מאמרים וראיונות

אהבה ושנאה

גולשים כותבים | הלנה פרץ | ל' סיון התשע"ה | 2404 | 0 | |

אהבה ושנאה

ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך.
מצוות האהבה נתנה כדי שכל ההתנהלות שלנו וההתייחסות תהיה מתוך רגש עמוק וקשר הדוק. אנו אוהבים ונותנים את הכול למען מטרה נשגבה להדבק בהשם. כמו ילדים לעיתים לא כל כך ממושמעים מזלזלים לא מקפידים והוא רחמן ומבין מעניש וגם מוחל וסולח. בחר בנו מכל האומות להיות בניו הקרובים האהובים והמיוחדים. בגלל אותו ייחוד חייבים אנו להיות לדוגמה ולסמל לכל בני האדם.
בצד אותה אהבה ממש לצידה אבל מעבר למתרס ישנה שנאה עמוקה. כמו שני כוחות יצר הטוב ויצר הרע. הבחירה סוללת מסלולים. מטרה ובקצה תוצאה. ניסיון ותוצאה.
הייחוד הוא נפלא האהבה היא נשגבה אבל תלאות החיים במשך הדורות מראים לנו כי בני האדם מתקשים לקבל אותנו כפי שאנו באמת. האם עלינו להיות אחרים ולא תמיד למלא את תפקידנו האמיתי כדי למצוא חן בעיני בני אדם. הרי שאם נעשה כן נכשל בתפקיד שניתן לנו ע"י אבינו שבשמים.
שנאה ירדה מהר סיני לאומות העולם. השנאה נובעת מקנאה.
מתחילת הבריאה נראו הבדלים מהותיים ביחס לשני אחים מאותה אם.
הקב"ה התווה תוכנית שונה לקין והבל ובהמשך לשם חם ויפת. לאברהם שני בנים יצחק וישמעאל ליצחק שני בנים יעקוב ועשו. לעולם נלחמים שני כוחות היצר הטוב והיצר הרע. טבועים בתוכנו
ומושכים את האדם מתחילת בריאתו.
אין דת ולשון המתכחשת לכוחו העליון של בורא הבריאה. נשגב הוא רם ונשא אצל כל הגויים. כיצד יוכלו לסבול ולהשלים שאותו כוח עליון יעניק יחס מיוחד לאומה אחת ויקרא להם עמי ויבחר בהם ייתן להם את תורתו ומצוותיו. כיצד לא ירגזו אמות העולם על עם שפל שהיה בעבדות אצל מעצמה ענקית וחכמה כמו מצרים ויצא ביד חזקה ובזרוע נטויה. באותות ומופתים הוציא השם ממצרים עם עבדים שהם בניו ויציר טיפוחיו. מתגלה להם במדבר רחוק ממקום ישוב וכורת ברית נצחית בינו לביניהם.
קנאת הדת יוצרת קנאה.
הנוצרים והמוסלמים שונאים אותנו שנאת מוות על כל המתנות שקבלנו.
השבת היא הדוגמא הנשגבה ביותר ורואים בשטח על החיקוי העלוב של יום ששי או ראשון להבדיל בדתות אחרות. הפרישות ממאכלות אסורות או איסור עריות מתבטאת בדתות אחרות בנזירות ובכמורה.
עד מלכות יון הייתה השנאה בתור שפיכות דמים כמו דוגמת המן הרשע. שיטה חדשה פותחה והיא התרבות המושכת את הלב. משחקי ספורט לסוגיהם תחרויות ופיתוח הגוף.
שיטה זו עד לימינו אלה כמו: חייבים ללמוד ולהשכיל אפילו על חשבון חילול תורה ומצוותיה.
המתנו שואה רוחנית על עצמנו חיים ללא תורה בורות וחוסר ידיעה גמורה מהמחויבויות שלנו.
מה הם כל משחקי הכדורגל בשבת והסיקור העיתונאי בעקבותיהם?
לדאבוננו היום מלחמת יון היא הגרועה מכל: אויבי איש אנשי ביתו. הבעל רוצה להתחזק בתורה ובמצוות ואילו אשתו עומדת עליו להשכיח ממנו ולהעבירו מחוקי רצון השם. אישה מעוניינת בצניעות והבעל עדין שקוע בחומר. כאן המלחמה על חשבון החיים האישיים שלנו.
היום מוציאים את כל הנשק לטמאות את עם ישראל כי הרי דק המרחק בין קדושה לטומאה.
מאין לוקחים כוחות? הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם עושה לנו ניסים ונפלאות. באומץ ובגבורה יש לצאת למלחמה ולנחול ניצחון בטוח.
הבה נשוב כולנו במהרה לאבינו שבשמים. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו.

נכתב לזיווג אמיתי לפי שורש נשמתו של דקל כהן בן אליהו.
הלנה פרץ-חשוון תשס"ח

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר