מאמרים וראיונות

פרשת כי תצא

פרשת השבוע | הרב מנחם אזולאי | ט' אלול התשע"ה | 2249 | 0 | |

פרשת כי תצא

"כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו ה' אלוקיך בידך" (כא, י).

מדבר הכתוב על המאבק בין האדם ובין אויבו הנצחי, הוא יצר הרע. "בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ואלמלא הקב"ה עוזרו, אינו יכול לו" (קידושין ל.)

"כי תצא למלחמה על אויביך" (כא,י)

עיקר המלחמה היא המלחמה ביצר הרע. אין תענוג יותר גדול מאשר לנצח את היצר הרע. כשאדם עומד בנסיון ומתגבר, הוא מרגיש תענוג נפלא, תענוג אמיתי, תענוג ששייך לנשמה, ששום תענוג גשמי לא ישווה לו.

אדם עומד בנסיון ושובר את הרצון שלו כדי לעשות רצון ה', הוא נהיה יותר מאושר, נהיה לו יותר טוב, הוא מגלה את עצמו כאדם יותר גדול ממה שהוא היה קודם, אבל אם חלילה לא עומד בנסיון, הוא מרגיש מושפל וחלש, האמת היא שלכל אדם יש כוח לעמוד מול היצר הרע ולהתגבר עליו כי אין הקב"ה מעמיד את האדם בנסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. אם כן, למה אנחנו בכל זאת נכשלים? כי אנחנו לא מספיק מודעים לנזק שהוא עושה לנו. היצר מצליח לסמא לנו את העיניים שלא נראה את הנזק הרוחני שאנחנו גורמים במעשים הלא טובים שלנו. ועיקר הנזק זה ריחוק מה'. זה העונש הכי גדול שיכול לקבל יהודי שהוא מתקרר, שהוא מתרחק מה', שיש כבר עניינים אחרים שמושכים אותו יותר.

אדם מתגבר על יצרו, הוא זוכה להתקרב אל ה' וזה בעצם עיקר העבודה שלנו בעולם הזה, להתקרב אל ה'. בחיבור הזה בין האדם לבוראו נאבק היצר הרע בכל כוחו. כל תנועה שעושה יהודי בכיוון של הקדושה משגרת הסטרא אחרא רבבות של הפרעות ובלבולים. זהו המאבק של החיים. מאבק בין האדם לאויבו הנצחי. לא קל לעמוד בנסיונות שעוברים על האדם בעבודת השם, אבל אסור להתייאש. זה היצר הרע שמכניס בנו יאוש ורפיון אך מי שהולך בדרך רבינו יודע כי רבינו כבר אמר שזה עבר ועובר על כל הצדיקים וצריכים להיות גיבור ואיש חיל כדי לנצח את היצר.

אל תתייאש, אל תישבר, זה שיש לך כרגע בזיונות מזה שאתה לא מצליח זה הכל לטובה, בשביל לתת לך עוד ענווה ועוד שפלות, בשביל שתדע שמי שבאמת יכול להושיע אותך זה רק ה' יתברך. בזכות הרצונות, הכסופים, הלב הנשבר, בזכות התפילות בהתמדה, בעקביות, בעקשנות גם אתה תזכה, גם השעה שלך תגיע.

לפעמים משמים מפילים אותנו למקום כל כך נמוך שאנחנו לא מאמינים שדבר כזה יכול לקרות לנו. מרגישים אז כל כך מושפלים, כל כך מבוזים, כל כך מתביישים בעצמנו עד שהמילים פורצות ויוצאות אז מתוך הלב, ממקום מאד מאד עמוק, מילים עם כוח עצום. סיפר אברך: "חויתי פעם תקופה של מלחמת היצר. יום אחד כשכבר נמאס לי מעצמי, מירידתי, חשבתי לעצמי הלא זה לא אני, אני מכיר את עצמי, אף פעם לא ירדתי לכזה שפל, מה זה פתאום כאלו מלחמות, יצרים, אין זה אלא כוחו של השטן, המנסה להכניעני. באותו רגע התפרצתי ופניתי להקב"ה אני לא מוכן יותר! אני לא מוכן למצב זה שמאפשרים לשטן כך להשטינני, אני לא מוכן להמשיך כך עם כאלו מלחמות, עם כאלה נסיונות, סליחה אם אני נשמע קצת חצוף אך אני מבקש שיתנו סטירה לשטן שיעזוב אותי כבר, אני יודע שכל מה שקורה זה עם מטרה לקבל שכר על כל פעם שמתגברים, אבל אני לא מוכן למלחמה הזו בה יש גם אבדות, כשלונות, לא מוכן,, אני לא צריך לא עולם הזה ולא הבא, אני רוצה להיות יהודי שמור!!! היו אלו מלים שיצאו לי כנראה מכל רבדי הלב, כי באמת באמת לא התכונתי להתחצף חס ושלום, להגיד דעה, להתוכח, חס ושלום, רציתי להיות שמור! רציתי להיות יהודי! רציתי לשים סוף לחוצפה של היצר הרשע הזה! וכשהרשע הזה עבר את הגבול נלחמתי בו מלחמת חרמה בהתעקשות ותפילה לפני בורא עולם כי יביס אותו ויקח אותו ממני, תפילה שעזרה לי לחדשים ארוכים ארוכים". ("כי אתה עמדי חלק ד' ").

אם מאד רוצים, בסוף זוכים. בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו! רבי נתן זכה יותר מכל שאר התלמידים של רבינו כי אחרי כל שיעור שהוא שמע מרבנו הוא רץ לשדה וצעק להשם כל הלילה שכל דיבור ששמעתי אני אקיים אותו. לכן הוא זכה, כי הרצון שלו היה יותר חזק מזה של אחרים.

אסור לך לחשוב אולי באמת זה לא בשבילי. כל כך הרבה פעמים התחלתי, כל כך הרבה דרכים ניסיתי, כל כך הרבה פעמים חשבתי שזהו זה, שהפעם אני באמת הולך לנצח אבל לא! אין פריצת דרך! רבונו של עולם עד מתי? והקב"ה עונה: אל תתייאש, תמשיך, אל תשלים עם המצב השפל שלך, אם תמשיך לייחל, לבקש, להתגעגע, אתה תגיע למחוזות נפלאים. כל תפילה פועלת! כל נקודת רצון בונה עולמות! אין שום תנועה שנאבדת! אדם מנתק את עצמו מעט מן הגשמיות, מן החומר, והוא פונה אל השם, הדבר הזה בעצמו הוא גדול ויקר מאד מאד, כדברי רבינו הקדוש "הוא רץ בזה כמה וכמה אלפים פרסאות בעולמות עליונים" (ליקו"ת מח).

תתחיל, רק תצא למלחמה, אם רק תתחיל אתה יכול להיות סמוך ובטוח שמן השמים יסיעו לך לנצח. אל תחשוב שאין סיכוי, לפי הטבע אולי אין סיכוי אבל כשאדם רוצה את הקדושה, אז ה' משנה לו את הטבע.

מורנו הרב: "כשאדם הולך לעשות עבירה, הבריאה מתקוממת כנגדו. "יגלו שמים עוונו וארץ מתקוממה לו". השמים והארץ כולם מתקוממים כנגדו. משמים מרמזים לאדם רמזים, שלא יכשל בעבירה. אפילו האתון של בלעם לוחצת אותו לקיר, ולוחצת אותו עוד פעם אל הקיר, ואומרת לו תתחיל להבין את הרמזים, רוצים להציל אותך! רוצים להציל את האדם שלא יעשה עבירה, אז האתון עומדת בדרך, פתאום הוא רואה איזה אוטו חוסם אותו, פתאום הדלת סגורה, לא מסתדר לו, הכל נגדו – הכל בשביל שלא תעשה את העבירה. כל הבריאה מסודרת בשביל שהאדם לא יעשה שום עבירה בחיים".

המלחמה הזאת היא למאה ועשרים שנה! לכל החיים! היצר הרע כל הזמן אומר לנו: אתה לא מסוגל להתגבר על התאוות שלך, אתה חייב את התאוות ואת המידות הרעות, צריך להחליף את המחשבות הרעות האלה במחשבות טובות: איך לעשות טוב, איך להשפיע טוב על כולם, איך לקדש שם שמים.

צריך להתקרב לצדיק הכי גדול, זה שהאור שלו הוא יותר זך, יותר צח, יותר יכול לחדור לגשמיות שלנו. כי הצדיק יותר ממה שהוא מוריד תורה לעולם, הוא מוריד אור לעולם.

אי אפשר לנצח את המלחמה הזו אלא אם בורחים אל ה'. כי לאן נברח? מי יעודד אותנו ויחזק אותנו כשאנחנו שבורים לגמרי?! כשאין לנו טיפת אויר?!

דוד המלך, בני משפחתו היו שולחים אותו עם הצאן למדבר מתוך תקווה שימות שם, "מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אימי", כאלה בזיונות שהוא עובר כל כך הרבה שנים והוא שותק. הוא כל הזמן מתחזק בה' אלוקיו, מדבר ומשוחח עם הקב"ה. מזלזלים בו, רודפים אותו, כל החיים הוא נרדף על ידי משפחתו, ושאול, והפלישתים, ובנו אבשלום ושמעי בן גרא שמקלל אותו קללות נמרצות, עד יום ההסתלקות שלו הוא כל הזמן עבר בזיונות ויסורים אבל בסוף המהלך יצא מזה התגלות משיח צדקנו, יצא מזה ספר תהילים, הספר שהוא הגאולה של העולם. רק מדוד המלך יכול היה לצאת ספר תהילים, כי הוא ברח לה', כי הוא צעק לה', כי היה לו כל כך לב נשבר. וכך גם רבי נתן תלמיד רבינו הקדוש, שסבל כל כך ומה יצא ממנו? ספר "ליקוטי תפילות" שאין אדם בעולם שלא ימצא את עצמו בתפילות האלה כי את מה שהוא צעק להקב"ה, דיבר להקב"ה, עם דמעות, עם לב, זה מה שהוא כתב" ("סוד ההתחזקות").

נבראנו כאן בעולם הזה להתענג על ה', להידבק בה' ובשום אופן אי אפשר להגיע לזה אם אנחנו נשארים עם התאוות והמידות רעות שלנו.

התחליף לתענוגות השקריים והדימיוניים שהעולם הזה מציע לנו הוא לחיות חיים של נתינה וחסד, חיים של אהבת הבריות, של חבור אמיתי עם אנשים, חיים של חיבור עם ה' ועם התורה ועם כל הדברים הנפלאים האלה.

אהבה כנגד תאווה. נתינה כנגד קבלה. אהבת הזולת כנגד אהבה עצמית. כמה עונג וכמה נועם יש בנתינה. העונג שהאדם זוכה לו כאשר הוא נותן הוא גדול פי כמה מהעונג לקבל. בספר 'אלופינו מסובלים' מובא מעשה על אחד מגדולי ראשי הישיבות שכאשר נפטר אביו נשארה אמו הרבנית בודדה בביתה, קם הבן והביא את אמו הזקנה אליו הביתה. אשתו הרבנית, כלתה, קיבלה אותה בכבוד גדול אך לא די בזה. עז רצונה היה שחמותה תרגיש טוב בביתה ולא חלילה כנטע זר, מה עשתה? כל דבר שנעשה בביתה לא בוצע ללא התייעצות והסכמת החמות. הן בעניני מאכל והן בענינים אחרים שבבית הכל נשק על פיה, ובזה נתנה הכלה הרגשה טובה לחמותה עד שהרגישה שהיא 'אם הבית' ולא ח"ו כמטרד אלא אדרבה זקוקים לה ויש לה תפקיד חשוב בבית. יוצא שהכלה ויתרה על כל עצמאותה בניהול סדרי הבית, מתוך רצון טהור וקדוש להשגת המטרה הנכספת העולה על כל גדולה והיא נתינת כבוד לאם בעלה שכבודה זה כבודו וזלזול בה – ביזוי לו, ושמחת לבה – זה גם ששון לבו. ובנה של הרבנית – הכלה הנ"ל, בשעה שהיה מספר על גבורת אמו אצילת הרוח, ניכר היה עליו שמעשיה של אמו נחקקו עמוק בתוך לבבו כיצד אמו כיבדה זקנתו וכיצד נתנה לה את כתר המלכות של ביתה. ודאי שבן זה גם ילך באותה דרך שהלכה אמו, וכך יחנך בניו אחריו, שהרי תורת אמו חקוקה לא רק בשכלו בלבד אלא בלבבו עד עולם.

מתוך הפרשה: "נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח "(כד, ה). צא וראה עד כמה מקפידה התורה על אושר האשה הנשואה, שבמצווה מיוחדת פטרה את החתן מכל חובות היחיד כלפי הציבור. כל תפקידו לשמח את אשתו. אשה שמחה זה הברכה של הבית. "לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין הברכה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא בשביל אשתו". וככה עם השכנים, וככה עם החברים, רק לשמח, רק להעניק. אתה צריך להחליט, אני רוצה לעבור את החיים האלה בלי לפגוע בשום בריה, בלי לצער אף אדם, גם מי שפגע בי, אני לא אצער אותו, אדרבא, אסלח ואמחל לו.

אנחנו כל הזמן חושבים מה טוב לנו, ומתאים לנו, והסגנון שלנו, וקשה לנו עם אחרים, יש לנו כמה אנשים שאנחנו סובלים אותם, ואת האחרים לא כל כך סובלים, הולכים לצד השני כשרואים אותם מרחוק, אבל התורה לא חושבת ככה. אתה לא יכול לאהוב את החברים שלך, אז אומרים לך – זו מצווה. לפני כל פעם שאתה מתחיל להתפלל אתה צריך להגיד "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך". וגם אם בינתיים אתה רק אומר את זה אבל לא מרגיש את זה, זה גם דבר גדול, כי לאט לאט זה חודר. כי בסוף תתבייש: מה אני סתם אומר ולא מקיים.

ואהבת לרעך כמוך זה להרגיש את הצער של השני, לא לחשוב רק על הצער שלי, וכשמרגישים את הצער של השני אז גם את הצער שלי מקבלים אחרת.

תפילה

רבונו של עולם

תעזור לי לראות כל הזמן את האמת. שהתענוג האמיתי שייך לנשמה, לא לגוף. ששום תענוג גשמי לא מתקרב אפילו לזה של נשמה.

אל תתן לי להימשך אחרי התעתועים של העולם הזה, אחרי התענוגות השקריים והדמיוניים שהוא מציע.

הרי ראינו כבר כל כך הרבה פעמים שהאמת קשורה לנשמה, לא לגוף, אז איך זה שכל הזמן מצליחים לבלבל אותנו?

רבונו של עולם, זכה אותי להיות מחובר לכל הטוב והיפה של החיים, מחובר אליך.

רבונו של עולם

תן לי כוח להתגבר על היצר הרע. כי כשהוא מתגבר עלי, אז אני מרגיש שאני כל כך מתרחק ממך, כל כך מתקרר שזה העונש הכי גדול שאפשר לתת לי. תעזור לי שרגע לפני אני אתגבר ולא אכניס לפה מה שלא צריך, ולא אדבר מה שלא צריך, ולא אכעס כי לכעוס אף פעם לא צריך, ולא אסתכל על מה שאסור להסתכל, וככה עם כל שאר הדברים שממש מנתקים אותי ממך.

תעזור לי להיות מחובר אליך 24 שעות. כל הזמן לדבר איתך, כל הזמן לחשוב עליך, זכה אותי להרגיש כל ה24 שעות מה שאני מרגיש בשעה שלנו בשדה, בחצות לילה, יותר מזה אני לא מבקש.

רבונו של עולם

אני רוצה את הקדושה, אני רוצה את התפילה, אני רוצה ללמוד כמה שיותר תורה כי כשלומדים אז לא רק המוח מתמלא, גם הלב. אני רוצה לחיות חיים של נתינה וחסד ואף פעם לא להרגיש שאני מפסיד משהו, זמן או ממון או כוח, לזכור שחיים כאלה הם החיים הכי מתוקים שיש, שאין שמחה יותר גדולה מזו, שמחת הנשמה שדבוקה בבוראה.. רבונו של עולם זכה אותי לראות את האמת הזו תמיד מול העיניים ואף פעם לא להתבלבל יותר. יותר אני לא מבקש.

שבת שלום, מנחם אזולאי

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר