא בזוי, ויהיה לנו עד זבולא בתריאתא שלמה לעבודתך, ותצילנו מעכשו מעונש חבוט הקבר ומעונש גלגולים ומשאר עונשים קשים ומרים ,ומדינה של גיהונם.
אתר של שמחה
עמוד הבית
אודותדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר