מאמרים וראיונות

פרשת מסעי

פרשת השבוע | רבקה ראש | ט' אייר התשע"א | 4240 | 0 | |

פרשת מסעי

"אלה מסעי בני-ישראל" (לג,א)

הפרשה האחרונה שבספר במדבר ובה חזרה וסיכום של כל הדרכים של בני ישראל,
מאיפה יצאו, לאן נסעו ואיפה חנו.המדבר בגשמיות הינו מקום עם נחשים ועקרבים
והמדבר הרוחני הוא בעל כוחות שליליים-נחשים ועקרבים רוחניים.
כוחות של טומאה (טמטום ואטימות) שיש לשרוד אותם ולהתחזק מהם.
המסע של בני ישראל במדבר היה לשם תיקון,ולפי צורך התיקון ,כך הייתה השהייה בכל מקום ומקום.כל המסעות – ניסיונות.
אספסוף, קברות התאווה,תלונות,הוצאת דיבה. קורח והמחלוקת,מרים ולשון הרע –הצרעת.כל נפילה והלקח שנלמד ממנה,כל ירידה לצורך עליה.

פרשת "מסעי" רומזת על הממד הנוסף,מסעו של האדם הפרטי.
כל אדם ויציאת מצריים שלו,כל אדם ומסע ההישרדות במדבריות שלו.
מ"ב מסעות, מב=בם. המסעות שבם,שבתוכם.

"ויסעו, ממרה, ויבאו, אילמה; ובאילם שתים עשרה עינת מים, ושבעים תמרים--ויחנו-שם".
כשהאדם נוסע מהמרה השחורה והעצבות ,הוא מגיע אילמה. מלשון אלימות
שנאמר "ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם" מלמד שמי שמתעצב מגיע לכעס .
האר"י הקדוש אמר שעצבות ומרה שחורה מביאה לחולי ואילו בכוח השמחה להעביר מחלה וכאב.
רבי נחמן מברסלב אמר: "מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד"
שלמדת השמחה אפשר להגיע על ידי מציאת נקודות טובות בעצמו,
וצריך רק לחפש.
ובגמרא שבת (ל) אמרו: "אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה".
ותמר תם מר.

"ויסעו בני-ישראל, מרעמסס; ויחנו, בסכת."
אומר הבן איש חי: רעמסס - רע מסס. מסס הוא לכלוך.
המוצא הוא- הרע והלכלוך והחניה בסוכות,מקום התיקון להארות גדולות של חסדים.
"כי יצפנני, בסכה-- ביום רעה:" (תהלים כז' ה')

"ויסעו, מסכת; ויחנו באתם, אשר בקצה המדבר"
"אתם" רמז לתורה,כי אתם אותיות אמת
והתורה נקראת אמת
"צדקתך צדק לעולם; ותורתך אמת" (תהלים קיט קמב)
"תורת אמת היתה בפיהו, ועולה לא-נמצא בשפתיו;"(מלאכי ב' ו')

"ויכתב משה את-מוצאיהם, למסעיהם--על-פי ה'; ואלה מסעיהם, למוצאיהם.".

ה"מוצא" ו"המסע" שעל פי ה' נתנו את הכוח והאמונה לעם ישראל
להחזיק מעמד בכל מסעותיהם.
כך אצל האדם:"דע מאין באת ולאן אתה הולך"
האדם יכול לשרוד ולהבנות מתוך הניסיונות
ניסיון לשון נס - דגל.
דגל שמתנשא אל על,כאשר הוא פועל 'על פי ה'.
"ובשם-אלהינו נדגל;" (תהלים כ' ו')

כותב ר’ נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן סימן מ’:
"כל הנסיעות של אדם הוא בשביל קלקול האמונה
כי אם היה מאמין באמונה שלמה…לא היה נוסע שום נסיעה".

"ולא תטמא את הארץ אשר אתם ישבים בה אשר אני שכן בתוכה
כי אני ה' שכן בתוך בני ישראל".

לא לטמטם את הרצון,לא להיות אטומים,לא לאטום את הלב
ה' שוכן בתוך.
בם.
בספר יצירה מופיע אחד מצירופי האותיות החשובים ביותר
צירוף הנקרא שם בן מ"ב, השם בן 42 האותיות.
הצירוף מוצפן בתוך התורה,מהמילה בראשית ועד לאות ב', של ובוהו.
הקבלה מתארת שאלו שמות קדושים השומרים על האדם בדרך..
מ"ב שמות = 42
כנגד מ"ב מסעות שערכו בני ישראל במדבר מיציאת מצריים
42 שמות קדושים שמסיעים לאדם לצאת מהמייצרים והגבולות.

מ"ב מסעות ישראל בדרכם ממצרים לארץ ישראל
מ"ב מסעות אל ארץ הקדש,ארץ ישראל - רצון ישר-אל.
אמרו רז''ל במדרש רבה:
"למה נקרא שמה ארץ, שרצתה לעשות רצון קונה "
ארץ זה 'רצון' וגם 'מרוצה'; הארץ התחתונה רוצה לעשות רצון קונה
הרצון הירוד רוצה לרוץ כלפי מעלה.
ישראל אותיות לי ראש, שהיא חכמתו של הקב"ה.
מ"ב מסעות כנגד מ"ב הופעות שרש א.ה.ב בתורה.

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 0722-748748אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר