מאגר ספרי קודש

סימן קסט - איסור כתובת קעקע וקרחה על מת

סימן קסט. איסור כתובת קעקע וקרחה על מת, ובו ג' סעיפים:

(א) כתוב בתורה וכתובת קעקע לא תתנו בכם. מהו כתובת קעקע. כתב המחוקה ושקוע שאינו נמחק לעולם. זהו השורט על בשרו וממלא מקום השריטה בכחול או בדיו או בשאר צבעונים הרושמים. וכן אם צובע תחלה בצבע ואח"כ שורט במקום הצבע, עובר בלאו. ומ"מ מותר ליתן אפר ושאר דברים על המכה לרפואה אף על פי שישאר הרושם, כי גם ממכתו ישאר רושם ומוכיח עליו שלא עשה משום כתובת קעקע:

(ב) כתיב ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם, וכתיב לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת. וגדידה ושריטה אחת הן ואסורין בין בפני המת בין שלא בפני המת. ואפילו להכות בידו על בשרו עד שדם יוצא, אסור. ואפילו על צער אחר, אסור:

(ג) קרחה, הוא שתולש משער ראשו על מת, ואפילו בשערה אחת, איכא איסורא. וגם הנשים מוזהרות בבל יקרחו ומכל שכן בבל ישרטו:
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר