מאגר ספרי קודש

סימן ריב - דברים האסורים משום שמחה גם לאתר שבעה

סימן ריב. דברים האסורים משום שמחה גם לאתר שבעה, ובו ה' סעיפים:

(א) אסור לאכול בסעוךת ברית מילה או פדיון הבן וסיום מסכתא, וכ"ש בסעודת נשואין. כל ל' על שאר קרוביו, וכל י"ב חודש על אביו ואמו (ואפילו בשנה מעוברת, סגי בי"ב חודש). ובתוך ביתו אם יש סעודת מצוה, מותר לו לאכול. אך בסעודת נשואין יש להחמיר אפילו בתוך ביתו אם לא כשהוא משיא יתום או יתומה שאם לא יאכל שם יתבטל המעשה, אז מותר לו לאכול אפילו אינה בביתו, וגם ללבוש בגדי שבת לאחר שלשים ואפילו על אביו ואמו, ולשאר קרובים גם תוך שלשים:

(ב) אינו רשאי להזמין אחרים או להזמן עם אחרים. לא ישלח מנות לאחרים ואחרים לא ישלחו לו כל ל', וה"ה כל י"ב חודש על אביו ואמו. (ובשבת תליא במנהג דלעיל סי' ר"י ס"ח):

(ג) אבל שהוא סנדק או מוהל לאחר שלשים (אפילו על אביו ואמו), ילבוש בגדי שבת עד לאחר המילה, ויכול לאכול גם בסעודה:

(ד) אסור ליכנס לבית נשואין כל ל' על שאר קרובים. וי"ב חודש על אביו ואמו, אפילו לשמוע את הברכות שמברכין שם. אבל בחופה שעושין בחצר בהכ"נ ומברכין שם ברכת ארוסין ונשואין, מותר לעמוד ולשמוע את הברכות לאחר ל' אפילו על אביו ואמו, וגם הוא בעצמו יכול לברך את הברכות, וגם יכול להיות שושבין להכניס את החתן תחת החופה, ויכול ללבוש בגדי שבת ובלבד שיהא לאחר שלשים, אבל לא יכנס לאכול על הסעודה. ויש מקילין גם לאכול על הסעודה:

(ה) מותר לאבל ללכת אל המשתה לשמש, ואוכל בביתו מה ששולחין לו מן הסעודה:
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר