מאמרים וראיונות

ציצית

תורה ומצוות | מערכת האתר | ח' אייר התשע"א | 5662 | 1 | |

ציצית

ציצית - חוטים או פתילים על טלית שיש לה ארבע כנפות. החובה ללבוש טלית עם ציצית היא אחת ממצות התורה, ונובעת מן הפסוק "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" (במדבר ט"ו ל"ג-מ"א).

שיטות קשירה:

השיטה המומלצת על ידי האגודה (ספר החינוך)
הוראות קשירה:
אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של תכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים "שמשים".
קשר כפול נעשה בארבעת קצות החוטים, שבצד האחד של נקב הטלית, ובארבעת הקצוות האחרים, שבצד השני.
חוליה לבנה נעשית על ידי כריכת שלש כריכות בשמש הלבן מסביב לחוטים האחרים. צריכים להדק את הכריכה האחרונה על ידי תחיבת השמש מתחת לכריכה האחרונה.
חוליית התכלת נעשית בדיוק כמו חוליית הלבן, בשמש התכלת.

שיטת הרמב"ם
הוראות קשירה:
אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של תכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים "שמשים".
חוליה ראשונה נעשית על ידי כריכה אחת בשמש הלבן מסביב לחוטים האחרים והידוקה על ידי תחיבת השמש מתחתיה. אחרי זה כורכים שמש של תכלת פעמיים מסביב לחוטים האחרים ומהדקים כמו בכריכה הלבנה.
חוליה של תכלת נעשית בדיוק כמו שתי כריכות של תכלת בחוליה הראשונה, על ידי שלש כריכות.
החוליה האחרונה נעשית בדיוק כמו החוליה הראשונה, על ידי שתי כריכות של תכלת בהתחלה וכריכה אחת של לבן בסוף.

שיטת הגר"א
הוראות קשירה:
אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמצד אחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של תכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים "שמשים".
קשר כפול נעשה בארבעת קצות החוטים, שבצד האחד של נקב הטלית, ובארבעת הקצוות האחרים, שבצד השני.
חוליה לבנה נעשית על ידי כריכת שלש כריכות בשמש של לבן מסביב לחוטים האחרים. צריכים להדק את הכריכה האחרונה על ידי תחיבת השמש מתחת לכריכה האחרונה.
חוליית התכלת נעשית בדיוק כמו חוליית הלבן, בשמש של התכלת.

שיטת רב עמרם גאון
הוראות קשירה:
אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של תכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים "שמשים".
כדי לעשות קשרים, יש לכרוך כריכה אחת בשמש לבן ולהדק את הכריכה על ידי תחיבת השמש מתחת לכריכה.
חוליה לבנה נעשית על ידי כריכת שלש כריכות בשמש מסביב לחוטים האחרים. יש להדק את הכריכה האחרונה על ידי תחיבת השמש מתחת לכריכה האחרונה.
חוליית התכלת נעשית בדיוק כמו חוליית הלבן, בקצה הארוך של חוט התכלת.

שיטת רדזין - חב"ד
הוראות קשירה:
אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של התכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים "שמשים".
קשר כפול נעשה בארבעת הקצוות של החוטים שבצד האחד של נקב הטלית ובארבעת האחרים שבצד השני.
כדי לעשות כריכה לבנה כרוך כריכה אחת בשמש הלבן מסביב לחוטים האחרים והדק אותה על ידי תחיבת השמש תחתיה.
כריכה של תכלת נעשית בדיוק כמו כריכת הלבן, בשמש התכלת.
הכריכות הכפולות והמשולשות נעשות בצורה הבאה:
החזק שבעה קצוות ביד שמאל כאשר האגודל זקוף לצד ימין.
קח את שמש התכלת ביד ימין וכרוך אותו מתחת ומסביב לאגודל של יד שמאל ואחרי זה מסביב לקצוות האחרים של החוטים.
הכנס את השמש במשולש שנוצר עתה מהכריכות שלו.
כרוך את השמש מסביב לקצוות האחרים פעם נוספת (בכריכה משולשת פעמיים).
הדק את החוטים (כדאי למשוך מלמטה בהתחלה).

שיטת בעל העיטור
הוראות קשירה:
אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של תכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים "שמשים".
קשר כפול נעשה בארבעת קצות החוטים, שבצד האחד של נקב הטלית, ובארבעת הקצוות האחרים, שבצד השני.
חוליה לבנה נעשית על ידי כריכת שלש כריכות בשמש הלבן מסביב לחוטים האחרים.
חוליית התכלת נעשית בדיוק כמו חוליית הלבן, בשמש התכלת.

שיטת בעלי התוספות
הוראות קשירה:
אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של תכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים "שמשים".
קשר כפול נעשה בארבעת הקצוות של החוטים שבצד האחד של נקב הטלית ובארבעת הקצוות האחרים, שבצד השני.
חוליה לבנה נעשית על ידי כריכת שלש כריכות בשמש הלבן מסביב לחוטים האחרים. יש להדק את הכריכה האחרונה על ידי תחיבת השמש מתחת לכריכה האחרונה.
חוליית התכלת נעשית בדיוק כמו חוליית הלבן, בשמש התכלת.

