מאמרים וראיונות

פרשת בלק

פרשת השבוע | רבקה ראש | ט' אייר התשע"א | 6880 | 0 | |

פרשת בלק

"וירא בלק, בן-צפור, את כל-אשר-עשה ישראל, לאמרי..."

בלק בן ציפור פונה לבלעם שיקלל את עם ישראל:"לכה נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מברך ואשר תאר יואר ."בלק משבח את יכולתו של בלעם: "את אשר תברך מברך ואשר תאר יואר".
בלעם הוא כנגד אברהם אבינו, איש החסד.
התכונות של אברהם אבינו: עין טובה ,נפש שפלה,ורוח נמוכה ותכונותיו של בלעם: עין רעה ,נפש רחבה , ורוח גבוהה .כתוב בזוהר הקדוש:בלק ובלעם מהותם בלבול וספקות.בל-עם , בל-לק -נוטריקון בלבל – עמלק. ועמלק, גימטרייה- ספק.

בלעם- בל-עם , בלי עם.
בלק-בל-ק' , בלי קדושה.
בלק ובלעם רצו לעקור את קדושת עם ישראל.קליפת בלעם היא האוניברסליות,
הוא רוחני ביותר,נביא כמשה" באומות העולם",ולא קם נביא עוד בישראל כמשה',
בישראל לא קם , אבל באומות העולם קם,
ואיזה נביא היה להם כמשה זה בלעם בן בעור.

"ויבא אלהים אל-בלעם, לילה"
רש"י מסביר: "אין רוח הקודש שורה עליו אלא בלילה...כאדם ההולך אצל פילגשו בהיחבא" .חסד ה' ואהבתו אל בלעם הוא יחס אהבה מעוות.

בלעם רצה לקלל ויצא מברך,בלעם מדגיש בברכותיו את איכויות ההתבדלות של ישראל" :הן-עם לבדד ישכן, ובגוים לא יתחשב-" הוא מאחל לעצמו שיזכה להיספח אליהם :"תמת נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמהו".
הארי ז"ל מסביר שאיחול בלעם לעצמו היה בגדר נבואה,
והתממש עם השנים - בלעם זכה להתגלגל ביהודים עד שנתקן.
בלעם הרשע ניסה בתחילה את דרך הקללה וכשנוכח לראות כי איננו מצליח בזאת,
ניסה את הדרך של הברכה וההתקרבות,כדי להביאם לידי טמיעה.
לפיכך אומר לו הקב"ה:"לא מדובשך ולא מעוקצך'' (מדרש תנחומא)
בלעם בא לקלל ויצא מברך. הקב"ה תמרן את בלעם,ראש האומות לברך ולהודות בסגולתם של ישראל.
אדם יכול בעל יכולות רוחניות עצומות ולבחור ברע.'כל הגדול מחברו – יצרו גדול הימנו'.
בלעם –הבולע
בעל נפש רחבה,גאוותן ותאוותן,כוחו בפיו",דמגוג"
כוח שמשרת את האנוכיות והגאווה שבו.הקב"ה הראה לו מה ערכו של הדיבור
כשאינו בקדושה,דיבור בהמי,שגם חמור יכול לדבר אם ה' ירצה.
האתון, פותחת את פיה ומדברת":ויפתח ה', את-פי האתון;"

בעניין הדיבור,שואלים חז"ל "מנין שברית כרותה לשפתיים
שנאמר: (בראשית כב ה') "ויאמר אברהם אל-נעריו, שבו-לכם פה עם-החמור,
ואני והנער, נלכה עד-כה; ונשתחוה, ונשובה אליכם"
ואכן הם חזרו שניהם.
אברהם אמר:"ונשובה אליכם",
לא אמר: ואשובה,הדיבור השפיע וכונן את המציאות.
יצחק אכן שב עם אברהם ולא נשחט.
חז"ל אומרים, שעל ידי דיבור יכול אדם לברוא עולמות
שנאמר:"ואשם דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ"
(ישעיהו נא, טז).
ע"י שאדם לומד תורה "ואשם דברי בפיך" הוא נוטע שמים ויוסד ארץ
(סנהדרין צט,)

"ונאם הגבר שתם העין. "חכמינו מפרשים שהיה בלעם סומא באחת מעיניו.
שהרי כל אדם צריך לשתי עיניים למען יראה באחת את גדלות הבורא,
ובשנייה יראה את שפלותו ואפסותו שלו.
בלעם ידע את גדלות הבורא, -"שמע אמרי-אל, וידע, דעת עליון;"
אבל לא ראה את שפלות עצמו והיה גבה-רוח,הריהו בגדר סומא באחת מעיניו.
בלעם בן בער,לשון בערות ,בלעם-בלא עם,
בן הבער, בער - אותיות עבר,בלי עם וללא עבר.ללא מורשת אבות.
השורשים של עם זה העבר שלו.
וכמו שעץ ללא שורשים לא יכול להתקיים, כך גם עם ללא עבר לא יכול לשרוד.
בלעם לשון בולע עם ובלעם לשון בליה של עם,
בלעם רצה ל"יישן" את עם ישראל,שלא יהיה לו המשך,שיבלע ויוטמע בין העמים.

"לכה, איעצך, אשר יעשה העם הזה לעמך"
"לכה איעצך", בלעם אומר לבלק, יש דבר עדיף על הקללות ,אלהיהם של אלו שונא זימה הוא.כדי להפילם, צריך לפגוע בצניעות שלהם, תביא את בנות מדיין והם כבר יתבוללו,יבלעו כעם. זה רצון בלעם.
בהפטרת השבוע בספר מיכה מובא מה טוב...
"הגיד לך אדם, מה-טוב; ומה-ה' דורש ממך,
כי אם-עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת, עם-אלהיך"
אומר הרב פינקוס זצ"ל: לשום גוי ואומה אין יכולת להזיק לנו באופן ישיר.
וכל נזק בא עם ההשתעבדות ליצר וזה מה שמפיל אותנו.

"כי-מראש צרים אראנו, ומגבעות אשורנו: הן-עם לבדד ישכן, ובגוים לא יתחשב"
"מראש צרים "–גימטרייה -מזכות אבות".מגבעות" –גימטרייה- האימהות.
בלעם יודע דעת עליון,חוסנם של ישראל במורשת האבות.
בלעם חפץ בעם ללא עבר, בלי אבות ואמהות.
אומרים חז"ל בתוספות במסכת ברכות: בלעם משבח את עם ישראל ואומר:
"ה' אלהיו עמו, ותרועת מלך בו."
כוונתו המקורית של בלעם הייתה לקלל",כלם" -תכלה אותם, תכלים אותם, תבייש אותם .ה' הפך את קללתו לברכה, במקום לקלל "כלם" הוא שיבח: "מלך"
מלך בהיפוך אותיות-כלם
"כלם" – ראשי תיבות: כבד, לב ,מוח.
כבד-היצר שולט,לב- הרגש שולט, מח- השכל שולט.
ואילו "מלך" – ראשי תיבות: מוח, לב, כבד.
מלך -כשהמח שולט ואז הלב ורק בסוף ,הכבד.
יהודי הוא מלך ותרועת מלך בו!
"כי לא-נחש ביעקב, ולא-קסם בישראל.

מלאך רשע, יפל ברע; וציר אמונים מרפא.(משלי יג יז)
מלאך רשע זהו בלעם ציר אמונים-משה רבינו (רשי).

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר