מאמרים וראיונות

פרשת אחרי מות

פרשת השבוע | רבקה ראש | ט' אייר התשע"א | 3241 | 0 | |

פרשת אחרי מות

"וידבר ה', אל-משה, אחרי מות, שני בני אהרן--בקרבתם לפני-ה', וימתו"
בפרשת "אחרי מות", פירוט מצוות לא תעשה,
איסור התורה על מעשים מאוסים בהם נטמאים הגויים
להורות לנו,"סור מרע",התרחקות מהשלילי ומהאטימות שמתלווה לו.

"אל-תטמאו, בכל-אלה: כי בכל-אלה נטמאו הגוים,אשר-אני משלח מפניכם. ותטמא הארץ, ואפקד עו‍נה עליה; ותקא הארץ, את-ישביה"

התורה קוראת לנו שלא להשחית את העולם, והארץ שמטובה אנו חיים
ויש לשלול את הזנות ואת העריות את החמס והזימה.
"תאוה נהיה, תערב לנפש; ותועבת כסילים, סור מרע."(משלי יג ט)
אומר רבינו בחיי: ראוי למשכיל שיסיר ויסלק מעליו התאווה ,הנקרא רע
שנאמר (בראשית ח') "כי יצר לב האדם רע מנעריו".

"רע מנעריו"
נער אותיות רע ונר
נעורים לשון התנערות ממחויבות ואפשר להתנער מן הרע ולהאיר כנר המאיר.
מי שנמשך אחרי התאוות עובר על התורה כולה,במחשבה בדיבור במאכל ובגוף.
אנחנו עם קדוש בארץ קדושה.
עם ישר-אל בארץ ישר-אל .לבן ישראל יש כיוון- ישר לאל.
והקנאה והגאווה, הנקמה הכעס והשנאה,הם מידתם של משעבדי מצרים ומעשי הכנענים,מקור ההשתעבדות והכניעה החומרית.

"כמעשה ארץ-מצרים אשר ישבתם-בה, לא תעשו;וכמעשה ארץ-כנען אשר אני מביא אתכם שמה,לא תעשו, ובחקתיהם, לא תלכו"."ושמרתם את-חקתי ואת-משפטי,
אשר יעשה אתם האדם וחי בהם: אני, ה' "

התורה מבארת לנו שאם שומרים את החוקים והמשפטים האלוקיים , האדם נחשב חי באמת,חיי ברית המאפשרים לו לחיות את תורת החיים באמצעותו של נותן החיים, הקב"ה.
התורה אינה מצווה רק "סור מרע",אלא גם "עשה טוב" כדי שנוכל להתקדש.
ושמרתם אתם את חקתי... ולא תעשו מכל התועבת [יח כו]
תועבה-תועה בה.
תועה בה האדם, כעיוור המחפש את דרכו בין הצללים ללא הצלחה.תועבות הגויים, אשר נגדן דברה תורה, נגדן נלחמו נביאי ישראל, נביאי האמת והצדק: "הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו"
"כי אני ה' המעלה אתכם מארץ מצרים"
לא רק יציאה מארץ מצרים היתה שם, אלא גם עלייה, עלייה ממ"ט שערי טומאה למ"ט שערי טהרה וקדושה, עליה מטומאת מצרים, ערות הארץ, לטהרת ישראל, לקדושת ישראל "קודש ישראל לה'"
ולקראת הפסח
ובכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, לא רק כאילו הוא יצא ממצרים, אלא גם כאילו הוא עלה ממצרים - לטהרת ישראל וקדושתו.
כידוע, ההבדל שבין החמץ למצה נוגע לתפיחה. המצה היא שטוחה והיא סמל לפשטות וצניעות, לעומת הלחם, שעובר תהליך של תפיחה. סמל למידות הגאווה, החמץ מסמל התנשאות. בחוויה של יציאת מצרים האדם נשאר בסימן של "מצה" - בפשטות וללא התנשאות.
ההבדל בין 'ח' לבין 'ה'
על פי השפת אמת לדברי הזוהר לגבי הפער הלשוני שבין החמץ לבין המצה., ההבדל בין המילים הללו מסתכם בהבדל שבין ה' (במצה) ל-ח' (בחמץ). ההבדל הוא בנקודה אחת קטנה ,תוספת לאות ה'. כאשר אדם ממשיך את הקו הקטן של ה-ה', את הנקודה הפנימית שבתוכו ומוסיף עליה הוא מגדיל את עצמו ומתעלם מהמקור הא-לוקי של הנקודה הזאת - האות 'ה' הופכת ל'ח', כלומר לחמץ.
"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"(פסחים קטז)
היציאה לחירות מתוך המייצרים שעוטפים את האדם, היא משימה תמידית. תפקיד פסח וסיפור יציאת מצרים הוא להזכיר לנו לצאת ממצרים בכל דור ודור.

פסח.פה סח.
בני ישראל נגאלו ממצרים בין היתר, בזכות העובדה שלא שינו שפתם. שפה, בלשון הקודש, היא כניסה, פתח.לא לשנות את השפה,לא לדבר דיבורים "חמוצים",שהם החמץ הנורא ביותר והפתח להחמצה. פסח-פה סח מילים טובות.

פסח.מהי אותה פסיחה
מתרגם אונקלוס: "ופסחתי עליכם" – "ואיחוס עליכון".
רש"י : "ופסחתי" – "וחמלתי, ודומה לו פסוח והמליט".
חג הפסח משמעותו - חג החמלה!
אומר רשי:"ואני אומר כל פסיחה לשון דילוג וקפיצה …
וכן "עד מתי אתם פוסחים ל שתי הסעיפים" (מלכים א, י"ח).
וכן כל הפיסחים הולכים כקופצים . וכן "פסוח והמליט"- מדלגו וממלטו מבין המומתים".
והדילוג נובע מהחמלה הא-לוהית המביאה לפסיחה על ישראל,רחמים על ישראל.

מדבריו של הרב נריה זצ"ל: "צבור" ראשי תיבות צדיקים בינונים ורשעים.
לישראלי קוראים בארץ-צבר.אלו אותם ראשי תיבות,אבל חסר את וו החיבור...

שנזכה לחיבור ולחירות אמיתית!

מעוניינים לפרסם מאמר באתר שלנו? שלחו אלינו את המאמר ובמידה ויימצא מתאים אנו נפרסם אותו - לשליחת מאמר לחצו כאן

תגובות הגולשיםאתר של שמחה
עמוד הבית
דברי הרב אברהם ס. ציון נ"יספר הרב דבש מסלעליקוטי מוהר"ן בשפה ברורהדרושים מתנדבים לאתריצירת קשרתמיכה באתרהיה שותף להפצת האתרשיעורי הרב ברצף (אודיו)לוח שנה עברי / לועזימספרי טלפון ומידע חשובRSS
רדיו קול הנחללוח שידוריםתוכניות מוקלטותהאזנה בטלפון 077-2218-148אפליקצייה בAppStoreאפליקצייה בGooglePlayחדשות מוסיקה יהודית
היכרויות לציבור הדתיהרשמה לאתר בחינםמצאו זיווג באתרתמיכה באתרמאמרים משפחה וזוגיותפורום משפחה וזוגיות
חסידות ברסלבפרשת השבועחגים ומועדיםמשפחה וזוגיותטיפים ועצותאמונה והשקפהנקודות טובותתורה ומצוותסיפורים מהחייםפגוש את הרב הילולת הצדיקיםאמרות חז"ל ומשליםמוסיקה יהודיתאומן ראש השנהגולשים כותביםסיפורי ישועות - הצדיק מיבניאל זצ"ל
תורה נביאים כתוביםפרשות השבוע (בתנ"ך)תהיליםפרקי אבותקיצור שולחן ערוך (ליוצאי אשכנז)שמירת הלשון - החפץ חייםתפילות וסגולות
ליקוטי מוהר"ןליקוטי מוהר''ן תנינאקיצור ליקוטי מוהר''ן השלםקיצור ליקוטי מוהר''ן השלם תנינאליקוטי תפילותסיפורי מעשיותליקוטי עצותשיחות הר"ןספר המידותשמות הצדיקיםמשיבת נפש
כל הפורומיםפורום שאלות לרב אברהם ציון נ"יפורום חסידות ברסלבפורום דברי תורהפורום דברי שמחהפורום משפחה וזוגיותפורום חדשות מוסיקה יהודיתפורום חדשות ואקטואליה
תהילים יומישידור ישיר - אומןגלריית תמונותיארצייט יומיהדף היומי מזג האוויר