שיטת הראב"ד
הוראות קשירה:
אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של תכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים "שמשים".
קשרים נעשים על ידי כריכת שני השמשים יחד מסביב לחוטים האחרים והידוקם על ידי תחיבתם מתחת לכריכה.
כדי לעשות חוליה, יש לכרוך שבע כריכות בשמשים של לבן ותכלת לסרוגין. יש להתחיל ולסיים דווקא בלבן.
חוליה לבנה נעשית כמו חוליות הלבן של ימינו, ומורכבת משבע כריכות.

השיטה המקובלת היום בלבן
הוראות קשירה:
אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של תכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים "שמשים".
קשר כפול נעשה בארבעת קצות החוטים שבצד האחד של נקב הטלית ובארבעת הקצוות האחרים שבצד השני.
כדי לעשות את החוליה הראשונה, יש לכרוך את השמש הלבן מסביב לחוטים האחרים פעם אחת, ואחרי זה לכרוך שש פעמים בשמש התכלת מסביב לחוטים האחרים.
כדי לעשות את חוליות התכלת יש לכרוך את שמש התכלת מסביב לחוטים האחרים.
החוליה האחרונה מורכבת משתים עשרה כריכות בשמש התכלת ומכריכה אחת בשמש הלבן, שלאחריהן.

שיטת הרב צבי שכטר
הוראות קשירה:
אחרי הכנסת החוטים בנקב הטלית סדר את החוטים כך, שמהצד האחד כל קצות החוטים יהיו שווים, ומהצד השני חוט אחד של תכלת וחוט אחד של לבן יהיו ארוכים יותר. קצוות ארוכים אלו נקראים "שמשים".
קשר כפול נעשה בארבעת קצות החוטים, שבצד האחד של נקב הטלית, ובארבעת הקוות האחרים, שבצד השני.
כדי לעשות את החוליה הראשונה צריכים לכרוך בשמש הלבן מסביב לחוטים האחרים פעם אחת, ואחרי זה לכרוך פעמיים בשמש התכלת.
כדי לעשות חוליה של תכלת צריכים לכרוך בשמש התכלת מסביב לחוטים האחרים שלש פעמים.
החוליה האחרונה מורכבת משתי כריכות בשמש התכלת ומכריכה אחת בשמש הלבן שאחריהן.
בתמונה נראות שבע חוליות. אפשרי לעשות גם שלש עשרה חוליות, יש רק לקחת בחשבון, שהחלק של הקשרים והחוליות צריך להיות שליש מכל אורך הציצית.


לפני שיברך על הציצית יאמר לשם יחוד זה:
לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ, בִּדְחִילוּ וּרְחִימוּ, וּרְחִימוּ וּדְחִילוּ, לְיַחֲדָא שֵׁם יו"ד קֵ"י בְּוָא"ו קֵ"י בְּיִחוּדָא שְׁלִים (יהוה) בְּשֵׁם לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ, בִּדְחִילוּ וּרְחִימוּ, וּרְחִימוּ וּדְחִילוּ, לְיַחֲדָא שֵׁם יו"ד קֵ"י בְּוָא"ו קֵ"י בְּיִחוּדָא שְׁלִים (יהוה) בְּשֵׁם כָּל יִשְׂרָאֵל. הֲרֵינִי מוּכָן לְקַיֵּם מִצְוַת עֲשֵׂה לִלְבּשׁ טַלִּית מְצֻיֶּצֶת כְּהִלְכָתָהּ, כְּמו שֶׁצִּוָּנוּ ה' אֱלהֵינוּ בְּתורָתו הַקְּדושָׁה:
וְעָשׂוּ לָהֶם צִיצִת עַל כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם. וְעַל יְדֵי עֲטִיפַת הַצִּיצִית נִזְכּר כָּל מִצְותָיו לַעֲשׂותָם. כְּדֵי לַעֲשׂות נַחַת רוּחַ לְיוצְרִי וְלַעֲשׂות רְצון בּורְאִי. וַהֲרֵינִי מוּכָן לְבָרֵךְ עַל עֲטִיפַת הַטָּלִית כְּתִקּוּן רַבּותֵינוּ זִכְרונָם לִבְרָכָה. וַהֲרֵינִי מְכַוֵּן לִפְטר בִּבְרָכָה זו גַּם טַלִּית הַקָּטָן שֶׁעָלַי. וִיהִי נעַם אֲדנָי אֱלהֵינוּ עָלֵינוּ. וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּונְנָה עָלֵינוּ. וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּונְנֵהוּ:

בָּרוּךְ אַתָּה ה', אֱלהֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְמִצְותָיו וְצִוָּנוּ לְהִתְעַטֵּף בְּצִיצִית:

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

אתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר