מאגר ספרי קודש

סימן קו - דיני מקח וממכר בחוה"מ

סימן קו. דיני מקח וממכר בחוה"מ, ובו ח' סעיפים:

(א) כל סחורה אסורה, בין לקנות בין למכור. רק אם נזדמן לו ריוח מרובה, יכול לקנות ולמכור בצנעא. ויוציא לכבוד יום טוב יותר ממה שהיה בדעתו להוציא:

(ב) אם יש לו סחורה שזש לחוש שאם לא ימכרנה עתה יפסיד מן הקרן, מותר למכרה, משום דהוי דבר האבד. אבל אם אין לחוש שיפסיד אלא שלא ירויח אח"כ, אסור למכרה, כי מניעת ריוח לא מקרי הפסד:

(ג) אם חל יריד שהוא יום השוק הבא לפרקים, או יום השוק שבכל שבוע אלא שעתה הוא קודם החגאות שמתאספים קונים הרבה, מותר למכור, דכיון שהוא דבר שאינו תדיר, חשבינן גם מניעת הריוח כמו הפסד. אבל ביום השוק שבכל שבוע, אסור. וכשבאים לפעמים סוחרים או ספינות שמוכרים בזול או קונים ביוקר מה שאינו שכיח תמיד, ג"כ מותר לקנות מהם ולמכור להם:

(ד) וכן מי שצריך לקנות יין בעת הבציר שיהא לו לצרכי ביתו לשתות כל השנה ואח"כ יתיקר היין, מותר לו לקנות בחוה"מ. אבל למשא ומתן, אסור לקנות:

(ה) דברים הנצרכים למועד כגון פירות ותבלין, מוכרין כדרכן אפילו בפרהסיא. וכיון שמותרין לפתוח החנות בשביל ישראל, מותרין למכור גם לגוי:

(ו) לתבוע חובות, נהגו להקל אפילו מישראל, משום דחושבין לדבר האבד:

(ז) להלוות ברבית לגוי הרגיל אצלו, מותר מפני דהוי דבר האבד שלא ירגיל א"ע אצל אחר. ואם מלוה לגוי שאינו רגיל אצלו, יוציא הרבית משבוע אחת לשמחת יו"ט. ולמכור סחורה למי שאינו רגיל אצלו, אסור ולא מהני מה שיוסיף לשמחת י"ט. אבל למי שרגיל אצלו, מותר, משום דהוי דבר האבד שלא ירגיל את עצמו אצל אחרים:

(ח) חילוף מטבעות, אסור:
אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר