מאמרים וראיונות

פרשת ויגש, התש"פ

פרשת השבוע | הרב רמי פדלון | י"ח טבת התש"פ | 1917 | 0 | |

פרשת ויגש, התש"פ

כתוב בפרשתנו:
"ויגש אליו יהודה, ויאמר: בי אדני! ידבר נא עבדך דבר באזני אדני".

אומר מורנו רבי נתן:
"ויגש אליו יהודה" - זה כלל ישראל, הנקראים 'יהודים' על שם יהודה - שהם נגשים אל צדיק האמת ושבים בתשובה על מכירתו, שהיא פגם אמונת חכמים.
(ליקוטי הלכות, תענית ד, ח)

כתוב בתורה:
וְעָשִׂיתָ עַל פִּי הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ מִן הַמָּקוֹם הַהוּא אֲשֶׁר יִבְחַר ה', וְשָׁמַרְתָּ לַעֲשׂוֹת כְּכֹל אֲשֶׁר יוֹרוּךָ. עַל פִּי הַתּוֹרָה אֲשֶׁר יוֹרוּךָ וְעַל הַמִּשְׁפָּט אֲשֶׁר יֹאמְרוּ לְךָ תַּעֲשֶׂה. לֹא תָסוּר מִן הַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְךָ יָמִין וּשְׂמֹאל" (דברים יז, י-יא).

הנה רואים כי המצוה לשמוע לדברי חכמים מדוייקת לפרטים - "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל".
לכן, כשמגיע יהודה ליוסף לעשות תשובה, מתחיל לספר לפרטים את אשר קרה. יוסף מקשיב לפרטים ובוחן אותם אחד לאחד, ובכל זאת מחליט להכניס את אחיו למצוקה קשה מאוד, עד שאומרת התורה: "ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו", ופירש רש"י: מפני הבושה; והוסיפו המפרשים כי פרחה נשמתם.

נשאלת השאלה:
מדוע מתנהג עמם יוסף בצורה כזו?
מה תכלית מעשיו הללו?

אחים יקרים!
כוונת יוסף - לטובתם - לתכליתם הנצחית, מתוך אהבתו אליהם.
צדיק האמת לא יוותר לך.
הוא אמת לאמיתה. כולו קודש. הוא רוצה שהאחים יעשו תשובה באמת - שירגישו חרטה באמת, וכל עוד לא הרגיש שאומרים ומתוודים באמת, מכל הלב - לא ויתר להם.

לכן, עובר איתם יוסף בכל המקומות שבהם פגמו, ובודק אם חזרו עליהם בתשובה, וכשרואה שעדיין תשובתם אינה שלמה - ממשיך בשלו.

ניתן דוגמה:
יוסף מאשים את אחיו בגניבה - "למה שלמתם רעה תחת טובה" וגנבתם את גביע הכסף?
עונים לו אחיו: "חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה. הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחותינו השיבונו אליך מארץ כנען, ואיך נגנוב מבית אדניך כסף או זהב?".
האחים מצטדקים ואומרים: אנחנו לא גנבנו. אפילו החזרנו כסף וזהב שמצאנו.
אלו טענות נכונות, אבל לא מספיקות. צדיק האמת רוצה תשובה בשורש. הוא רומז להם כי הצדיק יודע הכל - "הלא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמוני".

"ויאמר יהודה: מה נאמר לאדני ומה נצטדק? האלהים מצא את עוון עבדיך".

רש"י: יודעים אנו שלא סרחנו, אבל מאת המקום נהיתה להביא לנו זאת. מצא בעל חוב מקום לגבות שטר חובו.

יהודה מבין: יש כאן בעיה שורשית. הגניבה היא לא רק בגביע. צריך לתקן בשורש.
"מצא בעל חוב מקום לגבות שטר חובו" - יש לנו חשבון פתוח בגניבת ומכירת אחינו יוסף, והגיע זמן הפרעון.

הצדיק מתקן אותם בשורש.
הוא נותן להם לעשות תשובה אמיתית.
מבייש אותם "עד מוות", לטובתם - לכפר על עוונם ולהחזירם בתשובה שלמה.

ואחר ששבו בתשובה אמתית מעומק הלב, אזי: "וינשק לכל אחיו, ויבך עליהם, ואחרי כן דברו אחיו איתו" - מרעיף עליהם חום באהבה גלויה.

שנזכה לשלום ולתשובה, אמן!

לרפואת אמי מורתי - דינה בת רות, יאריך ה' ימיה ושנותיה בטוב ובנעימים

לרפואת והצלחת הילד היקר נח נחמן בן אפרת, הי"ו, ני"ו לעד

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דרושים מתנדבים לאתריצירת קשרלוח שנה עברי / לועזי
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר