מאגר ספרי קודש

סימן קיג - דיני ערב פסח ואפיית המצות

סימן קיג. דיני ערב פסח ואפיית המצות, ובו ט' סעיפים:

(א) אין אומרים מזמור לתודה ולא למנצח:

(ב) מותר לאכול חמץ רק עד שליש היום (והיום נחשב מן עלות השחר עד צאת הכוכבים). ובהנאה מותר עוד שעה אחת, ומותר למכרו אז לגוי, אבל אח"כ אסור גם בהנאה. וצריך לשרוף את החמץ ולבטלו כל זמן שהוא מותר בהנאה:

(ג) מחצות היום ואילך אסור בעשיית מלאכה. ואינו מותר לעשות רק מה שמותר לעשות בחול המועד. וע"י גוי נוהגין להתיר. ויש מקומות שנוהגין לאסור כל היום במלאכה:

(ד) להסתפר וכן לקצוץ הצפרנים צריכין קודם חצות. ואם שכח, יכול לקצוץ צפרניו גם לאחר חצות. אבל להסתפר, אסור כי אם ע"י גוי:

(ה) אסור לאכול מצה כל היום. ואפילו הקטנים והקטנות כל שמבינים ענין יציאת מצרים, אסור לתת להם מצה. אבל תבשילין שעושין ממצות טחונות, מותר כל אדם לאכול עד תחלת שעה עשירית, דהיינו עד הרביעית האחרונה של היום. ומשם ואילך אסור לאכול כי אם לעת הצורך מעט פירות או בשר ודגים. ויזהר שלא ימלא כרסו כדי שיאכל בלילה מצה לתיאבון:

(ו) הבכורים, בין בכור לאב בין בכור לאם, מתענים בע"פ אפילו חל בע"ש. וגם הבא אחר הנפלים צריך להתענות (עי' דג"מ). וכל זמן שהבכור קטן, האב מתענה תחתיו. בסעודת מצוה אם מותרים לאכול, תליא במנהג המקומות:

(ז) בכור המתענה, אומר בתפלת המנחה עננו. ואם הם כמה בכורים ומתפללין בצבור, לא ירד בכור לפני התיבה, כי אין לומר עננו בחזרת התפלה בקול, כיון שהוא חודש ניסן:

(ח) המהדרים אופין המצות של מצוה בערב פסח אחר חצות היום שהוא זמן הקרבת קרבן פסח, וכיון שאז הוא אחר זמן איסור חמץ, טוב שיבטל בפירוש את הפירורים, ויאמר בלשון שהוא מבין ענין זה - כל פירורים שיפלו בשעת לישה ועריכה וכן הבצק שידבק בכלים, אני מבטל ומפקיר אותם:

(ט) והמים שרוחצין בהם את הכלים, צריכין לשפכן במקום מדרון, ושלא יהיה רצפת אבנים, כדי שיבלעו מהרה בקרקע, שאם ישפכן שלא במקום מדרון או אפילו במקום מדרון והוא רצפת אבנים, יש לחוש שמא יתקבצו במקום אחד ויחמיצו קודם שיבלעו בקרקע, ונמצא שיהיה חמץ ברשותו:
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר