מאמרים וראיונות

פרשת בהר

פרשת השבוע | רבקה ראש | ט' אייר התשע"א | 3640 | 0 | |

פרשת בהר

"וידבר ה' אל-משה, בהר סיני לאמר. דבר אל-בני ישראל, ואמרת אלהם, כי תבאו אל-הארץ, אשר אני נתן לכם--ושבתה הארץ, שבת ה'. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמר כרמך; ואספת, את-תבואתה. ובשנה השביעת, שבת שבתון יהיה לארץ--שבת, לה'"(ויקרא כה א)

בפרשת "בהר" -ערכי היסוד של החברה היהודית .שתי שביתות הקשורות אחת לשנייה .האחת, שביתת השמיטה -"שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר"
והשנייה, שביתת היובל -"יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם".
פירש רש"י: "שנה זאת מובדלת משאר השנים בנקיבת שם לה' לבדה,
ומה שמה, יובל שמה, על שם תקיעת שופר".

"שבת לה'" ו"יובל היא" – בעלות מכנה משותף,שביתה מענייני העולם הזה וחיבור לרוח.
תפקידו של עם ישראל אינו רק בעבודת השדה,אלא, בקידומו הרוחני-
"וקראתם דרור בארץ לכל יושביה"
התורה מצווה לתקוע בשופר ביום הכיפורים של שנת היובל, כי התקיעה באה לעורר את האדם מתרדמתו.
שופר-לשון שיפור, שיפור המעשים.שופר מסמל את הגאולה ,יובל היא גאולה
כמו מחזור ימי השבוע והשבת- 'שבת וינפש'
"ושבתם איש אל-אחזתו, ואיש אל-משפחתו תשבו"-חזרה למקור ולגילוי הרוחני.

שיאן של שבע השנים – שמיטה.שיאן של השמיטות - יובל
שיאו של היובל - תקיעת השופר ביום הכיפורים.שחרור לעבדים ושחרור לאדמות.
השחרור והחירות מסיני באה עם הלוחות
"חרות על הלוחות' - אל תיקרי חרות אלא חירות".
(אבות ו,ב)

מהו סוד השמיטה
לא רק להימנע מעיבוד האדמה.אלא להגיע למצב של שקט נפשי,
השבתת האדמה כמו השבת בימי השבוע,שקט לגוף ולנפש
לכן התורה רואה קשר ישיר והדוק בין מצוות השמיטה למעמד הר סיני.
גם במצוות השמיטה וגם במעמד הר סיני יש צורך בגדלות רוחנית,
אמונה שמעל הדעת.
כשאדם לא מעבד את אדמתו בשנת שמיטה הוא משליך יהבו על הבורא
ככתוב: "ואשלח את ברכתי....''.
כפי שאנרגית השבת משפיעה על ששת ימי השבוע
כך אנרגית שנת השמיטה משפיעה לשש השנים הבאות.
"שש שנים תזרע שדך"
"שש שנים תזרע" – סופי תיבות שמע –רמז לפסוק שמע ישראל שיש בו שש תיבות
לומר לך – כל הזורע שש שנים ונח בשביעית מעיד בייחודו של הקב"ה
שהוא יחיד וברא את כל העולם בששה ימים ונח בשביעי,
וכל הזורע בשמיטה כאילו כופר ר"ל בייחודו של עולם.
(החיד"א)
 

רבי יצחק מסביר את הפסוק בתהילים (כג, כ)
''מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו''.
גיבורי החיל ששומרים את השמיטה
מלאכים-שמקבלים את הציווי מתוך שקט הבנה ואהבה.
גיבורי חיל-צריך הרבה כוח התגברות כדי לא לעבד את האדמה.
והשקט וההשבתה אין טוב מהם בזמנים שנקבעו לכך.
כמו שכתוב במשנה:
רבי שמעון בן רבי גמליאל אומר
''כל חיי הייתי במחיצתם של חכמים ולא מצאתי דבר יפה לגוף משתיקה''

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר